เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่มนิเทศ05 1 225 05 ต.ค. 2015 เวลา 3:18pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญคณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์ กลุ่มนิเทศ05 1 211 05 ต.ค. 2015 เวลา 2:40pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้าย กลุ่มบุคคล02 0 334 05 ต.ค. 2015 เวลา 2:21pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2558 กลุ่มบุคคล02 0 163 05 ต.ค. 2015 เวลา 2:09pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 120 05 ต.ค. 2015 เวลา 2:07pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึ่งจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 อีกครั้ง กลุ่มนิเทศ05 1 491 06 ต.ค. 2015 เวลา 2:51pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผลงานดีเด่น กลุ่มบุคคล02 0 106 05 ต.ค. 2015 เวลา 1:37pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์นักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มนิเทศ05 0 143 05 ต.ค. 2015 เวลา 1:32pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 กลุ่มนิเทศ05 3 175 05 ต.ค. 2015 เวลา 2:09pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการตรวจสอบรายละเอียดทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ05 1 435 05 ต.ค. 2015 เวลา 1:43pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทองวิทยา,บ้านสุขไพบูลย์ กลุ่มส่งเสริม04 0 74 05 ต.ค. 2015 เวลา 1:11pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ05 2 318 05 ต.ค. 2015 เวลา 1:48pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินงานกลุ่มนิเทศฯ เดือน ตุลาคม 2558 กลุ่มนิเทศ05 1 207 05 ต.ค. 2015 เวลา 11:39am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ05 2 307 05 ต.ค. 2015 เวลา 1:40pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป นม เขต 3 เรื่อง ขอยืนยันสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์และรหัสเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ (Product Activation Key) สำหรับโครงการสอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Office Application สำหรั กลุ่มการเงิน09 2 256 05 ต.ค. 2015 เวลา 11:33am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กลุ่มบุคคล02 2 572 04 ต.ค. 2015 เวลา 11:12pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการประเมิน รอบที่ 2 (ระหว่าง 1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558) กลุ่มบุคคล02 2 695 05 ต.ค. 2015 เวลา 10:04am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนมาก**การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริม04 2 285 04 ต.ค. 2015 เวลา 11:00pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2558 กลุ่มบุคคล02 3 1517 04 ต.ค. 2015 เวลา 10:44pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 กลุ่มนิเทศ05 2 590 02 ต.ค. 2015 เวลา 4:16pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 644 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3906 วินาที.