เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง กลุ่มส่งเสริม04 3 835 17 ก.พ. 2014 เวลา 9:24am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การยื่นคำขอกู้เงินกองทุนของ สพป.นม.๓ กลุ่มส่งเสริม04 5 612 17 ก.พ. 2014 เวลา 10:59am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนวน กลุ่มบุคคล02 0 358 13 ก.พ. 2014 เวลา 2:36pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบ LAS กลุ่มนิเทศ05 8 1554 17 ก.พ. 2014 เวลา 11:00am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มการเงิน09 1 602 13 ก.พ. 2014 เวลา 10:18am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 3 วันที่ 14-16 ก.พ.2557 (สพฐ. ผู้จัดอบรม) กลุ่มบุคคล02 1 683 13 ก.พ. 2014 เวลา 10:27am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ) กลุ่มบุคคล02 0 587 12 ก.พ. 2014 เวลา 4:47pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญชมการแพร่ภาพออกอากาศสด"การรับนร.57 กลุ่มส่งเสริม04 1 374 12 ก.พ. 2014 เวลา 4:25pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนใน ก.ค.ศ. กลุ่มอำนวยการ01 5 1027 24 ก.พ. 2014 เวลา 3:07pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การอบรมเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) ict07 7 733 17 ก.พ. 2014 เวลา 10:11am
โดย ม่วงแก้ว3091 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริม04 1 421 12 ก.พ. 2014 เวลา 2:12pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ. กลุ่มอำนวยการ01 6 645 12 ก.พ. 2014 เวลา 1:30pm
โดย ขี้เหล็ก3144 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประชุมตัวแทนแข่งทักษะ กลุ่มนิเทศ05 4 640 11 ก.พ. 2014 เวลา 9:20pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริม04 4 330 11 ก.พ. 2014 เวลา 9:21pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด "ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ" กลุ่มส่งเสริม04 5 526 11 ก.พ. 2014 เวลา 9:22pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวด Logo งานมหกรรมวิชาการเปิดประตูสู่อาเซียน กลุ่มนิเทศ05 5 408 11 ก.พ. 2014 เวลา 9:23pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กลุ่มบุคคล02 0 388 11 ก.พ. 2014 เวลา 1:25pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2) กลุ่มบุคคล02 0 562 11 ก.พ. 2014 เวลา 10:02am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สนามสอบ NTและร่างคำสั่ง กลุ่มนิเทศ05 9 1447 15 ก.พ. 2014 เวลา 12:57pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก (แจ้งเฉพาะโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) กลุ่มอำนวยการ01 2 580 10 ก.พ. 2014 เวลา 4:25pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 522 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.