เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขังสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริม04 2 261 07 พ.ย. 2014 เวลา 10:54am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง การจัดทำข้อมูลนักเรียนพิการรายบุคคลและครู ภาคเรียนที่ 2/2557 กลุ่มส่งเสริม04 5 958 07 พ.ย. 2014 เวลา 10:59am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สลิปเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือน ตุลาคม 2557 กลุ่มการเงิน09 2 406 06 พ.ย. 2014 เวลา 3:06pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ขอส่งครูการศึกษาพิเศษเข้าร่วมอบรมแนวทางการใช้โปรแกรม IEP ONLINE และ ร.ร.ที่ยังไม่จัดส่งแผน IEP กลุ่มส่งเสริม04 0 677 06 พ.ย. 2014 เวลา 12:07pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบ Pre O-NET กลุ่มนิเทศ05 8 829 07 พ.ย. 2014 เวลา 1:07pm
โดย ท้าวสุรนารี3077 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศ05 0 602 05 พ.ย. 2014 เวลา 11:20pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการกู้เงินสวัสดิการกองทุน ดร วิมาน วรรณคำ และกองทุนวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริม04 4 439 06 พ.ย. 2014 เวลา 10:40am
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง กลุ่มนิเทศ05 0 198 05 พ.ย. 2014 เวลา 3:14pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคา งบลงุทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านหนองแวง และร.ร.บ้านสระตะเคียน กลุ่มนโยบาย03 0 219 05 พ.ย. 2014 เวลา 3:04pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มส่งเสริม04 3 402 06 พ.ย. 2014 เวลา 9:30am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มบุคคล02 1 680 05 พ.ย. 2014 เวลา 2:50pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริม04 2 231 05 พ.ย. 2014 เวลา 3:00pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายเสื้อที่ระลึก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดสกลนคร กลุ่มนิเทศ05 1 317 05 พ.ย. 2014 เวลา 2:35pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หนังสือวันเด็กแห่ชาติ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริม04 4 336 05 พ.ย. 2014 เวลา 2:25pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด**เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา ชุมชนจระเข้หิน ชุมชนบ้านเสิงสาง บ้านหนองแดง บ้านเมืองปักสามัคคี สะแกราชวิทยาคม บ้านบุไผ่และบ้านระเริง กลุ่มส่งเสริม04 1 792 05 พ.ย. 2014 เวลา 2:17pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SUT OPEN ครั้งที่ 11 กลุ่มอำนวยการ01 4 290 06 พ.ย. 2014 เวลา 10:19am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประทีป กลุ่มบุคคล02 0 237 05 พ.ย. 2014 เวลา 10:50am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดกิจกรรมวันรักต้นไมัประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ กลุ่มอำนวยการ01 6 419 07 พ.ย. 2014 เวลา 1:43pm
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเพิ่มเติม**ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 4 566 05 พ.ย. 2014 เวลา 12:11pm
โดย บ้านน้อย3102 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การกรอกข้อมูลแบบติดตาม กลุ่มนิเทศ05 7 557 05 พ.ย. 2014 เวลา 1:19pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 593 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3711 วินาที.