เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดทำประมาณราคาปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนโยบาย03 3 933 14 ต.ค. 2014 เวลา 11:06am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน**โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน กลุ่มนิเทศ05 2 773 14 ต.ค. 2014 เวลา 11:46am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ กลุ่มนิเทศ05 2 430 13 ต.ค. 2014 เวลา 3:26pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)แบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ05 4 746 14 ต.ค. 2014 เวลา 11:52am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 5 1011 12 ต.ค. 2014 เวลา 10:09am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กลุ่มการเงิน09 4 568 10 ต.ค. 2014 เวลา 1:49pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด ! การยืนยันครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR กลุ่มนิเทศ05 7 735 04 พ.ย. 2014 เวลา 9:46am
โดย จระเข้หิน3018 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดทำประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมฯ ตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มนโยบาย03 2 1460 10 ต.ค. 2014 เวลา 2:22pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ราคาวัสดุก่อสร้าง สพฐ. ปี 2557 กลุ่มนโยบาย03 2 555 10 ต.ค. 2014 เวลา 1:47pm
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบ กลุ่มการเงิน09 3 591 14 ต.ค. 2014 เวลา 11:10am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก***ถึงโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี บ้านหนองตะเข้-หนองตูม บ้านเทพนิมิต และบ้านเมืองปักสามัคคี กลุ่มส่งเสริม04 1 275 09 ต.ค. 2014 เวลา 9:50am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง**รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อสำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) กลุ่มนิเทศ05 5 775 09 ต.ค. 2014 เวลา 8:55am
โดย บ้านกลาง3128 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นม.3 กลุ่มอำนวยการ01 7 840 10 ต.ค. 2014 เวลา 1:49pm
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ออกคำสั่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 6 644 09 ต.ค. 2014 เวลา 9:17am
โดย บ้านไผ่3017 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ root 6 748 11 ต.ค. 2014 เวลา 5:08pm
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ “กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557” root 5 317 09 ต.ค. 2014 เวลา 1:34pm
โดย บ้านไผ่3017 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สรุปผลการมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบาย03 6 479 09 ต.ค. 2014 เวลา 2:37pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ออกคำสั่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 6 542 09 ต.ค. 2014 เวลา 9:41am
โดย บ้านไผ่3017 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือ รายงานข้อมูลปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กำกับ สพป.นม. 3 ปีงบฯ 57 กลุ่มนโยบาย03 5 754 08 ต.ค. 2014 เวลา 3:22pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตาราง 2.2.1 และ 2.2.3 กลุ่มส่งเสริม04 2 1398 11 ต.ค. 2014 เวลา 5:07pm
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 587 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.