เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีไว้รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ปี ๒๕๕๗ เอกสังคม กลุ่มบุคคล02 0 409 10 ก.ค. 2014 เวลา 3:56pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีไว้รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ปี ๒๕๕๗ เอกคอมพิวเตอร์ กลุ่มบุคคล02 0 425 10 ก.ค. 2014 เวลา 3:54pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โปรแกรม mySchoolAdmin กลุ่มนิเทศ05 1 804 10 ก.ค. 2014 เวลา 3:20pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดทำแบบรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มอำนวยการ01 9 2338 06 ก.ย. 2014 เวลา 11:26pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ จัดทำการฝึกอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพจำนวน 33 หลักสูตร กลุ่มบุคคล02 2 473 10 ก.ค. 2014 เวลา 10:00am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎระเบียบ การเงิน การคลัง และการบริหารงานพัสดุ สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน” กลุ่มบุคคล02 3 487 10 ก.ค. 2014 เวลา 10:07am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **การตรวจสอบภายในสถานศึกษา** ตรวจสอบภายใน06 4 2696 13 ส.ค. 2014 เวลา 5:46pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชาและเข้าพรรษา กลุ่มอำนวยการ01 5 409 10 ก.ค. 2014 เวลา 12:54pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลแบบติดตามกลยุทธ์ด้านคุณภาพผู้เรียน กลุ่มนิเทศ05 3 1012 10 ก.ค. 2014 เวลา 12:51pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน ! การประชุมเชิงปฏิบัติการกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน กลุ่มนิเทศ05 10 918 15 ก.ค. 2014 เวลา 10:03am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด แจ้งการฝึกอบรมลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) กลุ่มส่งเสริม04 5 1102 16 ก.ค. 2014 เวลา 8:22am
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] (โรงเรียนบ้านหลุมเงิน) การจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย กลุ่มนโยบาย03 0 222 09 ก.ค. 2014 เวลา 2:20pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 กลุ่มการเงิน09 0 521 09 ก.ค. 2014 เวลา 10:27am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 กลุ่มบุคคล02 8 1319 21 ก.ค. 2014 เวลา 3:50pm
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง กลุ่มบุคคล02 0 293 08 ก.ค. 2014 เวลา 5:36pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนมาก**แจ้งโรงเรียนสำรวจข้อมูลเด็กเกิดปี พ.ศ.2551 - 2554 กลุ่มส่งเสริม04 7 807 16 ก.ค. 2014 เวลา 9:50am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลเด็กถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ที่เกิด พ.ศ.2550 กลุ่มส่งเสริม04 9 763 10 ก.ค. 2014 เวลา 9:52am
โดย สุขไพบูลย์3071 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด***ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกลยุทธ์ขจงสพฐ. ปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 6 773 10 ก.ค. 2014 เวลา 9:47am
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน มี 9 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลมาใ กลุ่มส่งเสริม04 2 1093 10 ก.ค. 2014 เวลา 10:01am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมสร้างเครื่องมือ กลุ่มนิเทศ05 1 727 08 ก.ค. 2014 เวลา 4:23pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 589 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.