เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 กลุ่มการเงิน09 3 366 12 ธ.ค. 2014 เวลา 8:55am
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือสวมเสื้อเหลือง กลุ่มอำนวยการ01 2 416 12 ธ.ค. 2014 เวลา 8:32am
โดย ท้าวสุรนารี3077 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 0 337 11 ธ.ค. 2014 เวลา 2:31pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าเยี่ยมชมดูงาน กลุ่มส่งเสริม04 1 332 11 ธ.ค. 2014 เวลา 4:40pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ01 4 297 11 ธ.ค. 2014 เวลา 9:50am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเพิ่ม-ลด นร.สอบ O-NET กลุ่มนิเทศ05 5 406 11 ธ.ค. 2014 เวลา 9:43am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **แก้ไข**การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ กลุ่มบุคคล02 2 604 11 ธ.ค. 2014 เวลา 9:47am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 กลุ่มส่งเสริม04 3 218 09 ธ.ค. 2014 เวลา 2:55pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก กลุ่มบุคคล02 0 180 09 ธ.ค. 2014 เวลา 10:59am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน และโรงเรียนบ้านหนองโสน กลุ่มบุคคล02 0 142 09 ธ.ค. 2014 เวลา 10:32am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์จัดโครงการอบรม หลักสูตร “หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการ” กลุ่มบุคคล02 3 226 16 ธ.ค. 2014 เวลา 10:35am
โดย บ้านไผ่3017 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหินร่อง (แก้ไขแนบท้ายคำสั่ง) กลุ่มบุคคล02 0 169 09 ธ.ค. 2014 เวลา 10:12am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง กลุ่มบุคคล02 0 88 09 ธ.ค. 2014 เวลา 10:09am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์, บ้านหนองหลักศิลา, บ้านห้วยน้ำเค็ม เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 229 09 ธ.ค. 2014 เวลา 10:02am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก**ถึงโรงเรียนบ้านคลองสะท้อน กลุ่มส่งเสริม04 1 180 09 ธ.ค. 2014 เวลา 9:00am
โดย คลองสะท้อน3174 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การทำสัญญาจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 1 364 09 ธ.ค. 2014 เวลา 10:45am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงรเรียนบ้านมาบกราด กลุ่มบุคคล02 1 124 09 ธ.ค. 2014 เวลา 10:22am
โดย มาบกราด3014 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หลักเกณฑ์สอบกรณีพิเศษ/สอบแข่งขัน) กลุ่มบุคคล02 2 525 09 ธ.ค. 2014 เวลา 11:14am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ กลุ่มส่งเสริม04 1 307 09 ธ.ค. 2014 เวลา 7:13pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 กลุ่มนิเทศ05 2 213 08 ธ.ค. 2014 เวลา 3:07pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 553 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.