เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผอ.รร.สะแกราชวิทยาคม กลุ่มการเงิน09 2 343 18 ก.ย. 2012 เวลา 2:42pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประธานกลุ่มเครือข่าย และครูประจำสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กลุ่มนิเทศ05 13 802 19 ก.ย. 2012 เวลา 2:16pm
โดย ไชยวาล3002 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการ เด็กพิเศษเรียนร่วม กลุ่มนิเทศ05 9 656 19 ก.ย. 2012 เวลา 1:55pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตถื้นที่การศึกษา กล่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศ05 11 569 19 ก.ย. 2012 เวลา 1:49pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กลุ่มการเงิน09 13 838 19 ก.ย. 2012 เวลา 1:45pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน กลุ่มการเงิน09 14 641 19 ก.ย. 2012 เวลา 1:41pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา อำเภอเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กลุ่มอำนวยการ01 4 498 18 ก.ย. 2012 เวลา 9:57am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งลูกจ้างรับบัตรประกันสังคม กลุ่มการเงิน09 6 482 24 ก.ย. 2012 เวลา 4:00pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสัมทนาการแห่งประเมลทศไทย กลุ่มบุคคล02 9 428 18 ก.ย. 2012 เวลา 10:01am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าประกวดสวดมนต์สรภัญญะและตอบปัญหาธรรมะ กลุ่มส่งเสริม04 13 543 18 ก.ย. 2012 เวลา 10:04am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินส่งบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มบุคคล02 17 1503 18 ก.ย. 2012 เวลา 10:05am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตัวแทนกลุ่มฯ ส่งแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตถื้นที่ กลุ่มนิเทศ05 4 937 16 ก.ย. 2012 เวลา 11:50am
โดย วังตะเคียน3140 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งกำหนดการงานมุทิตาจิต ปี 2555 กลุ่มบุคคล02 18 857 20 ก.ย. 2012 เวลา 4:29pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในฝันเพื่อรองรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน กลุ่มนิเทศ05 8 458 17 ก.ย. 2012 เวลา 1:45pm
โดย ปลายดาบ3156 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 16 724 18 ก.ย. 2012 เวลา 10:12am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การตรวจสอบข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 14 791 20 ก.ย. 2012 เวลา 1:25pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีและเลื่อนให้มี วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ ประจำปี 2555 กลุ่มอำนวยการ01 8 646 20 ก.ย. 2012 เวลา 12:30pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กำหนดวันประเมินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและกิจกรรมโครงการส้วมสุขสันต์ กลุ่มส่งเสริม04 7 579 18 ก.ย. 2012 เวลา 10:16am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อบรมครูกลุ่มสูง วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2555 กลุ่มบุคคล02 19 968 20 ก.ย. 2012 เวลา 12:09pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตรวจสอบนับตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกทุกโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 22 1104 20 ก.ย. 2012 เวลา 12:07pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 535 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3584 วินาที.