เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีไว้รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ปี 2558 กลุ่มบุคคล02 1 566 26 ก.พ. 2015 เวลา 9:08am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 รายการค่าก่อสร้าง กลุ่มการเงิน09 1 222 25 ก.พ. 2015 เวลา 3:08pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่, บ้านสระผักโพด, จอมทองวิทยา และวัดโพธิ์เมืองสามัคคี (เปลี่ยนแปลงราคาก่อสร้างส้วม 603/29) กลุ่มนโยบาย03 0 53 25 ก.พ. 2015 เวลา 2:48pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล กลุ่มการเงิน09 2 285 25 ก.พ. 2015 เวลา 5:28pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอขอบคุณ ร.ร.ที่รายงานจ้างพีเลีี้ยงฯ กลุ่มส่งเสริม04 2 267 25 ก.พ. 2015 เวลา 12:39pm
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจครั้ืงที่ 2 เกี่ยวกับการลง E-gp กลุ่มการเงิน09 2 357 25 ก.พ. 2015 เวลา 2:25pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 0 221 25 ก.พ. 2015 เวลา 10:10am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะทำงาน กลุ่มบุคคล02 4 638 25 ก.พ. 2015 เวลา 2:17pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก กลุ่มการเงิน09 2 332 25 ก.พ. 2015 เวลา 2:15pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ กลุ่มการเงิน09 2 255 25 ก.พ. 2015 เวลา 11:25am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มการเงิน09 3 147 25 ก.พ. 2015 เวลา 10:48am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงิน (ตกเบิก) รอบวันที่ 24 ก.พ. 58 จำนวน 1 ราย กลุ่มการเงิน09 0 408 24 ก.พ. 2015 เวลา 3:58pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มบุคคล02 3 3831 25 ก.พ. 2015 เวลา 6:48pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กลุ่มส่งเสริม04 2 128 25 ก.พ. 2015 เวลา 11:20am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเพิ่มเติมการรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551 ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ05 2 399 25 ก.พ. 2015 เวลา 11:23am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนรับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กลุ่มอำนวยการ01 1 148 25 ก.พ. 2015 เวลา 11:28am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร.ร.ที่ไม่รายงานข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มส่งเสริม04 4 599 25 ก.พ. 2015 เวลา 9:03am
โดย มาบกราด3014 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 2 775 24 ก.พ. 2015 เวลา 11:39am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบ LAS (แจ้งสนามสอบ ) กลุ่มนิเทศ05 5 1121 25 ก.พ. 2015 เวลา 2:08pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนที่จองเหรียญ ร.6 รับเหรียญ กลุ่มส่งเสริม04 0 148 23 ก.พ. 2015 เวลา 2:31pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 576 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.