เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เปิดระบบรับสมัคร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับชาติ (เรื่องด่วนที่สุด) กลุ่มนิเทศ05 0 434 28 ต.ค. 2014 เวลา 10:02am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการให้ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการพัฒนาการศึกษา กลุ่มนิเทศ05 5 434 28 ต.ค. 2014 เวลา 3:59pm
โดย บ้านไผ่3017 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ เมืองยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มส่งเสริม04 2 596 28 ต.ค. 2014 เวลา 1:53pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง โคกเกษม สระประทีป ประชาสันต์ กุดโบสถ์ โคกโจด บ้านสันติสุข สามัคคีประชาสรรค์ บ้านราษฎร์พัฒนา ตะแบกวิทยา สุขไพบูลย์ ดอนแขวนประชานุกูล กลุ่มบุคคล02 1 448 28 ต.ค. 2014 เวลา 10:36am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์"ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ และศิลปะการวางตนของคมทำงาน กลุ่มบุคคล02 3 313 28 ต.ค. 2014 เวลา 2:33pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์"อบรมโครงการอบรม “ครูภาษาไทยสู่อาเซียน" กลุ่มบุคคล02 5 545 03 พ.ย. 2014 เวลา 1:59pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์"เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ" กลุ่มบุคคล02 1 432 28 ต.ค. 2014 เวลา 12:33pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริม04 6 506 03 พ.ย. 2014 เวลา 2:21pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมรับฟังชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง e-Auction (ประกวดราคา) กลุ่มการเงิน09 0 365 27 ต.ค. 2014 เวลา 12:55pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ กลุ่มอำนวยการ01 6 573 03 พ.ย. 2014 เวลา 2:26pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน กลุ่มส่งเสริม04 3 438 28 ต.ค. 2014 เวลา 4:14pm
โดย บ้านไผ่3017 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริม04 3 347 28 ต.ค. 2014 เวลา 3:05pm
โดย บ้านไผ่3017 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเพิ่มเติม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศ05 2 543 27 ต.ค. 2014 เวลา 10:58am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วน** การรายงานผลการอบรมพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training (UTQ online) ประจำปี 2557 กลุ่มบุคคล02 3 1724 29 ต.ค. 2014 เวลา 11:08am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเพียก กลุ่มบุคคล02 0 278 24 ต.ค. 2014 เวลา 4:46pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน กลุ่มบุคคล02 0 249 24 ต.ค. 2014 เวลา 4:45pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมราช โพธิ์เมืองสามัคคี บ้านโคกสำราญ ป่าไม้อุทิศ 2 คลองสาริกา วัดใหม่สำโรง วัดโพนทราย กลุ่มบุคคล02 1 384 26 ต.ค. 2014 เวลา 5:49am
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศ05 3 896 27 ต.ค. 2014 เวลา 11:05am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภคปี2557เพิ่มเติม กลุ่มนโยบาย03 4 920 26 ต.ค. 2014 เวลา 6:10am
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ถอนเงินประกันสัญญา กลุ่มการเงิน09 0 629 24 ต.ค. 2014 เวลา 9:43am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 619 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.