เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ05 13 1260 04 ก.ย. 2012 เวลา 3:44pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก โรงเรียนบ้านคลองยาง และโรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง กลุ่มส่งเสริม04 2 293 03 ก.ย. 2012 เวลา 12:39pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขยายเวลาการรับสมัครสอบ สสวท. กลุ่มนิเทศ05 10 425 04 ก.ย. 2012 เวลา 8:30am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน แจ้งโรงเรียน จัดการเรียนร่วมทั้ง 25 โรงเรียน กลุ่มนิเทศ05 8 780 03 ก.ย. 2012 เวลา 8:56pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วน**การจัดสรรงบประมาณปี 2555 กลุ่มการเงิน09 7 855 03 ก.ย. 2012 เวลา 8:54pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผลการคัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) ระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศ05 9 561 04 ก.ย. 2012 เวลา 3:59pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง รายละเอียดเพิ่มเติมการเข้ารับการอบรมสัมนาครูแกนนำโรงเรียนดีศรีตำบล กลุ่มนิเทศ05 4 455 03 ก.ย. 2012 เวลา 9:46am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต้่งตั้งข้าราชการครู ตามโครงการครูคืนถิ่น กลุ่มบุคคล02 2 711 02 ก.ย. 2012 เวลา 9:08pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติเงินงบประมาณ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กครั้งที่ ๒ กลุ่มนิเทศ05 6 537 03 ก.ย. 2012 เวลา 9:29am
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของรถรับ-ส่งนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนิเทศ05 0 239 31 ส.ค. 2012 เวลา 12:57pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อบรมวิทยากรแกนนำโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) กลุ่มนิเทศ05 12 843 03 ก.ย. 2012 เวลา 9:44am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการ "ร้อง เล่น เต้น ล้าง กลุ่มส่งเสริม04 13 484 06 ก.ย. 2012 เวลา 11:35am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งให้ไปรับทะเบียนผู้บังคับกองลูกเสือ กลุ่มส่งเสริม04 4 497 03 ก.ย. 2012 เวลา 9:29am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งยกเลิกการเข้าไปตรวจสอบบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 14 558 04 ก.ย. 2012 เวลา 4:07pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ระงับการช่วยราชการ รร.บ้านคลองใบพัด กลุ่มบุคคล02 1 384 31 ส.ค. 2012 เวลา 11:48am
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งย้ายครูคืนถิ่น รร.บ้านโนนเหลื่อม กลุ่มบุคคล02 3 331 03 ก.ย. 2012 เวลา 9:28am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุม กลุ่มนิเทศ05 17 1185 03 ก.ย. 2012 เวลา 10:29am
โดย ท้าวสุรนารี3077 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] *ด่วนที่สุด*การก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ กลุ่มการเงิน09 1 273 31 ส.ค. 2012 เวลา 11:55am
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 12 609 03 ก.ย. 2012 เวลา 9:27am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด** การจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ร.ร.บ้านหน้ากลองวิทยา, บ้านหนองหว้าประชาอาสา และบ้านคลองบง) กลุ่มนโยบาย03 1 271 31 ส.ค. 2012 เวลา 12:10pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 528 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.