เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมมือสนับสนุนการจำหน่าย "สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์สภานายิกา ประชาร่วมใจถวายพระพร กลุ่มอำนวยการ01 17 488 27 ก.ค. 2012 เวลา 10:03am
โดย โคกใบบัว3013 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มนิเทศ05 8 473 26 ก.ค. 2012 เวลา 10:47am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (tablet) เพื่อการเรียนการสอน ict07 18 758 27 ก.ค. 2012 เวลา 12:28pm
โดย โนนสมบูรณ์3058 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการงานส่งเสริมอาชีพ กลุ่มนิเทศ05 13 537 24 ก.ค. 2012 เวลา 7:33pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน แจ้งครูปฐมวัยกรอกข้อมูลตามแบบ และเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมวันอบรม กลุ่มนิเทศ05 16 709 26 ก.ค. 2012 เวลา 1:53pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเสนอรายชื่อเพื่อประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริม04 12 625 26 ก.ค. 2012 เวลา 10:17am
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งทุกโรงเรียนในอำเภอครบุรีทุกโรงเรียนไปรับใบประกาศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแก่สถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน กลุ่มส่งเสริม04 7 359 26 ก.ค. 2012 เวลา 1:59pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผอ.รร.บ้านเมืองปักสามัคคี และบ้านหนองตะเข้-หนองตูม กลุ่มส่งเสริม04 3 279 24 ก.ค. 2012 เวลา 5:04pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนจำนวน 186 โรง กลุ่มการเงิน09 20 992 26 ก.ค. 2012 เวลา 1:57pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง ผอ.สพป.นม. 3 กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ01 18 801 26 ก.ค. 2012 เวลา 2:04pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มอำนวยการ01 19 838 26 ก.ค. 2012 เวลา 2:05pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนเงินค่ารักษาฯ การศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฏาคม 55 (งวดที่ 1) กลุ่มการเงิน09 8 574 24 ก.ค. 2012 เวลา 5:16pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนเงินค่ารักษาฯ การศึกษาบุตร ประจำเดือน ก.ค 55 (งวดที่ 1) กลุ่มการเงิน09 7 535 24 ก.ค. 2012 เวลา 5:16pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด**23 กรกฎาคม 2555 กำหนดพิธีมอบเกียรติบัตรและเช็ครางวัลครูสอนดี จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มบุคคล02 16 889 24 ก.ค. 2012 เวลา 5:18pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลุ่มบุคคล02 10 517 24 ก.ค. 2012 เวลา 5:18pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9/55 กลุ่มบุคคล02 13 858 24 ก.ค. 2012 เวลา 5:41pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้าราชการเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลุ่มบุคคล02 11 912 24 ก.ค. 2012 เวลา 5:19pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2555 กลุ่มการเงิน09 16 687 26 ก.ค. 2012 เวลา 2:10pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคคลสู่ประชาคมอาเซี่ยน กลุ่มนโยบาย03 16 634 24 ก.ค. 2012 เวลา 5:28pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการนิเทศ ติดตามฯ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) กลุ่มส่งเสริม04 22 878 26 ก.ค. 2012 เวลา 2:08pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 512 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.