เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง..ประธานสนามสอบการอ่านป.3และป.6 กลุ่มนิเทศ05 4 1086 25 ก.พ. 2014 เวลา 10:43am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ ”การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า (Library Development in Social Ignorism Age )" กลุ่มบุคคล02 3 356 24 ก.พ. 2014 เวลา 1:33pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขข้อมูลบรรจุหลัง 1 มกราคม 2556 กลุ่มบุคคล02 1 819 25 ก.พ. 2014 เวลา 12:38pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญร่วมงานวันเกีียรติยศ สพป.นม.3 กลุ่มนิเทศ05 6 963 24 ก.พ. 2014 เวลา 4:22pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางสอบและแบบบันทึกคะแนน LAS กลุ่มนิเทศ05 10 1463 24 ก.พ. 2014 เวลา 1:18pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบคัดกรองการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ กลุ่มนิเทศ05 7 1474 24 ก.พ. 2014 เวลา 10:44am
โดย จตุคาม3092 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 2 947 24 ก.พ. 2014 เวลา 1:02pm
โดย วัดหงษ์3127 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก- กลุ่มส่งเสริม04 4 404 24 ก.พ. 2014 เวลา 10:07am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบ LAS กลุ่มนิเทศ05 4 1077 24 ก.พ. 2014 เวลา 2:21pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวดำเนินการสอบ NT กลุ่มนิเทศ05 5 765 24 ก.พ. 2014 เวลา 10:22am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กลุ่มนโยบาย03 0 467 21 ก.พ. 2014 เวลา 11:14am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน ก.ค.ศ. กลุ่มอำนวยการ01 3 403 21 ก.พ. 2014 เวลา 11:14am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งคำขอกู้เงินกองทุน ดร.วิมาน วรรณคำ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริม04 1 512 21 ก.พ. 2014 เวลา 11:07am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 4 418 21 ก.พ. 2014 เวลา 12:59pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เพิ่มเติม) ict07 8 3494 28 เม.ย. 2014 เวลา 6:45pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ict07 7 2517 27 ก.พ. 2014 เวลา 10:51am
โดย ขี้เหล็ก3144 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 21 กลุ่มบุคคล02 2 1299 21 ก.พ. 2014 เวลา 11:24am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานทำความสะอาด-ยาม (ตกเบิก) 1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56 กลุ่มการเงิน09 0 450 20 ก.พ. 2014 เวลา 3:32pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินตกเบิกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มการเงิน09 6 754 20 ก.พ. 2014 เวลา 4:52pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการประกวดภาพระบายสี "My Bright Smiles" Global Art Contest กลุ่มส่งเสริม04 4 248 20 ก.พ. 2014 เวลา 3:46pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 520 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.