เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 8 2860 12 พ.ค. 2014 เวลา 4:14pm
โดย จตุคาม3092 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ(ปรับปรุง) กลุ่มนิเทศ05 3 450 25 เม.ย. 2014 เวลา 12:56pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มนิเทศ05 5 675 25 เม.ย. 2014 เวลา 11:15am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมวิชาการ "สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย" กลุ่มนิเทศ05 3 381 24 เม.ย. 2014 เวลา 1:53pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้มารับใบประกาศผ่านการฝึกอบรมลูกเสือ กลุ่มส่งเสริม04 1 435 22 เม.ย. 2014 เวลา 3:11pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] NT ปีการศึกษา 2556 กลุ่มนิเทศ05 7 1145 25 เม.ย. 2014 เวลา 3:09pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น กลุ่มการเงิน09 4 1004 25 เม.ย. 2014 เวลา 11:13am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ Partners in Learning Thailand Forum ๒๐๑๔ กลุ่มนิเทศ05 4 399 24 เม.ย. 2014 เวลา 1:45pm
โดย หนองขนาก3072 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ กลุ่มบุคคล02 4 1098 25 เม.ย. 2014 เวลา 3:03pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 4 327 25 เม.ย. 2014 เวลา 11:21am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริม04 3 221 22 เม.ย. 2014 เวลา 4:43pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานเกษตรในหัวข้อ "การอนุรักษ์ดิน" กลุ่มส่งเสริม04 3 446 22 เม.ย. 2014 เวลา 4:46pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเลื่อนการอบรมลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มส่งเสริม04 4 369 29 พ.ค. 2014 เวลา 2:45pm
โดย ไชยวาล3002 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบแปรญัตติ) กลุ่มนโยบาย03 4 650 25 เม.ย. 2014 เวลา 11:32am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "จัดโครงการสรรหาครูสังคมศึกษาที่มีผลงานดีเด่น " กลุ่มบุคคล02 3 255 22 เม.ย. 2014 เวลา 4:52pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูต้นทางและปลายทาง สำหรับครูกลุ่มสาระหลัก ระดับชั้นประถมศุกษาปีที่ 3 " กลุ่มบุคคล02 4 312 22 เม.ย. 2014 เวลา 4:53pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "การสนันสนุนการศึกษาของผู้ปราะกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา2557 " กลุ่มบุคคล02 4 200 22 เม.ย. 2014 เวลา 4:54pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศจัดห้องสอบธุรการโรงเรียน กรณีปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 0 569 21 เม.ย. 2014 เวลา 10:16am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขั้นตอนการออกคำสั่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 6 839 27 เม.ย. 2014 เวลา 1:44pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งจัดสรรเงินรางวัล พ.ศ.2555 กลุ่มบุคคล02 7 1863 04 พ.ค. 2014 เวลา 2:03pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 534 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.