เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญเข้าอบรมสัมมนา กลุ่มบุคคล02 2 821 22 ก.ย. 2014 เวลา 10:52am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เสนอชื่อบุคคลมีผลงานดีเด่นรับรางวัล กลุ่มบุคคล02 2 537 22 ก.ย. 2014 เวลา 10:55am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ ict07 4 791 22 ก.ย. 2014 เวลา 10:03am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "โครงการทุนการศึกษาชีฟนิ่ง กลุ่มบุคคล02 2 299 22 ก.ย. 2014 เวลา 11:04am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ root 9 1210 24 ก.ย. 2014 เวลา 11:54am
โดย ด่านอุดม3182 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขออนุญาตใข้ห้องประชุม (ร.ร.บ้านแชะ, ปักธงชัยชุณหะวัณฯ) root 1 303 22 ก.ย. 2014 เวลา 11:33am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร โครงการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ root 0 446 18 ก.ย. 2014 เวลา 10:17am
โดย root ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือกลุ่มพัฒนาคุณภาพทุกกลุ่ม ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินงานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับเขตฯ กลุ่มนิเทศ05 2 386 22 ก.ย. 2014 เวลา 3:16pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมวิทยา กลุ่มบุคคล02 1 272 18 ก.ย. 2014 เวลา 5:30pm
โดย ด่านอุดม3182 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแต่งตั้งข้าราชการครู ให้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 2 606 22 ก.ย. 2014 เวลา 11:32am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) เพิ่มเติมหนังสือแจ้ง รร. กลุ่มบุคคล02 6 1115 23 ก.ย. 2014 เวลา 10:07am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายละเอียดการรับเงินสนับสนุนกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกกลุ่ม(รวมเอกชน) กลุ่มนิเทศ05 0 362 18 ก.ย. 2014 เวลา 8:58am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินการศึกษาบุตร กลุ่มการเงิน09 0 451 17 ก.ย. 2014 เวลา 3:17pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กรอกข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2.2.1 และ 2.2.3 ict07 0 411 17 ก.ย. 2014 เวลา 3:06pm
โดย ict07 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กลุ่มอำนวยการ01 6 362 22 ก.ย. 2014 เวลา 1:14pm
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ กลุ่มบุคคล02 0 561 17 ก.ย. 2014 เวลา 11:48am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มการเงิน09 3 577 22 ก.ย. 2014 เวลา 11:39am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8/57 กลุ่มบุคคล02 1 631 22 ก.ย. 2014 เวลา 9:07am
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด***โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริม04 1 651 17 ก.ย. 2014 เวลา 8:44am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โควตา สายผู้สอน ณ 1 มีนาคม 2557 กลุ่มบุคคล02 1 952 17 ก.ย. 2014 เวลา 9:20am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 610 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.