เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์) ปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 7 370 24 ก.ย. 2014 เวลา 1:22pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขนับตัวตนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 3 531 24 ก.ย. 2014 เวลา 9:25am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การนำผล O-NET ไปใช้(รายชื่อ) กลุ่มนิเทศ05 1 496 24 ก.ย. 2014 เวลา 9:24am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญชมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Pratices) กลุ่มนิเทศ05 5 602 22 ก.ย. 2014 เวลา 10:53am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง..โรงเรียนขนาดเล็ก เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมขยายผลทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครู กลุ่มนิเทศ05 5 523 22 ก.ย. 2014 เวลา 3:28pm
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 5 1169 22 ก.ย. 2014 เวลา 3:25pm
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานฯ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่าง สพท.ในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริม04 1 585 22 ก.ย. 2014 เวลา 10:12am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคทราย และโรงเรียนบ้านวังหมี กลุ่มบุคคล02 0 175 18 ก.ย. 2014 เวลา 2:40pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปรับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ict07 6 491 22 ก.ย. 2014 เวลา 10:17am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งเลื่อนขั้นเกษียณ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบุคคล02 2 737 22 ก.ย. 2014 เวลา 8:59am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญเข้าอบรมสัมมนา กลุ่มบุคคล02 2 660 22 ก.ย. 2014 เวลา 10:52am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เสนอชื่อบุคคลมีผลงานดีเด่นรับรางวัล กลุ่มบุคคล02 2 407 22 ก.ย. 2014 เวลา 10:55am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ ict07 4 537 22 ก.ย. 2014 เวลา 10:03am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "โครงการทุนการศึกษาชีฟนิ่ง กลุ่มบุคคล02 2 167 22 ก.ย. 2014 เวลา 11:04am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ root 9 844 24 ก.ย. 2014 เวลา 11:54am
โดย ด่านอุดม3182 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขออนุญาตใข้ห้องประชุม (ร.ร.บ้านแชะ, ปักธงชัยชุณหะวัณฯ) root 1 184 22 ก.ย. 2014 เวลา 11:33am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร โครงการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ root 0 308 18 ก.ย. 2014 เวลา 10:17am
โดย root ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือกลุ่มพัฒนาคุณภาพทุกกลุ่ม ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินงานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับเขตฯ กลุ่มนิเทศ05 2 269 22 ก.ย. 2014 เวลา 3:16pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมวิทยา กลุ่มบุคคล02 1 127 18 ก.ย. 2014 เวลา 5:30pm
โดย ด่านอุดม3182 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแต่งตั้งข้าราชการครู ให้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 2 432 22 ก.ย. 2014 เวลา 11:32am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 530 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.