เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกียรติยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 1 432 26 ก.พ. 2014 เวลา 11:14am
โดย ท้าวสุรนารี3077 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขเพิ่มเติมปรับ ว 21 กลุ่มบุคคล02 1 1066 25 ก.พ. 2014 เวลา 1:54pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักฐานการโอนพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มการเงิน09 5 796 26 ก.พ. 2014 เวลา 9:58am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอนุมัติประมาณราคาการปรับปรุงซ่อมแซมฯ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 และ 3 (ร.ร.บ้านใหญ่,วัดไม้เสี่ยว และม่วงแก้ววิทยาคาร) กลุ่มนโยบาย03 1 260 25 ก.พ. 2014 เวลา 12:53pm
โดย ม่วงแก้ว3091 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด*** แบบสำรวจสถานศึกษาที่ดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มส่งเสริม04 9 505 27 ก.พ. 2014 เวลา 1:11pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขเพิ่มเติมปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ กลุ่มบุคคล02 2 996 25 ก.พ. 2014 เวลา 10:00am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนค่ารักษาฯ การศึกษาบุตร ก.พ 57 (งวดที่ 1) กลุ่มการเงิน09 0 554 24 ก.พ. 2014 เวลา 4:08pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง..ประธานสนามสอบการอ่านป.3และป.6 กลุ่มนิเทศ05 4 1205 25 ก.พ. 2014 เวลา 10:43am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ ”การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า (Library Development in Social Ignorism Age )" กลุ่มบุคคล02 3 403 24 ก.พ. 2014 เวลา 1:33pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขข้อมูลบรรจุหลัง 1 มกราคม 2556 กลุ่มบุคคล02 1 929 25 ก.พ. 2014 เวลา 12:38pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญร่วมงานวันเกีียรติยศ สพป.นม.3 กลุ่มนิเทศ05 6 1104 24 ก.พ. 2014 เวลา 4:22pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางสอบและแบบบันทึกคะแนน LAS กลุ่มนิเทศ05 10 1654 24 ก.พ. 2014 เวลา 1:18pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบคัดกรองการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ กลุ่มนิเทศ05 7 1578 24 ก.พ. 2014 เวลา 10:44am
โดย จตุคาม3092 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 2 1152 24 ก.พ. 2014 เวลา 1:02pm
โดย วัดหงษ์3127 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก- กลุ่มส่งเสริม04 4 471 24 ก.พ. 2014 เวลา 10:07am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบ LAS กลุ่มนิเทศ05 4 1123 24 ก.พ. 2014 เวลา 2:21pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวดำเนินการสอบ NT กลุ่มนิเทศ05 5 803 24 ก.พ. 2014 เวลา 10:22am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กลุ่มนโยบาย03 0 489 21 ก.พ. 2014 เวลา 11:14am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน ก.ค.ศ. กลุ่มอำนวยการ01 3 445 21 ก.พ. 2014 เวลา 11:14am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งคำขอกู้เงินกองทุน ดร.วิมาน วรรณคำ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริม04 1 684 21 ก.พ. 2014 เวลา 11:07am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 553 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.