เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มนิเทศ05 0 569 04 เม.ย. 2014 เวลา 8:52am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ2/บ้านพนาหนองหิน กลุ่มนิเทศ05 2 406 05 เม.ย. 2014 เวลา 12:06pm
โดย เจียรวนนท์3172 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียน กรณีปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 1 1954 03 เม.ย. 2014 เวลา 9:09pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] * ด่วน * ทวงการจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1) กลุ่มส่งเสริม04 2 775 04 เม.ย. 2014 เวลา 9:59pm
โดย เขาพญาปราบ3100 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบประมาณ งบกลาง ของสถานศึกษา กลุ่มนโยบาย03 4 462 10 เม.ย. 2014 เวลา 11:09am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 งบดำเนินงาน สำหรับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย (ร.ร.ม่วงแก้ววิทยาคาร) กลุ่มนโยบาย03 0 261 03 เม.ย. 2014 เวลา 2:09pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) กลุ่มบุคคล02 2 782 03 เม.ย. 2014 เวลา 10:03am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัพมันธ์การอบรม กลุ่มบุคคล02 1 672 02 เม.ย. 2014 เวลา 4:22pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 กลุ่มการเงิน09 2 855 02 เม.ย. 2014 เวลา 4:47pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พายุฤดูร้อน กลุ่มอำนวยการ01 2 414 03 เม.ย. 2014 เวลา 12:15pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด**โรงเรียนที่ยังไม่ส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(Scan Tool 3) กลุ่มส่งเสริม04 1 901 31 มี.ค. 2014 เวลา 4:00pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงาน กลุ่มบุคคล02 2 543 03 เม.ย. 2014 เวลา 11:03am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ความพร้อมในการจัดส่งหนังสือเรียน องค์การค้าของ สกสค. กลุ่มนิเทศ05 1 406 31 มี.ค. 2014 เวลา 3:43pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านหนองแดง , โรงเรียนจอมทองวิทยา กลุ่มนิเทศ05 0 325 31 มี.ค. 2014 เวลา 10:02am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งด่วน! การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบุคคล02 1 527 31 มี.ค. 2014 เวลา 1:29pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สพฐ. กลุ่มนิเทศ05 2 533 31 มี.ค. 2014 เวลา 1:54pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธินิมิตร,บ้านหนองหลักศิลา กลุ่มนิเทศ05 0 332 31 มี.ค. 2014 เวลา 9:08am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคทราย,บ้านบุหว้าสามัคคี,บ้านหนองหิน,บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์),บ้านปางไม้,บ้านสันติสุข,บ้านซับก้านเหลือง,วัดหงษ์ กลุ่มนิเทศ05 0 284 31 มี.ค. 2014 เวลา 8:53am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สพป.นม.4) กลุ่มบุคคล02 0 1439 28 มี.ค. 2014 เวลา 4:20pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด ฯ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล กลุ่มนิเทศ05 2 232 28 มี.ค. 2014 เวลา 3:59pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 536 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.