เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2556(ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้น ป.2/2557) กลุ่มนโยบาย03 11 692 26 มิ.ย. 2014 เวลา 10:26am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ****ด่วนที่สุด*** คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ01 6 571 26 มิ.ย. 2014 เวลา 10:36am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กลุ่มนิเทศ05 1 268 23 มิ.ย. 2014 เวลา 6:06pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบO-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 10 922 26 มิ.ย. 2014 เวลา 10:59am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อผู้อบรมPISA กลุ่มนิเทศ05 7 850 24 มิ.ย. 2014 เวลา 8:16am
โดย หนองตะแบก3028 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 3 464 23 มิ.ย. 2014 เวลา 10:03am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน กลุ่มส่งเสริม04 6 375 23 มิ.ย. 2014 เวลา 10:43am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันกีฬา “โฟโมสต์ไทยแลนด์คัพ ศึกเยาวชนชิงแชมป์บาสเกตบอล 2014" กลุ่มส่งเสริม04 1 323 20 มิ.ย. 2014 เวลา 9:54pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใบพัด ตะแบกวิทยา บ้านคลองซับน้อยสามัคคี บ้านโคกสำราญ กลุ่มบุคคล02 3 294 20 มิ.ย. 2014 เวลา 9:57pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขบัญชีแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบุคคล02 2 532 20 มิ.ย. 2014 เวลา 9:59pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มอำนวยการ01 9 765 23 มิ.ย. 2014 เวลา 10:46am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด*** แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมวิชาชีพระยะสั้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 4 415 20 มิ.ย. 2014 เวลา 10:01pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม" กลุ่มส่งเสริม04 3 526 22 มิ.ย. 2014 เวลา 6:51am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสั่งจองเสื้องานมหกรรมวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน กลุ่มนิเทศ05 3 598 20 มิ.ย. 2014 เวลา 10:04pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ05 3 737 20 มิ.ย. 2014 เวลา 9:21am
โดย ศาลเจ้าพ่อ3167 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ05 5 933 20 มิ.ย. 2014 เวลา 9:05am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ05 4 1063 23 มิ.ย. 2014 เวลา 9:31am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด*** เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด กลุ่มส่งเสริม04 4 741 20 มิ.ย. 2014 เวลา 9:05am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานนิทรรศการ "เล่าเรื่องเมืองหนังสือโลก" กลุ่มส่งเสริม04 1 316 19 มิ.ย. 2014 เวลา 1:55pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารการศึกษาทุกกลุ่ม ในสังกัด สพป.นม.3 กลุ่มอำนวยการ01 3 429 20 มิ.ย. 2014 เวลา 9:07am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 553 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.