เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้ กลุ่มนโยบาย03 0 104 21 ต.ค. 2014 เวลา 11:52am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด การรับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน)สพฐ. กลุ่มบุคคล02 1 112 22 ต.ค. 2014 เวลา 1:21pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2558 กลุ่มบุคคล02 5 713 22 ต.ค. 2014 เวลา 1:25pm
โดย ไทยสามัคคี3157 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม กลุ่มบุคคล02 0 207 20 ต.ค. 2014 เวลา 4:29pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ กลุ่มบุคคล02 0 131 20 ต.ค. 2014 เวลา 4:27pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง กลุ่มบุคคล02 0 111 20 ต.ค. 2014 เวลา 4:26pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง*****การสำเนาสื่อระบบ eDLTV ตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศ05 1 266 20 ต.ค. 2014 เวลา 6:27pm
โดย คลองบง3166 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน **** การกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศ05 1 316 21 ต.ค. 2014 เวลา 10:30am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินค่ารักษาฯ+การศึกษาบุตร กลุ่มการเงิน09 1 180 22 ต.ค. 2014 เวลา 12:14pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา กลุ่มบุคคล02 0 132 20 ต.ค. 2014 เวลา 2:26pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน กลุ่มบุคคล02 0 104 20 ต.ค. 2014 เวลา 2:20pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เร่งรัด 84 ร.ร.กรอกข้อมูลปริมาณงานภายใต้การกำกับของ สพป.นม.3 กลุ่มนโยบาย03 1 432 20 ต.ค. 2014 เวลา 12:21pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด**** การกรอกข้อมูล ตารางที่ 2.1.7 กลุ่มนิเทศ05 3 428 21 ต.ค. 2014 เวลา 6:47am
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง เลขประจำตัวสอบและห้องสอบนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศ05 0 141 16 ต.ค. 2014 เวลา 3:42pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก***ถึงโรงเรียน ๕๑ โรง ตามรายชื่อที่แนบ กลุ่มส่งเสริม04 1 997 20 ต.ค. 2014 เวลา 12:54pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัย กลุ่มนิเทศ05 0 280 15 ต.ค. 2014 เวลา 1:47pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศ05 2 726 15 ต.ค. 2014 เวลา 12:59pm
โดย เจียรวนนท์3172 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล 2.2.2 กลุ่มส่งเสริม04 2 486 15 ต.ค. 2014 เวลา 11:41am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแก้ไขข้อมูล นร.สอบ O-NET กลุ่มนิเทศ05 4 349 20 ต.ค. 2014 เวลา 4:06pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน***กรอกข้อมูลทางไกลผ่านดาวเทียม ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 กลุ่มนิเทศ05 4 545 16 ต.ค. 2014 เวลา 2:03pm
โดย คลองใบพัด3173 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 536 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3477 วินาที.