เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งแนวปฏิบัติผู้ที่มาติดต่อราชการ กลุ่มอำนวยการ01 7 576 18 มิ.ย. 2014 เวลา 5:58pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 2 457 18 มิ.ย. 2014 เวลา 5:56pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมลูกเสือสำรอง B.T.C กลุ่มส่งเสริม04 5 711 27 มิ.ย. 2014 เวลา 11:39am
โดย ไชยวาล3002 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนผู้บริหารโรงเรียนครบุรีวิทยา, สะแกราชวิทยาคม, บ้านวังหิน, บ้านไผ่สีสุก, บ้านหนองหลักศิลา, บ้านไทยสามัคคี และบ้านบุไผ่ กลุ่มบุคคล02 1 305 18 มิ.ย. 2014 เวลา 5:53pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วน***แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมทักษะชีวิตพิชิตปัญหาอย่างบูรณาการ กลุ่มส่งเสริม04 7 902 18 มิ.ย. 2014 เวลา 5:52pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งด่วน! นำจ่ายใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2550 กลุ่มบุคคล02 5 832 18 มิ.ย. 2014 เวลา 5:50pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย กลุ่มอำนวยการ01 5 359 18 มิ.ย. 2014 เวลา 5:47pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] *ด่วนที่สุด*กำชับการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่่ราชการ กลุ่มอำนวยการ01 8 452 18 มิ.ย. 2014 เวลา 10:56am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนวน บ้านหนองนมนาง ชุมชนจระเข้หิน กลุ่มบุคคล02 0 237 17 มิ.ย. 2014 เวลา 11:33am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มการเงิน09 5 585 18 มิ.ย. 2014 เวลา 10:57am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กลุ่มนิเทศ05 7 681 23 มิ.ย. 2014 เวลา 9:45am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติดตามเด็กถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) กลุ่มส่งเสริม04 3 522 18 มิ.ย. 2014 เวลา 10:35am
โดย สุขไพบูลย์3071 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกกลุ่ม กลุ่มนิเทศ05 4 394 17 มิ.ย. 2014 เวลา 9:02pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น กลุ่มส่งเสริม04 4 456 17 มิ.ย. 2014 เวลา 9:25am
โดย โป่งสามัคคี3146 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมรับทราบรายละเอียดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 4 1179 04 ก.ค. 2014 เวลา 5:05pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอยืมตัวข้าราชการครู กลุ่มบุคคล02 1 738 16 มิ.ย. 2014 เวลา 9:18pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ตินสูลานนท์ กลุ่มนิเทศ05 2 255 16 มิ.ย. 2014 เวลา 9:19pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสมัครสอบวัดผล กลุ่มนิเทศ05 2 419 16 มิ.ย. 2014 เวลา 9:19pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก**ถีงโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี, โรงเรียนบ้านระเริง และโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๒ กลุ่มส่งเสริม04 2 271 16 มิ.ย. 2014 เวลา 9:20pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อผู้เข้าอบรมทำข้อสอบPISA กลุ่มนิเทศ05 3 699 18 มิ.ย. 2014 เวลา 9:17am
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 548 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.