เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์" โครงการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ ประจำปี 2559 " กลุ่มบุคคล02 1 228 25 ก.ย. 2015 เวลา 4:41pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 0 427 25 ก.ย. 2015 เวลา 1:26pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 0 364 25 ก.ย. 2015 เวลา 1:23pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุม กลุ่มบุคคล02 0 721 25 ก.ย. 2015 เวลา 10:01am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบอ่าน นร.ชั้น ป.1 กลุ่มนิเทศ05 5 1009 29 ก.ย. 2015 เวลา 10:58am
โดย บ้านน้อย3102 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน เรื่อง การดำเนินการเลือกสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต แทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มบุคคล02 0 218 24 ก.ย. 2015 เวลา 3:22pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.นม. 3 เรื่อง ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2559 กลุ่มการเงิน09 0 538 24 ก.ย. 2015 เวลา 3:09pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 กลุ่มนิเทศ05 1 321 24 ก.ย. 2015 เวลา 2:41pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 1 621 24 ก.ย. 2015 เวลา 3:35pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 0 377 24 ก.ย. 2015 เวลา 1:42pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 0 367 24 ก.ย. 2015 เวลา 1:40pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 0 357 24 ก.ย. 2015 เวลา 1:37pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กลุ่มอำนวยการ01 1 326 24 ก.ย. 2015 เวลา 12:49pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มบุคคล02 1 160 24 ก.ย. 2015 เวลา 10:29am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบดำเนินงาน (ร.ร.บ้านไทยสามัคคี) กลุ่มนโยบาย03 0 217 24 ก.ย. 2015 เวลา 9:58am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง (แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ) ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหลุมเงิน,วัดไม้เสี่ยว,บ้านประชาสันต์,บ้านซับก้านเหลือง,ปักธงชัยชุณหะฯ,ชุมชนบ้านตะขบ,บ้านระเริง,บ้านวังน้ำเขียว,บ้านสมบัติเจริญ,บ้านกุดโบสถ์ , คลองทุเรียน เรื่อง แต่งต กลุ่มการเงิน09 1 235 24 ก.ย. 2015 เวลา 8:26am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุดเแจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ตอบรับเข้าประชุมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กลุ่มส่งเสริม04 1 245 23 ก.ย. 2015 เวลา 4:20pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์" โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 " กลุ่มบุคคล02 1 254 23 ก.ย. 2015 เวลา 2:59pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) กลุ่มนโยบาย03 0 621 23 ก.ย. 2015 เวลา 10:56am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ร.ร.วัดไม้เสี่ยว) กลุ่มนโยบาย03 0 122 23 ก.ย. 2015 เวลา 10:25am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 643 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .4512 วินาที.