เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี กลุ่มนิเทศ05 1 126 22 ต.ค. 2014 เวลา 11:30am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนวน โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง กลุ่มนิเทศ05 0 141 22 ต.ค. 2014 เวลา 9:53am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศ05 2 432 22 ต.ค. 2014 เวลา 1:27pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน*****การกรอกข้อมูลตามตารางที่ 2.1.7(ครั้งที่ 2) กลุ่มนิเทศ05 0 284 22 ต.ค. 2014 เวลา 6:46am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางยกระดับฯ กลุ่มนิเทศ05 0 252 21 ต.ค. 2014 เวลา 8:40pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก*ถึงโรงเรียนเขตอำเภอครบุรี ๓๐ โรงส่งหลักฐานทุนวันปิยหาราชอำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริม04 1 201 22 ต.ค. 2014 เวลา 8:28pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 1 172 23 ต.ค. 2014 เวลา 6:58am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ.ศ.2558 กลุ่มบุคคล02 1 150 22 ต.ค. 2014 เวลา 11:56am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้ กลุ่มนโยบาย03 0 117 21 ต.ค. 2014 เวลา 11:52am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด การรับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน)สพฐ. กลุ่มบุคคล02 1 125 22 ต.ค. 2014 เวลา 1:21pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2558 กลุ่มบุคคล02 5 848 22 ต.ค. 2014 เวลา 1:25pm
โดย ไทยสามัคคี3157 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม กลุ่มบุคคล02 0 215 20 ต.ค. 2014 เวลา 4:29pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ กลุ่มบุคคล02 0 144 20 ต.ค. 2014 เวลา 4:27pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง กลุ่มบุคคล02 0 120 20 ต.ค. 2014 เวลา 4:26pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง*****การสำเนาสื่อระบบ eDLTV ตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศ05 1 305 20 ต.ค. 2014 เวลา 6:27pm
โดย คลองบง3166 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน **** การกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศ05 1 357 21 ต.ค. 2014 เวลา 10:30am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินค่ารักษาฯ+การศึกษาบุตร กลุ่มการเงิน09 1 218 22 ต.ค. 2014 เวลา 12:14pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา กลุ่มบุคคล02 0 145 20 ต.ค. 2014 เวลา 2:26pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน กลุ่มบุคคล02 0 114 20 ต.ค. 2014 เวลา 2:20pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เร่งรัด 84 ร.ร.กรอกข้อมูลปริมาณงานภายใต้การกำกับของ สพป.นม.3 กลุ่มนโยบาย03 1 472 20 ต.ค. 2014 เวลา 12:21pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 536 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3574 วินาที.