เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ict07 2 274 02 ก.ค. 2015 เวลา 8:54am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 0 216 01 ก.ค. 2015 เวลา 3:18pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 3 314 02 ก.ค. 2015 เวลา 2:47pm
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรหัสผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาปี57 กลุ่มส่งเสริม04 2 280 01 ก.ค. 2015 เวลา 4:09pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๘ กลุ่มส่งเสริม04 1 178 01 ก.ค. 2015 เวลา 3:02pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 8 567 02 ก.ค. 2015 เวลา 4:03pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนบ้านบะใหญ่,โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ กลุ่มการเงิน09 0 108 01 ก.ค. 2015 เวลา 11:58am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ถึงโรงเรียน ๒๕ โรง แจ้งอนุมัติทุนการศึกษา EDF รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริม04 2 318 01 ก.ค. 2015 เวลา 2:14pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงิน ค่าตอบแทนลูกจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 58 กลุ่มการเงิน09 4 263 30 มิ.ย. 2015 เวลา 10:42am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการตกเบิกพนักงานราชการ กลุ่มการเงิน09 4 502 30 มิ.ย. 2015 เวลา 9:07am
โดย วัดหงษ์3127 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการเรียกคืนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการเนื่องจากมีการปรับเงินเดือนตาม ว.21 กลุ่มการเงิน09 2 563 30 มิ.ย. 2015 เวลา 9:06am
โดย วัดหงษ์3127 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมเงิน กลุ่มนิเทศ05 0 86 29 มิ.ย. 2015 เวลา 3:54pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับสมัคร รร.นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ กลุ่มนิเทศ05 2 118 29 มิ.ย. 2015 เวลา 7:54pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เม.ย. 58 กลุ่มบุคคล02 4 388 01 ก.ค. 2015 เวลา 3:21pm
โดย จระเข้หิน3018 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.3 กลุ่มนิเทศ05 3 342 29 มิ.ย. 2015 เวลา 4:44pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรหัสผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 3 549 29 มิ.ย. 2015 เวลา 10:23am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) กลุ่มบุคคล02 0 279 27 มิ.ย. 2015 เวลา 2:21pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งข้อมูล นร.สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 กลุ่มนิเทศ05 8 685 01 ก.ค. 2015 เวลา 2:23pm
โดย หนองไม้สัก3163 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร บ้านเตาเหล็ก - ลุมปุ๊ก และบ้านคลองสะท้อน กลุ่มส่งเสริม04 0 166 26 มิ.ย. 2015 เวลา 5:48pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริม04 1 460 29 มิ.ย. 2015 เวลา 8:16am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 611 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.