เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดโครงการรั กชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 0 175 14 พ.ค. 2015 เวลา 12:03pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด" การประชุมทางไกล “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กลุ่มนิเทศ05 0 706 14 พ.ค. 2015 เวลา 11:39am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 กลุ่มการเงิน09 0 267 14 พ.ค. 2015 เวลา 11:06am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 ประกาศรับสมัครบุคลากรทางด้าน IT ict07 0 273 14 พ.ค. 2015 เวลา 10:56am
โดย ict07 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ลูกจ้าง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาขอรับบัตรประกันสังคม ที กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กลุ่มการเงิน09 1 271 15 พ.ค. 2015 เวลา 1:05pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กลุ่มส่งเสริม04 0 189 14 พ.ค. 2015 เวลา 10:02am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงิน ค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต (ตกเบิก) เดือน เม.ย. 58 กลุ่มการเงิน09 3 377 19 พ.ค. 2015 เวลา 8:59am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด** เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน กลุ่มนิเทศ05 1 830 12 พ.ค. 2015 เวลา 5:11pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศเตือนภัยไข้เลือดออก กลุ่มส่งเสริม04 1 376 14 พ.ค. 2015 เวลา 9:03am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การอบรม IEP ONLINE กลุ่มส่งเสริม04 3 736 14 พ.ค. 2015 เวลา 9:04am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมครูปฐมวัย วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2558 ด่วนที่สุด กลุ่มนิเทศ05 2 621 13 พ.ค. 2015 เวลา 10:49am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบสอบถามระดมความคิดเห็นรับนักเรียน กลุ่มส่งเสริม04 2 575 13 พ.ค. 2015 เวลา 12:15pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน แจ้งค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต (ตกเบิก) เดือน เม.ย. 58 รอนายเซ็นต์เช็คค่ะ ส่วนค่าตอบแทนธุรการและนักการ SP2 วางฎีกาให้แแล้ววันนี้ค่ะ รอเงินออกนะค่ะ กลุ่มการเงิน09 1 510 12 พ.ค. 2015 เวลา 12:15pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด***** เชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร.ร.ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,บ้านหนองหลักศิลา,โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้,ด่านอุดมวิทยา,บ้านซับก้านเ กลุ่มส่งเสริม04 0 444 12 พ.ค. 2015 เวลา 11:55am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มนิเทศ05 5 1070 19 พ.ค. 2015 เวลา 8:34am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน การจัดส่งข้อมูล GPA เพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 1 448 19 พ.ค. 2015 เวลา 9:31am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบุญงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 4 321 19 พ.ค. 2015 เวลา 2:31pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 3 267 19 พ.ค. 2015 เวลา 9:32am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๓ กลุ่มนิเทศ05 2 222 12 พ.ค. 2015 เวลา 1:28pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด!! กำหนดการเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชฯ (ป.ม.) กลุ่มบุคคล02 1 314 11 พ.ค. 2015 เวลา 5:00pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 676 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .4063 วินาที.