เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผลการประเมินซ้ำสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม กลุ่มนิเทศ05 0 231 28 เม.ย. 2016 เวลา 2:06pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอริ กลุ่มนิเทศ05 0 178 28 เม.ย. 2016 เวลา 10:07am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีตำแหน่งพนักงานราชการเดือน เมษายน 2559 กลุ่มการเงิน09 1 126 28 เม.ย. 2016 เวลา 10:05am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มนโยบาย03 2 287 27 เม.ย. 2016 เวลา 9:47am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มนโยบาย03 1 455 26 เม.ย. 2016 เวลา 6:55pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีน กลุ่มนิเทศ05 0 73 26 เม.ย. 2016 เวลา 2:02pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอริ กลุ่มนิเทศ05 0 258 26 เม.ย. 2016 เวลา 10:19am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มนิเทศ05 0 162 26 เม.ย. 2016 เวลา 9:44am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการเรียนการสอนอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มนิเทศ05 0 176 26 เม.ย. 2016 เวลา 9:41am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์ส่งคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะ กลุ่มบุคคล02 1 334 26 เม.ย. 2016 เวลา 1:17pm
โดย เจียรวนนท์3172 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านโคกใบบัว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป กลุ่มบุคคล02 0 168 25 เม.ย. 2016 เวลา 2:15pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม กลุ่มบุคคล02 0 107 25 เม.ย. 2016 เวลา 2:11pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้ความร่วมมือการจัดการฝึกอบรมวิทยากร กลุ่มบุคคล02 1 250 25 เม.ย. 2016 เวลา 2:16pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ root 1 145 25 เม.ย. 2016 เวลา 2:23pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์และปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว root 2 95 28 เม.ย. 2016 เวลา 10:01am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ root 1 89 26 เม.ย. 2016 เวลา 1:15pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์กรอกข้อมูลความต้องการใช้หนังสือเรียน root 2 223 28 เม.ย. 2016 เวลา 9:33am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] (ด่วนที่สุด) การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนิเทศ05 3 315 28 เม.ย. 2016 เวลา 9:22am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 4 188 28 เม.ย. 2016 เวลา 9:11am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม / โรงเรียนครบุรีวิทยา / โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา กลุ่มอำนวยการ01 0 175 22 เม.ย. 2016 เวลา 3:24pm
โดย กลุ่มอำนวยการ01 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 693 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .4063 วินาที.