เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง การแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดสกลนคร กลุ่มนิเทศ05 2 461 21 พ.ย. 2014 เวลา 12:45pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก**ถึงโรงเรียนบ้านสระประทีป กลุ่มส่งเสริม04 0 217 21 พ.ย. 2014 เวลา 9:41am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงสร้างข้อสอบPRE O-NET กลุ่มนิเทศ05 3 813 21 พ.ย. 2014 เวลา 12:22pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา (แบบพิมพ์ ปพ) กลุ่มส่งเสริม04 2 500 21 พ.ย. 2014 เวลา 8:21am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริม04 3 599 21 พ.ย. 2014 เวลา 11:30am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินศักยภาพย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบุคคล02 4 736 20 พ.ย. 2014 เวลา 4:28pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขยายเวลาการตอบแบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลงานโครงการพัฒนาครู กลุ่มบุคคล02 4 534 21 พ.ย. 2014 เวลา 1:18pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 กลุ่มบุคคล02 5 672 26 พ.ย. 2014 เวลา 10:47am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนสุจริต" กลุ่มนิเทศ05 1 355 20 พ.ย. 2014 เวลา 2:29pm
โดย โคกกระชาย3012 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "มหกรรมการศึกษาเพื่อศีลธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 1 root 2 354 21 พ.ย. 2014 เวลา 9:32am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กลุ่มบุคคล02 0 233 20 พ.ย. 2014 เวลา 10:58am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน ลูกจ้าง โครงการ ครูขั้นวิกฤต , นักการปกติ,ธุรการ,นักการ SP2 ประจำเดือน ต.ค. 57 (ตกเบิก) กลุ่มการเงิน09 4 656 21 พ.ย. 2014 เวลา 8:12am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ01 8 1372 24 พ.ย. 2014 เวลา 5:34pm
โดย มาบกราด3014 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%) กลุ่มการเงิน09 7 718 20 พ.ย. 2014 เวลา 2:31pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 520 19 พ.ย. 2014 เวลา 5:32pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 450 19 พ.ย. 2014 เวลา 5:31pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 2 551 20 พ.ย. 2014 เวลา 2:28pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 540 19 พ.ย. 2014 เวลา 5:28pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี บ้านโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม กลุ่มบุคคล02 0 327 19 พ.ย. 2014 เวลา 3:08pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11/57 กลุ่มบุคคล02 2 767 19 พ.ย. 2014 เวลา 3:43pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 598 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3740 วินาที.