เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผอ.รร.บ้านไทยสามัคคี กลุ่มบุคคล02 2 237 30 ก.ค. 2012 เวลา 10:45am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง กลุ่มบุคคล02 3 180 30 ก.ค. 2012 เวลา 10:44am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงาน Inspiring Science กลุ่มนิเทศ05 14 484 30 ก.ค. 2012 เวลา 4:16pm
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด**แจ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม (บ้านเมืองปักฯ, หนองตะเข้-หนองตูม) กลุ่มส่งเสริม04 4 202 27 ก.ค. 2012 เวลา 9:40am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนทุกโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกแบบประเมินตนเองโครงการสพป.อ่อนหวาน ขอความร่วมมือกรอกด่วน กลุ่มส่งเสริม04 20 574 30 ก.ค. 2012 เวลา 1:28pm
โดย วังหิน3107 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบคำขอกู้เงินกองทุน ดร วิมาน วรรณคำ กลุ่มส่งเสริม04 11 363 30 ก.ค. 2012 เวลา 11:05am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายละเอียดโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมเกษตรผสมผสาน หลักสูตรระยะสั้น (เกษตรสีคิ้ว) กลุ่มส่งเสริม04 12 430 27 ก.ค. 2012 เวลา 2:17pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ร.ร.เอกชนนอกระบบ ทุกประเภท เอกชน08 11 247 30 ก.ค. 2012 เวลา 11:04am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส (ครั้งที่ 2) กลุ่มส่งเสริม04 8 345 26 ก.ค. 2012 เวลา 4:23pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด*ขอให้ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมการคัดกรองเด็กโดยใช้กระบวนการสอนแนวใหม่ (แจ้งครั้งที่ 2) กลุ่มส่งเสริม04 18 661 27 ก.ค. 2012 เวลา 2:26pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง การขอกู้เงินสินเชื่อจากธนาคารออมสิน กลุ่มอำนวยการ01 11 595 27 ก.ค. 2012 เวลา 3:02am
โดย วังตะเคียน3140 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง การเปิดให้กู้เงิน ช.พ.ค.โครงการขยายวงเงินกู้ กลุ่มอำนวยการ01 8 693 26 ก.ค. 2012 เวลา 3:45pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) กลุ่มบุคคล02 10 648 27 ก.ค. 2012 เวลา 7:55am
โดย วังตะเคียน3140 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 (ETV) กลุ่มบุคคล02 12 737 27 ก.ค. 2012 เวลา 3:07am
โดย วังตะเคียน3140 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดโครงาน 3 กลุ่มสาระ(เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศ05 9 403 26 ก.ค. 2012 เวลา 1:39pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบ ปอ.1 (ควบคุมภายใน ประจำปี 2554) กลุ่มอำนวยการ01 20 744 01 ส.ค. 2012 เวลา 11:08am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคาในการติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (ร.ร.บ้านดู่ สหราษฏร์วิทยา) กลุ่มนโยบาย03 3 230 26 ก.ค. 2012 เวลา 10:01am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผลการคัดเเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาค โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง กลุ่มส่งเสริม04 3 206 26 ก.ค. 2012 เวลา 10:03am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกลูกเสือท่ีเห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2555 กลุ่มส่งเสริม04 15 374 27 ก.ค. 2012 เวลา 2:30pm
โดย เจียรวนนท์3172 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริม04 12 599 26 ก.ค. 2012 เวลา 1:35pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 485 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.