เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ ธ.ค.57 กลุ่มการเงิน09 1 322 08 ม.ค. 2015 เวลา 11:30am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตรวจสอบรายชื่อผู้บริหารและผู้รักษาการ กลุ่มนิเทศ05 7 504 07 ม.ค. 2015 เวลา 3:42pm
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ict07 1 381 13 ม.ค. 2015 เวลา 10:16am
โดย จตุคาม3092 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557 ict07 2 284 08 ม.ค. 2015 เวลา 4:29pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานราชการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กลุ่มการเงิน09 3 456 08 ม.ค. 2015 เวลา 3:46pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อรับรางวัล ประจำปี 2558 (คุรุสภา) ict07 0 203 06 ม.ค. 2015 เวลา 11:42am
โดย ict07 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ" หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์" กลุ่มบุคคล02 0 510 06 ม.ค. 2015 เวลา 11:00am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ" เรื่อง “60 ปี สมาคมแห่งประเทศไทย ฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" กลุ่มบุคคล02 0 215 06 ม.ค. 2015 เวลา 10:53am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายละเอียดการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ (UNDO) กลุ่มบุคคล02 2 373 08 ม.ค. 2015 เวลา 8:59am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินการสอบ Pre O-Net และ Pre NT กลุ่มนิเทศ05 1 796 05 ม.ค. 2015 เวลา 5:41pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มนิเทศ05 2 418 06 ม.ค. 2015 เวลา 11:08am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนของชุมชน สุดยอดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มนิเทศ05 0 231 05 ม.ค. 2015 เวลา 3:23pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริม04 1 245 05 ม.ค. 2015 เวลา 3:21pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือโครงการรณรงค์สัญลักษณ์ "กระต่ายขาเดียว" ในการป่้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ กลุ่มส่งเสริม04 1 290 05 ม.ค. 2015 เวลา 3:45pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเข้าร่วมรับการอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรหลักสูตรการสื่อสารพ่อแม่กับลูกฯ กลุ่มส่งเสริม04 3 347 07 ม.ค. 2015 เวลา 9:41am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริม04 2 182 05 ม.ค. 2015 เวลา 3:37pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ : เมืองไร้มลพิษ กู้วิกฤตโลกร้อน กลุ่มอำนวยการ01 2 273 05 ม.ค. 2015 เวลา 3:07pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 0 297 05 ม.ค. 2015 เวลา 10:23am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โตน กลุ่มอำนวยการ01 0 497 05 ม.ค. 2015 เวลา 10:20am
โดย กลุ่มอำนวยการ01 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบ PRE O-Net และ Pre NT กลุ่มนิเทศ05 2 841 05 ม.ค. 2015 เวลา 7:43am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 610 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3906 วินาที.