เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การออกคำสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 8 672 23 ต.ค. 2012 เวลา 10:58pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] บัตรประจำตัวสอบ สสวท. กลุ่มนิเทศ05 4 454 17 ต.ค. 2012 เวลา 2:52pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 8 923 17 ต.ค. 2012 เวลา 3:57pm
โดย ไชยวาล3002 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินผลการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน กลุ่มบุคคล02 10 444 17 ต.ค. 2012 เวลา 4:15pm
โดย ไชยวาล3002 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินการเลือกสรรเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน แทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มบุคคล02 4 546 24 ต.ค. 2012 เวลา 3:26pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่มบุคคล02 11 934 30 ต.ค. 2012 เวลา 9:48am
โดย วัดโพธินิมิตร3147 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนเงินวิทยากรชาวต่างประเทศ กลุ่มการเงิน09 6 364 24 ต.ค. 2012 เวลา 3:28pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนกรอกข้อมูลแบบสอบถาม (Education For all) EFA กลุ่มนโยบาย03 11 766 02 พ.ย. 2012 เวลา 2:29pm
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุม การประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มบุคคล02 5 374 24 ต.ค. 2012 เวลา 3:30pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กรณีปกติ และ กรณีเกษียณอายุราชการ กลุ่มบุคคล02 7 554 16 ต.ค. 2012 เวลา 8:02pm
โดย วัดพรหมราช3115 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบุคคล02 9 2939 17 ต.ค. 2012 เวลา 10:59am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ กลุ่มส่งเสริม04 9 303 16 ต.ค. 2012 เวลา 10:08am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด**เร่งรัดรายงานบัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2555 (24 โรงเรียน) กลุ่มนโยบาย03 8 848 16 ต.ค. 2012 เวลา 2:54pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว กลุ่มส่งเสริม04 12 269 16 ต.ค. 2012 เวลา 1:55pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ กลุ่มบุคคล02 10 952 17 ต.ค. 2012 เวลา 11:02am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจ้างครูวิทย์คณิตฯ กลุ่มนิเทศ05 5 488 15 ต.ค. 2012 เวลา 10:20pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การบรรพชาสามเณรแกนนำ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล กลุ่มนิเทศ05 4 254 15 ต.ค. 2012 เวลา 4:08pm
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับบัตรประกันสังคม กลุ่มการเงิน09 3 366 15 ต.ค. 2012 เวลา 4:09pm
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนเงินค่ารักษาฯ การศึกษาบุตร ประจำเดือน กันยายน 55 (งวดที่ 1,2) กลุ่มการเงิน09 5 509 17 ต.ค. 2012 เวลา 11:06am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มบุคคล02 13 779 15 ต.ค. 2012 เวลา 12:39pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 514 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3447 วินาที.