เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบสำรวจรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ.ระดับประถมศึกษาที่อยู่ในระดับดี และดีมาก กลุ่มนิเทศ05 7 517 31 ก.ค. 2012 เวลา 11:31am
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งข้อมูล นร.สอบ O-NET กลุ่มนิเทศ05 13 623 24 ก.ค. 2012 เวลา 5:53pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ส่งกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย กลุ่มนิเทศ05 12 445 24 ก.ค. 2012 เวลา 5:59pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **แจ้ง** โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มส่งเสริม04 10 421 24 ก.ค. 2012 เวลา 5:58pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน(เอกสารหลักสูตรอาเซียน) กลุ่มนิเทศ05 15 1282 26 ก.ค. 2012 เวลา 1:53pm
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบุคคล02 6 559 24 ก.ค. 2012 เวลา 6:00pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกโรง กลุ่มนิเทศ05 10 680 20 ก.ค. 2012 เวลา 2:37pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือในการบริิจาคโลหิต กลุ่มอำนวยการ01 10 376 24 ก.ค. 2012 เวลา 6:01pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม "วันสตรีไทย" กลุ่มอำนวยการ01 10 373 24 ก.ค. 2012 เวลา 6:01pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญชวนท่านผู้สนใจ ชมการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ กลุ่มอำนวยการ01 11 367 24 ก.ค. 2012 เวลา 6:02pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเป็นเกียรติเปิดอบรม และเชิญวิทยากรประชุม ในการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ05 8 558 23 ก.ค. 2012 เวลา 1:55pm
โดย สระผักโพด3007 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งทักษะพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน(Speech Contest) ประจำปี 2555ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มนิเทศ05 5 372 20 ก.ค. 2012 เวลา 11:37am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2555 (จำนวน 43 โรงเรียน) กลุ่มการเงิน09 9 644 20 ก.ค. 2012 เวลา 12:51pm
โดย วังตะเคียน3140 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2555 รร.บ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา),รร.บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม, รร.บ้านราษฎร์พัฒนา กลุ่มการเงิน09 3 252 20 ก.ค. 2012 เวลา 11:38am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2555 กลุ่มส่งเสริม04 9 383 20 ก.ค. 2012 เวลา 11:39am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 5 483 20 ก.ค. 2012 เวลา 11:39am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 10 400 20 ก.ค. 2012 เวลา 7:38am
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรรงบประมาณปี 2555 เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบาย03 15 677 20 ก.ค. 2012 เวลา 12:55pm
โดย สระผักโพด3007 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมการประชุมเครือข่ายชุมชนแอลดีไทย ครั้งที่ 2 กลุ่มบุคคล02 9 459 20 ก.ค. 2012 เวลา 9:32am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต กลุ่มบุคคล02 9 471 19 ก.ค. 2012 เวลา 2:58pm
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 511 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.