เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด** ขอความร่วมมือประเมินผลการใช้งาน DLTV ผ่านระบบประเมิน DLTV EVAL กลุ่มนิเทศ05 3 415 30 มี.ค. 2015 เวลา 8:15am
โดย คลองเตย3145 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเรื่องการนำส่งเงินทุกประเภท กลุ่มการเงิน09 1 260 29 มี.ค. 2015 เวลา 9:41pm
โดย หนองขนาก3072 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมอบรม วิธีสอนภาษาไทยฯ กลุ่มนิเทศ05 0 233 27 มี.ค. 2015 เวลา 1:16pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ “นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕ กลุ่มนิเทศ05 0 81 27 มี.ค. 2015 เวลา 11:40am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบุคคล02 0 108 27 มี.ค. 2015 เวลา 11:25am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กลุ่มบุคคล02 0 109 27 มี.ค. 2015 เวลา 10:51am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) กลุ่มบุคคล02 0 127 26 มี.ค. 2015 เวลา 9:18pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบุคคล02 0 159 26 มี.ค. 2015 เวลา 4:25pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ4.58 กลุ่มบุคคล02 0 300 26 มี.ค. 2015 เวลา 3:13pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ กลุ่มบุคคล02 0 68 26 มี.ค. 2015 เวลา 2:31pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกระทุง คลองสาริกา ป่าไม้อุทิศ2 และเขาพญาปราบ กลุ่มบุคคล02 0 71 26 มี.ค. 2015 เวลา 1:56pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญชวนสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "โภชนาการสมวัยและการจัดกิจกรรมโภชนาการสำหรับเด็ก" กลุ่มส่งเสริม04 0 124 26 มี.ค. 2015 เวลา 1:53pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มีนาคม 2558 กลุ่มการเงิน09 1 325 27 มี.ค. 2015 เวลา 9:57am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือก Best Practice สถานศึกษาพอเพียง กลุ่มส่งเสริม04 2 178 27 มี.ค. 2015 เวลา 9:16am
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งประชาสัมพันธ์ในการการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีการพิเศษ(นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริม04 0 52 26 มี.ค. 2015 เวลา 11:22am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" กลุ่มส่งเสริม04 0 112 26 มี.ค. 2015 เวลา 9:27am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานการดำเนิน การจัดค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย กลุ่มนิเทศ05 1 217 26 มี.ค. 2015 เวลา 11:07am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 1 198 25 มี.ค. 2015 เวลา 10:44pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 0 160 25 มี.ค. 2015 เวลา 4:18pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด / จัดสรรงบประมาณโรงเรียนในฝัน กลุ่มนิเทศ05 0 123 25 มี.ค. 2015 เวลา 11:25am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 586 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.