เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 0 211 23 พ.ย. 2015 เวลา 4:03pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงิน (ตกเบิก) ครูขั้นวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต ประจำเดือน ต.ค. 58 กลุ่มการเงิน09 1 228 23 พ.ย. 2015 เวลา 3:25pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การใช้คำขึ้นต้น คำสรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กลุ่มอำนวยการ01 2 247 23 พ.ย. 2015 เวลา 4:00pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ซักซ้อมแนวทางการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ กลุ่มอำนวยการ01 4 287 24 พ.ย. 2015 เวลา 7:02am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียน ๒๕ โรง ให้ติดต่อรับหนังสือสารานุกรม กลุ่มส่งเสริม04 0 307 23 พ.ย. 2015 เวลา 1:54pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประธานกลุ่มฯ 12 กลุ่ม) กลุ่มนโยบาย03 0 276 23 พ.ย. 2015 เวลา 1:48pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มนโยบาย03 0 348 23 พ.ย. 2015 เวลา 1:39pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด***การดูแลเฝ้าระวังนักเรียนในช่วงเทศกาลลอยกระทง กลุ่มส่งเสริม04 4 261 25 พ.ย. 2015 เวลา 3:41pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด**แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มส่งเสริม04 1 815 23 พ.ย. 2015 เวลา 11:11am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษาหลักสูตร "การจัดกิจกรรมทางกายภาพสำหรับนักเรียนหลังเลิกเรียน" โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มบุคคล02 2 298 23 พ.ย. 2015 เวลา 1:40pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คู่มือการสอบ Pre O-NET กลุ่มนิเทศ05 2 469 23 พ.ย. 2015 เวลา 1:08pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) กลุ่มส่งเสริม04 1 161 22 พ.ย. 2015 เวลา 2:37pm
โดย บ้านดู่3138 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งประชาสัมพันธ์ งาน "สรรค์ศิลป์ ศิลป์สร้าง" ครั้งที่ 2 เดอะมอลล์ นครราชสีมา กลุ่มนิเทศ05 1 274 20 พ.ย. 2015 เวลา 5:17pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลุ่มอำนวยการ01 2 204 20 พ.ย. 2015 เวลา 5:15pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามมาตรฐานสากล (IS) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps กลุ่มนิเทศ05 1 493 20 พ.ย. 2015 เวลา 5:19pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศ05 1 555 20 พ.ย. 2015 เวลา 5:16pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มบุคคล02 0 367 19 พ.ย. 2015 เวลา 11:42am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.นม. เขต 3 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กลุ่มการเงิน09 1 394 19 พ.ย. 2015 เวลา 10:16am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบุคคล02 0 396 19 พ.ย. 2015 เวลา 9:43am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด แจ้งพนักงานราชการทุกคนให้เข้าไปกรอกรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ กลุ่มบุคคล02 4 578 19 พ.ย. 2015 เวลา 9:22am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 657 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .4531 วินาที.