เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร โครงการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ root 0 189 18 ก.ย. 2014 เวลา 10:17am
โดย root ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือกลุ่มพัฒนาคุณภาพทุกกลุ่ม ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินงานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับเขตฯ กลุ่มนิเทศ05 0 114 18 ก.ย. 2014 เวลา 10:13am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมวิทยา กลุ่มบุคคล02 1 83 18 ก.ย. 2014 เวลา 5:30pm
โดย ด่านอุดม3182 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแต่งตั้งข้าราชการครู ให้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 260 18 ก.ย. 2014 เวลา 9:55am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายละเอียดการรับเงินสนับสนุนกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกกลุ่ม(รวมเอกชน) กลุ่มนิเทศ05 0 90 18 ก.ย. 2014 เวลา 8:58am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินการศึกษาบุตร กลุ่มการเงิน09 0 199 17 ก.ย. 2014 เวลา 3:17pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กรอกข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2.2.1 และ 2.2.3 ict07 0 202 17 ก.ย. 2014 เวลา 3:06pm
โดย ict07 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กลุ่มอำนวยการ01 4 192 18 ก.ย. 2014 เวลา 10:52am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ กลุ่มบุคคล02 0 314 17 ก.ย. 2014 เวลา 11:48am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มการเงิน09 2 237 17 ก.ย. 2014 เวลา 3:27pm
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8/57 กลุ่มบุคคล02 0 371 17 ก.ย. 2014 เวลา 8:57am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โควตา สายผู้สอน ณ 1 มีนาคม 2557 กลุ่มบุคคล02 1 594 17 ก.ย. 2014 เวลา 9:20am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มนโยบาย03 1 301 17 ก.ย. 2014 เวลา 8:57am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่มการเงิน09 1 185 17 ก.ย. 2014 เวลา 8:54am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557) กลุ่มบุคคล02 2 729 17 ก.ย. 2014 เวลา 8:53am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2557 กลุ่มการเงิน09 4 349 17 ก.ย. 2014 เวลา 9:34am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก***การส่งข้อมูลการส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น กลุ่มส่งเสริม04 7 459 16 ก.ย. 2014 เวลา 2:04pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ข้อมูลโรงเรียน กลุ่มส่งเสริม04 9 634 17 ก.ย. 2014 เวลา 8:31am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุดโครงการไทยคมมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 1 503 16 ก.ย. 2014 เวลา 9:03am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นับตัวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 3 582 16 ก.ย. 2014 เวลา 10:34am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 528 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3430 วินาที.