เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สะแกราชวิทยาคม ชุมชนบ้านเสิงสาง บ้านราษฎร์พัฒนา ชุมชนจระเข้หิน หนองเมา ธงชัยเหนือวิทยา เจียรวนนท์อุทิศ2 วัดพรหมราช บ้านโคกกระชายฯ ไทยสามัคคี หนองตะเข้ฯ ลำไซกง สามัคคีประชาสรรค์ และบ้านคล กลุ่มส่งเสริม04 1 406 26 เม.ย. 2012 เวลา 3:38pm
โดย สะแกราช3149 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต กลุ่มส่งเสริม04 4 299 27 เม.ย. 2012 เวลา 10:59am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2555 (แก้ไข) กลุ่มอำนวยการ01 8 787 27 เม.ย. 2012 เวลา 8:17pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาถอดประสบการณ์การจัดการความรู้การสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มนิเทศ05 2 322 27 เม.ย. 2012 เวลา 11:53am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับใบประกาศผ่านการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) กลุ่มบุคคล02 5 782 27 เม.ย. 2012 เวลา 11:56am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ) กลุ่มบุคคล02 6 1090 26 เม.ย. 2012 เวลา 4:14pm
โดย สะแกราช3149 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ กลุ่มบุคคล02 13 2181 03 พ.ค. 2012 เวลา 3:31pm
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริม04 7 779 27 เม.ย. 2012 เวลา 10:58am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญชวนเช้าร่วมอบรมสัญจร กลุ่มบุคคล02 7 490 27 เม.ย. 2012 เวลา 11:04am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา จิตวิทยาการบริหารคน กลุ่มบุคคล02 9 436 27 เม.ย. 2012 เวลา 11:15am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มให้ครูอัตราจ้างส่งเลขที่บัญชีที่การเงิน(ด่วน) กลุ่มการเงิน09 0 184 25 เม.ย. 2012 เวลา 2:28pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายละเอียดค่าแรงพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2555 กลุ่มอำนวยการ01 7 651 26 เม.ย. 2012 เวลา 11:37am
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคาในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบาย03 4 645 29 เม.ย. 2012 เวลา 12:43pm
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผอ.ร.ร.บ้านบ่อลิงประชาสรรค์และร.ร.จตุคามวิทยาคม กลุ่มนโยบาย03 0 199 25 เม.ย. 2012 เวลา 1:59pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ กลุ่มบุคคล02 9 383 27 เม.ย. 2012 เวลา 11:23am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาอาเซียนศึกษา กลุ่มนิเทศ05 9 447 27 เม.ย. 2012 เวลา 11:28am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบภาคปฏิบัติ กลุ่มนิเทศ05 13 980 01 พ.ค. 2012 เวลา 11:46am
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ กลุ่มอำนวยการ01 5 270 27 เม.ย. 2012 เวลา 11:57am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ กลุ่มอำนวยการ01 6 539 27 เม.ย. 2012 เวลา 12:02pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายละเอียดปรับพอกตาม ว 4 ข้อ 2.5 หลังเลื่อน 1 เมษายน 2555 กลุ่มบุคคล02 7 1043 25 เม.ย. 2012 เวลา 1:29pm
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 484 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.