เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลรายงานอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 กลุ่มส่งเสริม04 6 1470 07 พ.ค. 2014 เวลา 12:10pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตำแหน่งและประมาณค่สงานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบุคคล02 0 513 01 พ.ค. 2014 เวลา 3:15pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน กลุ่มการเงิน09 6 722 08 พ.ค. 2014 เวลา 10:10am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน!!! การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 DMC 2013 (ครั้งที่2) กลุ่มนโยบาย03 2 1144 02 พ.ค. 2014 เวลา 2:41pm
โดย หนองขนาก3072 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศ05 6 911 04 พ.ค. 2014 เวลา 2:06pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับร.ร.หลักของการมาเรียนรวมและร.ร.ขนาดเล็ก กลุ่มนโยบาย03 0 589 01 พ.ค. 2014 เวลา 11:29am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มนิเทศ05 5 1087 08 พ.ค. 2014 เวลา 10:50am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) กลุ่มบุคคล02 0 465 30 เม.ย. 2014 เวลา 2:28pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ05 2 367 01 พ.ค. 2014 เวลา 12:49pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 593 30 เม.ย. 2014 เวลา 11:52am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 3 500 30 เม.ย. 2014 เวลา 4:27pm
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน ลูกจ้าง ทุกโครงการ เดือน เม.ย. 57 ยกเว้น ครูขั้นวิกฤต และครูวิทย์-คณิต เนื่องจากเงินจัดสรรยังไม่มา ถ้ามาจะรีบโอนให้โดยด่วน กลุ่มการเงิน09 4 366 01 พ.ค. 2014 เวลา 9:01am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. กลุ่มบุคคล02 2 265 30 เม.ย. 2014 เวลา 12:25pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มการเงิน09 3 418 02 พ.ค. 2014 เวลา 2:04pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2/57 กลุ่มบุคคล02 1 709 29 เม.ย. 2014 เวลา 12:21pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดค่ายอังกฤษ นร กลุ่มนิเทศ05 5 454 29 เม.ย. 2014 เวลา 12:24pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสำรวจข้อมูลการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 กลุ่มบุคคล02 7 992 01 พ.ค. 2014 เวลา 9:08am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ กลุ่มนิเทศ05 0 221 28 เม.ย. 2014 เวลา 10:59am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗ ict07 2 380 28 เม.ย. 2014 เวลา 6:45pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ กลุ่มบุคคล02 0 413 25 เม.ย. 2014 เวลา 3:19pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 536 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.