เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ict07 1 63 30 พ.ย. 2015 เวลา 11:01am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางสอบ Pre O-Net กลุ่มนิเทศ05 3 471 30 พ.ย. 2015 เวลา 9:36am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์, บ้านดอนแสนสุข กลุ่มบุคคล02 0 169 27 พ.ย. 2015 เวลา 4:05pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มบุคคล02 0 208 27 พ.ย. 2015 เวลา 4:04pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 2 1141 28 พ.ย. 2015 เวลา 2:04pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัดทะเล กลุ่มบุคคล02 0 132 26 พ.ย. 2015 เวลา 5:36pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อ รับภาพถ่ายการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) กลุ่มบุคคล02 1 255 26 พ.ย. 2015 เวลา 5:40pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] (แก้ไขเพิ่มเติม)การต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม (1 ธันวาคม 2558–30 กันยายน 2559) กลุ่มบุคคล02 1 615 26 พ.ย. 2015 เวลา 3:54pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเอกสารเพิ่มเติม ประชุมตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปี 58 กลุ่มนิเทศ05 2 382 26 พ.ย. 2015 เวลา 10:51am
โดย ศาลเจ้าพ่อ3167 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบุคคล02 0 799 25 พ.ย. 2015 เวลา 3:16pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดเก็บข้อมูลอัตรากำลังพนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนในสังกัด กลุ่มบุคคล02 3 632 28 พ.ย. 2015 เวลา 1:36pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน พ.ย. 58 กลุ่มการเงิน09 2 251 26 พ.ย. 2015 เวลา 9:31am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันวิชาการนานาชาติ กลุ่มนิเทศ05 1 196 25 พ.ย. 2015 เวลา 1:44pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 3 595 28 พ.ย. 2015 เวลา 1:41pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV กลุ่มนิเทศ05 3 397 28 พ.ย. 2015 เวลา 1:42pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งแบบนิเทศ ติดตามการอ่านการเขียน ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ05 3 432 28 พ.ย. 2015 เวลา 1:49pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ลูกจ้าง โครงการครูพี่เลี้ยง , นักการ SP2 , นักการปกติ เรื่อง ค่าตอบแทน เดือน ต.ค. - พ.ย. 58 กลุ่มการเงิน09 2 421 25 พ.ย. 2015 เวลา 9:55am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบุคคล02 0 233 24 พ.ย. 2015 เวลา 8:34pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริม04 1 241 25 พ.ย. 2015 เวลา 9:55am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 0 254 24 พ.ย. 2015 เวลา 4:53pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 657 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .4375 วินาที.