เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมเชิงปฏิบัติธรรมครูแกนนำโรงเรียนดีศรีตำบล กลุ่มนิเทศ05 5 424 24 ก.ย. 2012 เวลา 8:27pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา “ไซเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 24 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2555” กลุ่มส่งเสริม04 9 463 25 ก.ย. 2012 เวลา 10:10am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอรับการสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มส่งเสริม04 13 842 25 ก.ย. 2012 เวลา 2:27pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขัน “แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 4 พ.ศ.2555” กลุ่มส่งเสริม04 8 491 24 ก.ย. 2012 เวลา 8:37pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต กลุ่มส่งเสริม04 15 708 25 ก.ย. 2012 เวลา 11:52am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณ พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการและจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการ โรงเรียนในฝัน กลุ่มการเงิน09 6 650 24 ก.ย. 2012 เวลา 8:50pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประเมินผลการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน กลุ่มบุคคล02 22 920 27 ก.ย. 2012 เวลา 9:28am
โดย วัดบ้านพร้าว3094 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนประเมินการสอบคัดเลือกกรณีที่มึความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (สอบคัดเลือกพนักงานเป็นครู) กลุ่มบุคคล02 13 828 25 ก.ย. 2012 เวลา 11:57am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรเรียนหนองไผ่วิทยา สกัดนาควิทยา ท้าวสุรนารี(2521) บ้านหนองหิน บ้านท่าเยี่ยม และบ้านหนองแดง กลุ่มส่งเสริม04 3 396 24 ก.ย. 2012 เวลา 9:04pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อเสริมบทเรียนOnline ประเภทหนังสือการ์ตูนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มนิเทศ05 7 930 25 ก.ย. 2012 เวลา 11:59am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายการเอกสารส่งเบิกเงินระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มการเงิน09 7 813 24 ก.ย. 2012 เวลา 9:08pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **แจ้งข่าว**งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 13 858 25 ก.ย. 2012 เวลา 12:03pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนีัให้ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์โดยเร็วที่สุด กลุ่มการเงิน09 7 599 24 ก.ย. 2012 เวลา 9:19pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ05 10 767 25 ก.ย. 2012 เวลา 12:06pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตรวจสอบว่าการแนบไฟล์และเข้าระบบถูกต้องหรือยัง กลุ่มบุคคล02 14 849 25 ก.ย. 2012 เวลา 12:55pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สถานที่แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 22 กันยายน 2555 กลุ่มนิเทศ05 10 851 24 ก.ย. 2012 เวลา 9:41pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากร้าน น. เกษตร อำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริม04 5 542 21 ก.ย. 2012 เวลา 8:34am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กลุ่มการเงิน09 10 738 24 ก.ย. 2012 เวลา 3:58pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประทีป กลุ่มนิเทศ05 1 317 19 ก.ย. 2012 เวลา 1:13pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก....รายชื่อกรรมการเด็กพิเศษเรียนร่วม และรายชื่อตัวแทนนักเรียนแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 19 กันยายน 2555 กลุ่มนิเทศ05 9 760 20 ก.ย. 2012 เวลา 10:42pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 536 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.