เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศ05 2 461 15 ส.ค. 2014 เวลา 1:52pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสรรหา และการเลือกผู้แทนใน ก.ต.ป.น. ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มอำนวยการ01 3 399 15 ส.ค. 2014 เวลา 2:53pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งข้อมูล นร.สอบ O-NET กลุ่มนิเทศ05 2 524 15 ส.ค. 2014 เวลา 1:17pm
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 1 332 15 ส.ค. 2014 เวลา 12:31pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ05 3 651 15 ส.ค. 2014 เวลา 3:48pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2556 กลุ่มนิเทศ05 6 1084 15 ส.ค. 2014 เวลา 1:58pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.๑๖) กลุ่มบุคคล02 4 858 15 ส.ค. 2014 เวลา 1:36pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกวดชวนน้องท่องพุทธวจนะ ปีที่ 2 กลุ่มนิเทศ05 1 292 14 ส.ค. 2014 เวลา 11:38pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 กลุ่มบุคคล02 0 229 14 ส.ค. 2014 เวลา 5:07pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2) กลุ่มบุคคล02 0 326 14 ส.ค. 2014 เวลา 4:56pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด!!! การขอพระราชทานเครื่องราชฯ (สายสะพาย ป.ม.) กลุ่มบุคคล02 3 729 15 ส.ค. 2014 เวลา 11:28am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 กลุ่มการเงิน09 9 489 15 ส.ค. 2014 เวลา 12:11pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 515 14 ส.ค. 2014 เวลา 2:07pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 480 14 ส.ค. 2014 เวลา 11:51am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 3 536 14 ส.ค. 2014 เวลา 3:25pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมเตรียมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เจ้าหน้าที่ธุรการ) กลุ่มนิเทศ05 6 559 18 ส.ค. 2014 เวลา 11:10am
โดย ท้าวสุรนารี3077 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศสอบแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 1 /2557 กลุ่มนิเทศ05 1 456 15 ส.ค. 2014 เวลา 5:59am
โดย หนองหินโคน3045 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนอาเซียน Education Hub กลุ่มนิเทศ05 1 468 15 ส.ค. 2014 เวลา 7:54am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด"ร่วมชมการถ่ายทอดสดเยี่ยมบ้านฯ กลุ่มส่งเสริม04 2 438 14 ส.ค. 2014 เวลา 9:47am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนทีสุด การอบรมคัดกรองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scan tool 3 กลุ่มส่งเสริม04 6 727 14 ส.ค. 2014 เวลา 8:29am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 600 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.