เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ กลุ่มบุคคล02 7 1278 20 ก.พ. 2014 เวลา 4:31pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล เฟส ๓ กลุ่มนิเทศ05 5 500 19 ก.พ. 2014 เวลา 11:48am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริม04 5 405 19 ก.พ. 2014 เวลา 11:30am
โดย ม่วงแก้ว3091 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกียรติยศ กลุ่มนิเทศ05 3 631 19 ก.พ. 2014 เวลา 9:25am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ กลุ่มนิเทศ05 2 614 18 ก.พ. 2014 เวลา 1:26pm
โดย ม่วงแก้ว3091 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ict07 8 663 20 ก.พ. 2014 เวลา 3:55pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมรณรงค์ “อรุณสวัสดิ์...ความรัก” กลุ่มส่งเสริม04 4 462 19 ก.พ. 2014 เวลา 9:28am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ให้พนักงานราชการได้รับการปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา กลุ่มบุคคล02 7 818 20 ก.พ. 2014 เวลา 12:57pm
โดย หนองไผ่ผดุง3090 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตรวจสอบข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบ ict07 9 1207 20 ก.พ. 2014 เวลา 4:36pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงสร้างข้อสอบ LAS ปี 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ,มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนิเทศ05 9 1069 20 ก.พ. 2014 เวลา 4:41pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิสำหรับผู้ที่บรรจุต้้งแต่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบุคคล02 4 1697 18 ก.พ. 2014 เวลา 10:28am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอให้ไปรับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๗ (โรงเรียน ๑๕ โรง) กลุ่มส่งเสริม04 0 534 17 ก.พ. 2014 เวลา 4:54pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตรวจสอบข้อมูลปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ กลุ่มบุคคล02 5 1660 20 ก.พ. 2014 เวลา 1:41pm
โดย หนองไผ่ผดุง3090 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ05 13 2324 28 ก.พ. 2014 เวลา 10:49am
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557 เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริม04 4 958 17 ก.พ. 2014 เวลา 9:42am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง กลุ่มส่งเสริม04 3 840 17 ก.พ. 2014 เวลา 9:24am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การยื่นคำขอกู้เงินกองทุนของ สพป.นม.๓ กลุ่มส่งเสริม04 5 614 17 ก.พ. 2014 เวลา 10:59am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนวน กลุ่มบุคคล02 0 362 13 ก.พ. 2014 เวลา 2:36pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบ LAS กลุ่มนิเทศ05 8 1559 17 ก.พ. 2014 เวลา 11:00am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มการเงิน09 1 602 13 ก.พ. 2014 เวลา 10:18am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 522 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.