เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเพิ่มแติมการอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม กลุ่มนิเทศ05 2 686 17 เม.ย. 2014 เวลา 12:18pm
โดย เจียรวนนท์3172 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลบันทึกการสอนของครู ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มบุคคล02 1 546 28 มี.ค. 2014 เวลา 8:35am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่องการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กลุ่มการเงิน09 2 566 27 มี.ค. 2014 เวลา 2:55pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ���ç���¹��ѧ�Ѵ�ء�ç ����ͧ��èѴ�������-������ѡ���¹ กลุ่มการเงิน09 0 406 27 มี.ค. 2014 เวลา 1:54pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มบุคคล02 1 267 27 มี.ค. 2014 เวลา 2:04pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบาย03 9 446 31 มี.ค. 2014 เวลา 12:46pm
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ชี้แจงการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบุคคล02 2 471 28 มี.ค. 2014 เวลา 4:25pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ01 1 728 27 มี.ค. 2014 เวลา 12:01pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบุคคล02 0 1342 26 มี.ค. 2014 เวลา 3:00pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนเงินค่ารักษาฯ กศ.มี.ค 57 (งวดที่ 1) กลุ่มการเงิน09 2 363 27 มี.ค. 2014 เวลา 12:07pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผอ.ร.ร.บ้านไทยสามัคคี และบ้านระเริง กลุ่มส่งเสริม04 0 225 26 มี.ค. 2014 เวลา 2:21pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามฯ กลุ่มส่งเสริม04 3 402 27 มี.ค. 2014 เวลา 12:08pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา เด็กช่าง สร้างชาติ นักเรียนชั้น ม.๓ กลุ่มส่งเสริม04 1 256 27 มี.ค. 2014 เวลา 12:09pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 เพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 0 411 26 มี.ค. 2014 เวลา 10:43am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอให้ทุกโรงเรียนเข้าระบบขั้นตอนที่1 ขอรหัสผ่าน กลุ่มบุคคล02 6 691 27 มี.ค. 2014 เวลา 12:13pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริม04 3 268 27 มี.ค. 2014 เวลา 12:14pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(L.T.C) กลุ่มส่งเสริม04 2 442 26 มี.ค. 2014 เวลา 10:55am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ของ นางสาววารุณี นิลแก้ว รับที่ สพป.นม.3 กลุ่มการเงิน กลุ่มการเงิน09 0 202 25 มี.ค. 2014 เวลา 2:45pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน ปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 4 416 27 มี.ค. 2014 เวลา 12:17pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนิเทศ05 4 629 27 มี.ค. 2014 เวลา 11:31am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 530 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.