เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมฯ โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล (ผู้ยังไม่ได้อบรม และยังไม่ผ่านการอบรม ) ict07 3 446 06 พ.ย. 2012 เวลา 9:07pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมพัฒนาฯ โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่นที่ 3 ict07 6 421 06 พ.ย. 2012 เวลา 9:10pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนที่สั่งจองเหรียญที่ระลึก "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ict07 6 293 06 พ.ย. 2012 เวลา 9:12pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรร Tablet ตามโครงการ OTPC ที่ 2 ict07 5 545 06 พ.ย. 2012 เวลา 12:54pm
โดย หนองล้างช้าง3088 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **แก้ไข**แต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ13.55 ict07 6 669 06 พ.ย. 2012 เวลา 1:40pm
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ ict07 7 958 02 พ.ย. 2012 เวลา 3:58pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบ สสวท. กลุ่มนิเทศ05 1 284 02 พ.ย. 2012 เวลา 2:08pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรร Tablet ระยะที่ 2 ict07 8 448 03 พ.ย. 2012 เวลา 4:59pm
โดย อาจวิทยาคาร3113 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนเงินวิทยากรชาวต่างประเทศ งวดที่ 2 ict07 1 186 06 พ.ย. 2012 เวลา 9:16pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนเงินวิทยากรชาวต่างประเทศ งวดที่ 2 ict07 0 137 01 พ.ย. 2012 เวลา 10:56am
โดย ict07 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนเงินค่ารักษาฯ การศึกษาบุตร ประจำเดือน ตุลาคม 55 (งวดที่ 1) ict07 2 426 02 พ.ย. 2012 เวลา 3:51pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสำรวจจำนวนนักเรียนและคอมพิวเตอร์ กลุ่มนิเทศ05 10 687 06 พ.ย. 2012 เวลา 9:22pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมสร้างสื่อOnline ประเภทหนังสือการ์ตูนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มนิเทศ05 7 464 01 พ.ย. 2012 เวลา 9:49am
โดย ไชยวาล3002 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติดตามการใช้แท็บเล็ต กลุ่มนิเทศ05 9 601 02 พ.ย. 2012 เวลา 2:39pm
โดย ท้าวสุรนารี3077 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุดขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการภาวะผู้นำ สภานักเรียนไทย หัวใจ ๓ D ปี ๓ กลุ่มส่งเสริม04 11 434 02 พ.ย. 2012 เวลา 3:57pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไข กำหนดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริม04 3 287 31 ต.ค. 2012 เวลา 9:17pm
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผลแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต และแจ้งรหัสกรอกข้อมูลครูนักเรียนแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มนิเทศ05 3 471 01 พ.ย. 2012 เวลา 11:33am
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครูเเละบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ict07 7 259 31 ต.ค. 2012 เวลา 10:48pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ict07 3 360 31 ต.ค. 2012 เวลา 10:25pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์ 2555” รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กลุ่มส่งเสริม04 8 388 31 ต.ค. 2012 เวลา 9:34pm
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 512 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.