เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ กลุ่มบุคคล02 2 411 12 พ.ย. 2014 เวลา 1:54pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ช่องรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กลุ่มอำนวยการ01 3 486 11 พ.ย. 2014 เวลา 3:27pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มอำนวยการ01 4 774 12 พ.ย. 2014 เวลา 10:21am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน!! ตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบุคคล02 8 1529 13 พ.ย. 2014 เวลา 1:39pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคา งบดำเนินงาน ปี2557 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง กลุ่มนโยบาย03 0 306 11 พ.ย. 2014 เวลา 1:49pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นม.3 ครั้งที่ 7/2557 กลุ่มอำนวยการ01 6 996 11 พ.ย. 2014 เวลา 3:25pm
โดย มาบกราด3014 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย และจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ01 5 379 11 พ.ย. 2014 เวลา 2:09pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum ๒๐๑๕ กิจกรรม "Thailand Innovative Teachers Leadership Awards ๒๐๑๕" กลุ่มนิเทศ05 3 351 11 พ.ย. 2014 เวลา 2:32pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ Microsoft IT Youth Challenge ๒๐๑๕ "KODU KUP THAILAND 2015" กลุ่มนิเทศ05 4 399 11 พ.ย. 2014 เวลา 2:11pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมเงิน กลุ่มนิเทศ05 1 232 11 พ.ย. 2014 เวลา 11:02am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดทำคำของบดำเนินการป้องกันยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มส่งเสริม04 5 629 12 พ.ย. 2014 เวลา 12:40pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง การส่งเอกสารประกอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 2 319 11 พ.ย. 2014 เวลา 11:22am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก***ถึงโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา กลุ่มส่งเสริม04 1 266 10 พ.ย. 2014 เวลา 2:50pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ05 8 395 11 พ.ย. 2014 เวลา 2:39pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มนิเทศ05 4 510 16 พ.ย. 2014 เวลา 12:30pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มนิเทศ05 2 271 11 พ.ย. 2014 เวลา 12:29pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขคำสั่ง บรรจุแต่งตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มบุคคล02 1 629 11 พ.ย. 2014 เวลา 12:31pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน**ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัย กลุ่มนิเทศ05 0 342 10 พ.ย. 2014 เวลา 10:29am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มาตรการเกี่ยวกับการยืมเงินและเร่งรัดส่งใช้หนี้เงินยืมราชการ กลุ่มการเงิน09 5 502 11 พ.ย. 2014 เวลา 1:24pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตัวอย่างหน้าคำสั่งรับย้ายครูผู้สอน กลุ่มบุคคล02 3 479 10 พ.ย. 2014 เวลา 11:34am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 591 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .4063 วินาที.