เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการกรอกข้อมูลการอ่านการเขียน รอบ 2 กลุ่มนิเทศ05 2 484 04 ส.ค. 2015 เวลา 3:28pm
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตัดอัตราตำแหน่งพนักงานราชการ และดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มบุคคล02 1 521 04 ส.ค. 2015 เวลา 10:22am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ระดับโซนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซนที่ ๔ รับการประเมินเชิงประจักษ์ ณ สถานศึกษา (เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน) กลุ่มนิเทศ05 0 229 03 ส.ค. 2015 เวลา 3:18pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เสี่ยว กลุ่มนิเทศ05 0 166 03 ส.ค. 2015 เวลา 3:17pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3 ” กลุ่มนิเทศ05 1 214 03 ส.ค. 2015 เวลา 3:28pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 5 กลุ่มนิเทศ05 1 335 04 ส.ค. 2015 เวลา 12:44pm
โดย บ้านน้อย3102 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] (แก้ไข) โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ประกาศรับสมุครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 0 300 03 ส.ค. 2015 เวลา 3:08pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 0 344 03 ส.ค. 2015 เวลา 3:02pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มบุคคล02 0 468 03 ส.ค. 2015 เวลา 2:59pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 3 418 06 ส.ค. 2015 เวลา 3:07pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมา เรื่อง การดำเนินการเลือกสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตแทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มบุคคล02 0 186 03 ส.ค. 2015 เวลา 2:16pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์, บ้านบะใหญ่ เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบุคคล02 0 232 03 ส.ค. 2015 เวลา 1:58pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว, บ้านโนนเหลื่อม, บ้านพนาหนองหิน, บ้านโคกใบบัว เรื่อง ตัดตำแหน่งและอัตราค่าจ้างครูอัตราจ้างไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาแห่งใหม่ ในสังกัด กลุ่มบุคคล02 1 276 03 ส.ค. 2015 เวลา 2:51pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 0 487 03 ส.ค. 2015 เวลา 1:03pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp ระยะที่ 3) กลุ่มการเงิน09 4 1318 04 ส.ค. 2015 เวลา 1:20pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ระยะที่ ๒) กลุ่มนิเทศ05 2 403 03 ส.ค. 2015 เวลา 1:15pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มบุคคล02 4 2567 04 ส.ค. 2015 เวลา 2:30pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขรายละเอียดตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้สอน กลุ่มบุคคล02 1 580 03 ส.ค. 2015 เวลา 1:22pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหินร่อง, โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต กลุ่มบุคคล02 0 278 03 ส.ค. 2015 เวลา 9:38am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการบริการจัดการงบประมาณและการเงินระดับสถานศึกษา กลุ่มนโยบาย03 13 1033 21 ก.ย. 2015 เวลา 12:44pm
โดย จระเข้หิน3018 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 674 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3867 วินาที.