เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นม.3 ครั้งที่ 1/2558 กลุ่มอำนวยการ01 6 547 18 ธ.ค. 2014 เวลา 11:39am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่ง O-NET กลุ่มนิเทศ05 3 550 17 ธ.ค. 2014 เวลา 5:29pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์ พ.ศ.2557 กลุ่มนิเทศ05 3 278 17 ธ.ค. 2014 เวลา 5:35pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด***การบันทึกข้อมูลแบบประเมินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศ05 3 386 19 ธ.ค. 2014 เวลา 11:18am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น กลุ่มส่งเสริม04 4 206 17 ธ.ค. 2014 เวลา 6:10pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผอ.ร.ร.เจียรวนนท์อุทิศ2 และบ้านราษฎร์พัฒนา กลุ่มนิเทศ05 0 91 17 ธ.ค. 2014 เวลา 10:55am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบโอเน็ตคู่ขนาน กลุ่มนิเทศ05 5 443 17 ธ.ค. 2014 เวลา 5:43pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 1 340 17 ธ.ค. 2014 เวลา 5:44pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคา งบกลางปี 2557 รายการเงินสำรองจ่าย(งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ครั้งที่ 4 กลุ่มนโยบาย03 3 367 17 ธ.ค. 2014 เวลา 5:48pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มนิเทศ05 4 298 17 ธ.ค. 2014 เวลา 6:01pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รร.บ้านหนองหิน) กลุ่มบุคคล02 0 232 16 ธ.ค. 2014 เวลา 10:50am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 2 395 17 ธ.ค. 2014 เวลา 6:04pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง ส่งแบบสรุปผลการเตรียมความพร้อมและประเมินอย่างเข้มสำหรับผู้ที่ครบกำหนด กลุ่มบุคคล02 1 292 16 ธ.ค. 2014 เวลา 12:51pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวืทยา ปี 2558 กลุ่มนิเทศ05 2 171 17 ธ.ค. 2014 เวลา 12:15pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน ลูกจ้าง โครงการครูพี่เลี้ยง (ตกเบิก) ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 57 กลุ่มการเงิน09 2 493 15 ธ.ค. 2014 เวลา 4:16pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 7 กลุ่มส่งเสริม04 2 169 15 ธ.ค. 2014 เวลา 1:34pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(โรงเรียนขยายโอกาส) กลุ่มนิเทศ05 4 269 16 ธ.ค. 2014 เวลา 9:27am
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบุคคล02 1 430 15 ธ.ค. 2014 เวลา 12:31pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการส่งเอกสารก่อหนี้ผูกพันรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท กลุ่มการเงิน09 3 345 16 ธ.ค. 2014 เวลา 9:50am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติประมาณราคางบกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 กลุ่มนโยบาย03 2 562 15 ธ.ค. 2014 เวลา 9:33am
โดย ไทรงาม3164 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 553 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3574 วินาที.