เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านคลองหินร่อง กลุ่มบุคคล02 2 471 04 ก.ค. 2014 เวลา 8:17am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศ05 2 660 03 ก.ค. 2014 เวลา 10:28am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน การรายงานข้อมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศ05 8 632 04 ก.ค. 2014 เวลา 9:30am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปริ้นสลิปเงินเดือน กลุ่มการเงิน09 11 1134 03 ก.ค. 2014 เวลา 9:50pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในการดำเนินการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน กลุ่มนิเทศ05 1 565 03 ก.ค. 2014 เวลา 9:51pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศ05 2 456 03 ก.ค. 2014 เวลา 11:15am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มนิเทศ05 0 338 02 ก.ค. 2014 เวลา 1:25pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งนโยบายและกรอบการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 8 3162 06 ก.ย. 2014 เวลา 11:26pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งด่วน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มส่งเสริม04 5 715 03 ก.ค. 2014 เวลา 11:12am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบติดตามข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 ,ม.3 ,ม.6 ปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริม04 6 519 03 ก.ค. 2014 เวลา 9:53am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์รับสมัคร พนักงานราชการโรงเรียนวัดมกุฏไทยาราม กลุ่มบุคคล02 2 459 02 ก.ค. 2014 เวลา 10:59am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีย นและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศ05 3 334 02 ก.ค. 2014 เวลา 1:30pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ตรวจสอบภายใน06 3 400 02 ก.ค. 2014 เวลา 10:46am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การขอใช้ระบบ TEDET กลุ่มนิเทศ05 6 823 04 ก.ค. 2014 เวลา 3:09pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบก , โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม กลุ่มบุคคล02 1 376 02 ก.ค. 2014 เวลา 10:43am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม กลุ่มบุคคล02 1 255 02 ก.ค. 2014 เวลา 10:40am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด*****มาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด กลุ่มส่งเสริม04 8 502 02 ก.ค. 2014 เวลา 10:27am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจำหน่ายเสื้อที่ระลึกงานมหกรรมวิชาการเปิดประตูสู่อาเซียน กลุ่มนิเทศ05 1 421 02 ก.ค. 2014 เวลา 9:01am
โดย ศาลเจ้าพ่อ3167 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนนำร่องทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา (English Bilingual Education:EBE) กลุ่มนิเทศ05 1 584 02 ก.ค. 2014 เวลา 10:18am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรม Inspiring Science กลุ่มนิเทศ05 5 518 02 ก.ค. 2014 เวลา 10:04am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 586 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .4063 วินาที.