เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการสอน การอ่าน การเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศ05 9 1211 19 มี.ค. 2014 เวลา 1:27pm
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริม04 8 521 13 มี.ค. 2014 เวลา 10:57am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย ของพนักงานอัตราจ้างทุกโครงการ กลุ่มการเงิน09 4 525 13 มี.ค. 2014 เวลา 10:56am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต (ตกเบิก) ปี 2556 กลุ่มการเงิน09 0 398 10 มี.ค. 2014 เวลา 4:08pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ กลุ่มนิเทศ05 7 496 13 มี.ค. 2014 เวลา 10:40am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2) กลุ่มบุคคล02 0 647 07 มี.ค. 2014 เวลา 7:08pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านมาบกราด) กลุ่มบุคคล02 0 407 07 มี.ค. 2014 เวลา 7:07pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอมติกรรมการสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 3 894 10 มี.ค. 2014 เวลา 2:59pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่2 กลุ่มส่งเสริม04 3 341 13 มี.ค. 2014 เวลา 10:33am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ กลุ่มส่งเสริม04 3 328 13 มี.ค. 2014 เวลา 10:27am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรค่าพาหนะและสื่อคละชั้น กลุ่มนิเทศ05 0 524 07 มี.ค. 2014 เวลา 3:37pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เพิ่มเติม เรื่องการประเมินประสิทธิภาพฯตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รอบการประเมินที่ 1 กลุ่มบุคคล02 6 715 07 มี.ค. 2014 เวลา 3:47pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) กลุ่มบุคคล02 2 557 13 มี.ค. 2014 เวลา 10:21am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "โครงการจัดอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ กลุ่มบุคคล02 2 372 13 มี.ค. 2014 เวลา 10:24am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสอน การอ่าน การเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศ05 9 915 13 มี.ค. 2014 เวลา 10:19am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การนับตัวตนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 6 810 13 มี.ค. 2014 เวลา 10:15am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตรวจสอบข้อมูลมีตัวตนในระบบอิเล็กทรอนิก root 6 871 07 มี.ค. 2014 เวลา 1:25pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ เรื่อง การลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP กลุ่มการเงิน09 5 646 13 มี.ค. 2014 เวลา 10:11am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ สังกัด สพฐ กลุ่มบุคคล02 3 327 06 มี.ค. 2014 เวลา 4:28pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กลุ่มบุคคล02 6 1057 06 มี.ค. 2014 เวลา 4:31pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 528 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.