เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์และการแนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา กลุ่มนิเทศ05 2 579 02 ก.ย. 2014 เวลา 9:47pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program /Mini English Program) กลุ่มนิเทศ05 5 731 03 ก.ย. 2014 เวลา 8:48am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา) กลุ่มบุคคล02 0 318 01 ก.ย. 2014 เวลา 1:52pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคางบ ลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ร.ร.ดีศรีตำบล) ร.ร.บ้านศาลเจ้าพ่อ และร.ร.บ้านพนาหนองหิน กลุ่มนโยบาย03 1 217 01 ก.ย. 2014 เวลา 12:02pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนประสานขอรหัสผ่านเลื่อนขั้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 8 863 07 ก.ย. 2014 เวลา 12:43am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 5 845 04 ก.ย. 2014 เวลา 8:44am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 1 630 31 ส.ค. 2014 เวลา 9:23am
โดย บุตาโฮ3031 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ปี ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ05 3 464 29 ส.ค. 2014 เวลา 1:26pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน และการสื่อสารได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ05 4 1870 02 ก.ย. 2014 เวลา 12:33pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการติดตามฯทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-mes กลุ่มนโยบาย03 4 755 01 ก.ย. 2014 เวลา 10:27am
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายดาบ กลุ่มบุคคล02 0 253 29 ส.ค. 2014 เวลา 10:24am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน (พนักงานราชการ) ประจำเดือน ส.ค. 2557 กลุ่มการเงิน09 2 455 29 ส.ค. 2014 เวลา 2:23pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน (ลูกจ้าง) ประจำเดือน ส.ค. 2557 กลุ่มการเงิน09 5 402 29 ส.ค. 2014 เวลา 2:48pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานการกรอกข้อมูล ก.ค.ศ.16 กลุ่มบุคคล02 5 856 07 ก.ย. 2014 เวลา 12:50am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง...คณะวิทยากรแกนนำการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) กลุ่มนิเทศ05 2 565 29 ส.ค. 2014 เวลา 10:14am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2558 กลุ่มบุคคล02 2 991 06 ก.ย. 2014 เวลา 11:19pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรมใหม่! กลุ่มนิเทศ05 2 527 29 ส.ค. 2014 เวลา 1:09pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน ! การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ05 4 739 01 ก.ย. 2014 เวลา 1:31pm
โดย ม่วงแก้ว3091 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมขยายผลการใช้การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) กลุ่มนิเทศ05 6 830 29 ส.ค. 2014 เวลา 10:21am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งด่วน ทุกร.ร.ตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC กลุ่มนโยบาย03 5 866 29 ส.ค. 2014 เวลา 10:19am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 575 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3589 วินาที.