เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มส่งเสริม04 9 2091 04 เม.ย. 2014 เวลา 9:55pm
โดย เขาพญาปราบ3100 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา กลุ่มบุคคล02 3 312 26 มี.ค. 2014 เวลา 1:48pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก**มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริม04 7 460 26 มี.ค. 2014 เวลา 1:46pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน่ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2557 (70%) กลุ่มการเงิน09 10 851 21 มี.ค. 2014 เวลา 8:58am
โดย จตุคาม3092 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 DMC 2013 (OBEC56 ระยะ2) กลุ่มนโยบาย03 11 2814 04 เม.ย. 2014 เวลา 9:57pm
โดย เขาพญาปราบ3100 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการอบรมครูผู้สอนที่ไม่ได้จบวิชาเอกด้านการศึกษาปฐมวัยเพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 6 513 21 มี.ค. 2014 เวลา 2:29pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม คุรุสภา ประจำปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 1 315 19 มี.ค. 2014 เวลา 2:55pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู (16 มกราคม 2558) กลุ่มบุคคล02 3 291 19 มี.ค. 2014 เวลา 3:19pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริม04 3 337 20 มี.ค. 2014 เวลา 11:45am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 127 กลุ่มนโยบาย03 3 325 21 มี.ค. 2014 เวลา 2:10pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อรับรางวัล ประจำปี ๒๕๕๗ ict07 3 306 20 มี.ค. 2014 เวลา 11:10am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสำรวจสถานภาพสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ict07 2 354 19 มี.ค. 2014 เวลา 3:58pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มบุคคล02 6 1194 25 มี.ค. 2014 เวลา 12:27am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. กลุ่มบุคคล02 1 407 18 มี.ค. 2014 เวลา 3:47pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุม รร.ที่ได้รับจัดสรรสื่ออาเซี กลุ่มนิเทศ05 1 446 18 มี.ค. 2014 เวลา 3:30pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (E-NEWS) สพป.นม.3” root 2 1138 04 เม.ย. 2014 เวลา 9:56pm
โดย เขาพญาปราบ3100 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 และ ร.ร.เอกชน(ปรับปรุง) กลุ่มนิเทศ05 5 1012 21 มี.ค. 2014 เวลา 11:43am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผลการสอบอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา2556 กลุ่มนิเทศ05 4 654 18 มี.ค. 2014 เวลา 9:53pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ กลุ่มนโยบาย03 11 683 20 มี.ค. 2014 เวลา 11:47am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนสมบุูรณ์) กลุ่มบุคคล02 0 457 17 มี.ค. 2014 เวลา 5:20pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 527 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.