เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขั้นตอนการขอรับรหัสผ่านการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ รอบ 1 ตุลาคม 2555 กลุ่มบุคคล02 17 1030 21 ส.ค. 2012 เวลา 9:56am
โดย มาบกราด3014 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 กลุ่มนิเทศ05 18 1630 30 ส.ค. 2012 เวลา 7:26pm
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 13 868 20 ส.ค. 2012 เวลา 11:20am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักฐานการโอนค่าตอบแทนลูกจ้าง(ย้อนหลัง) เดือน เม.ย.และ พ.ค. 55 กลุ่มการเงิน09 10 666 20 ส.ค. 2012 เวลา 1:35pm
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการธรรม บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล(โรงเรียนดีประจำตำบล) กลุ่มนิเทศ05 7 555 20 ส.ค. 2012 เวลา 8:40am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555) กลุ่มบุคคล02 18 1504 20 ส.ค. 2012 เวลา 8:12pm
โดย หนองไผ่ผดุง3090 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม กลุ่มการเงิน09 15 758 20 ส.ค. 2012 เวลา 9:02am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดจ้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย กลุ่มการเงิน09 3 342 20 ส.ค. 2012 เวลา 8:56am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดจ้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งชำรุดอื่นที่ใช้การไม่ได้ กลุ่มการเงิน09 4 362 19 ส.ค. 2012 เวลา 1:25pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี2555 กลุ่มการเงิน09 12 629 20 ส.ค. 2012 เวลา 9:06am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินการเลือกสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม แทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มบุคคล02 5 716 17 ส.ค. 2012 เวลา 12:28pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการครูคืนถิ่น กลุ่มบุคคล02 6 818 19 ส.ค. 2012 เวลา 5:39pm
โดย วังตะเคียน3140 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 8 พ.ศ.2555 กลุ่มส่งเสริม04 13 438 17 ส.ค. 2012 เวลา 12:33pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งข้อมูล นร.สอบ O-NET กลุ่มนิเทศ05 15 657 20 ส.ค. 2012 เวลา 9:02am
โดย โพธิ์ทองวิทยา3137 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการครูคืนถิ่น กลุ่มบุคคล02 9 969 20 ส.ค. 2012 เวลา 8:58am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการครูคืนถิ่น กลุ่มบุคคล02 3 748 17 ส.ค. 2012 เวลา 12:43pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี,บ้านไทยสามัคคี,บ้านระเริง กรอกข้อมูลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 3 287 15 ส.ค. 2012 เวลา 3:42pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการส่งเสริมศีลธรรมทั่วไทย กลุ่มส่งเสริม04 11 638 18 ส.ค. 2012 เวลา 11:38am
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยชุณหวัณวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านหลุมเงิน กลุ่มบุคคล02 2 361 18 ส.ค. 2012 เวลา 11:39am
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสูตรระเบียบแถว กลุ่มส่งเสริม04 10 603 18 ส.ค. 2012 เวลา 11:41am
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 523 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.