เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่ออบรม 7-8 มิถุนายน กลุ่มบุคคล02 7 1033 05 มิ.ย. 2014 เวลา 10:05am
โดย ท่าวังไทร3175 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อผู้ส่งรายชื่อเข้าอบรม กลุ่มบุคคล02 3 732 05 มิ.ย. 2014 เวลา 9:04am
โดย สระประทีป3078 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-4 กลุ่มนิเทศ05 3 625 05 มิ.ย. 2014 เวลา 12:51pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องมากจากอุทกภัยซ้ำซาก สำหรับสถานศึกษา กลุ่มนโยบาย03 3 1476 05 มิ.ย. 2014 เวลา 12:52pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ05 0 461 04 มิ.ย. 2014 เวลา 4:01pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 471 04 มิ.ย. 2014 เวลา 3:55pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] *ด่วนที่สุด* การปฏิบัติตัวภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ01 8 417 05 มิ.ย. 2014 เวลา 1:03pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] *ด่วนที่สุด* แนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ01 5 426 05 มิ.ย. 2014 เวลา 1:04pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ05 3 977 05 มิ.ย. 2014 เวลา 1:06pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center Coordinator) กลุ่มนิเทศ05 0 316 04 มิ.ย. 2014 เวลา 3:23pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู กลุ่มบุคคล02 1 409 04 มิ.ย. 2014 เวลา 2:47pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ict07 4 582 06 มิ.ย. 2014 เวลา 12:09pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน วิทยากร "กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต" กลุ่มส่งเสริม04 1 281 04 มิ.ย. 2014 เวลา 3:28pm
โดย หนองโดน3155 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบุคคล02 1 535 04 มิ.ย. 2014 เวลา 2:17pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สพฐ. เชิญชวน ชมภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ตอนยุทธหัตถี ict07 3 420 04 มิ.ย. 2014 เวลา 2:41pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประชุมคณะกรรมการวิจัย กลุ่มนิเทศ05 1 375 05 มิ.ย. 2014 เวลา 1:20pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ฝึกอบรมด้านการเขียน กลุ่มบุคคล02 1 473 04 มิ.ย. 2014 เวลา 2:11pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับใบประกาศวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบุคคล02 1 384 04 มิ.ย. 2014 เวลา 1:43pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ict07 4 610 04 มิ.ย. 2014 เวลา 2:11pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สพฐ.จัดทุน 60 ทุน เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มบุคคล02 3 411 05 มิ.ย. 2014 เวลา 8:33am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 577 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.