เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน พ.ค. 2557 กลุ่มการเงิน09 1 487 02 มิ.ย. 2014 เวลา 4:00pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน (ลูกจ้าง) ประจำเดือน พ.ค. 2557 ยกเว้น โครงการครูวิทย์-คณิต เนื่องจากงบประมาณเงินจัดสรรยังไม่มา ถ้ามาแล้วจะแจ้งให้ทราบค่ะ กลุ่มการเงิน09 3 371 30 มิ.ย. 2014 เวลา 2:50pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] บัญชีตำแหน่งว่างเรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบุคคล02 3 1099 30 พ.ค. 2014 เวลา 12:24pm
โดย โกรกหว้า3093 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณทุกโรงเรียน เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มการเงิน09 3 531 29 พ.ค. 2014 เวลา 11:45am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนมาก**แจ้งโรงเรียนสำรวจข้อมูลเด็กเกิดปี พ.ศ.2551 - 2554 กลุ่มส่งเสริม04 8 1058 02 มิ.ย. 2014 เวลา 9:29am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด*** สถานศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. 3) ปีการศึกษา 2556 จำนวน9 โรง กลุ่มส่งเสริม04 1 559 29 พ.ค. 2014 เวลา 7:55am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอแจ้งคำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๗ ict07 6 514 29 พ.ค. 2014 เวลา 9:52am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนวิถีพุทธจิตอาสา กลุ่มส่งเสริม04 7 601 29 พ.ค. 2014 เวลา 10:29am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริม04 7 732 29 พ.ค. 2014 เวลา 10:41am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจจำนวนเด็กพิการฯ กลุ่มส่งเสริม04 12 1789 10 มิ.ย. 2014 เวลา 11:27am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินพื้นที่พิเศษ+รักษาฯ+ศึกษาบุตร กลุ่มการเงิน09 1 515 28 พ.ค. 2014 เวลา 12:50pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานตัวตัวชี้วัดที่ 17 ตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มส่งเสริม04 6 718 30 พ.ค. 2014 เวลา 12:44pm
โดย บุหัวช้าง3103 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติและดนตรีโลก กลุ่มส่งเสริม04 3 165 28 พ.ค. 2014 เวลา 2:31pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วน**การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จาก กองทุน Mizuho Asian Fund กลุ่มส่งเสริม04 5 642 02 มิ.ย. 2014 เวลา 9:33am
โดย จตุคาม3092 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด**การจัดกิจกรรมวันกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 5 387 28 พ.ค. 2014 เวลา 10:07am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างทุกตำแหน่ง กลุ่มบุคคล02 12 1346 30 พ.ค. 2014 เวลา 1:56pm
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการครบ 60 ปี ประจำปี 2557 กลุ่มการเงิน09 3 760 28 พ.ค. 2014 เวลา 8:59am
โดย โคกเกษม3086 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 6 339 02 มิ.ย. 2014 เวลา 12:07pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ05 3 640 27 พ.ค. 2014 เวลา 12:21pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด ! การสำรวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ05 4 564 27 พ.ค. 2014 เวลา 12:23pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 545 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3428 วินาที.