เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 2 257 27 พ.ค. 2015 เวลา 11:10am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ กลุ่มส่งเสริม04 3 125 27 พ.ค. 2015 เวลา 2:52pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบสำรวจปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.นม.3 กลุ่มนิเทศ05 1 254 26 พ.ค. 2015 เวลา 1:37pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การอบรมวิธีสอนภาษาไทยฯ กลุ่มนิเทศ05 0 223 26 พ.ค. 2015 เวลา 11:32am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศ05 2 241 26 พ.ค. 2015 เวลา 1:59pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) กลุ่มบุคคล02 1 147 26 พ.ค. 2015 เวลา 10:08am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมคณะทำงานนโยบายการลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้องเพื่อปรับขนาดโรงเรียน กลุ่มนโยบาย03 2 372 26 พ.ค. 2015 เวลา 8:18am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประุชาสัมพันธ์การอบรมอบรมพัฒนา กลุ่มบุคคล02 2 313 26 พ.ค. 2015 เวลา 11:42am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ6.58 กลุ่มบุคคล02 0 479 25 พ.ค. 2015 เวลา 12:28pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มอำนวยการ01 3 375 26 พ.ค. 2015 เวลา 8:12am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มอำนวยการ01 0 253 25 พ.ค. 2015 เวลา 9:24am
โดย กลุ่มอำนวยการ01 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วน** การจัดวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริม04 2 256 25 พ.ค. 2015 เวลา 4:07pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลพนักงานราชการ (รายชื่อเพิ่มเติม) และข้อมูลประวัติอัตราจ้าง กลุ่มบุคคล02 2 349 25 พ.ค. 2015 เวลา 9:20am
โดย หนองหิน3083 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบุคคล02 2 1556 25 พ.ค. 2015 เวลา 8:10am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๘ ict07 3 191 25 พ.ค. 2015 เวลา 9:45am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง ict07 1 309 23 พ.ค. 2015 เวลา 6:15am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเชิงปฏิบัติการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มนิเทศ05 3 396 21 พ.ค. 2015 เวลา 5:11pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 2 116 22 พ.ค. 2015 เวลา 10:36am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี เพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 3 559 22 พ.ค. 2015 เวลา 10:50am
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 2 590 22 พ.ค. 2015 เวลา 10:50am
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 599 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3516 วินาที.