เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเข้ารับการอบรม กลุ่มบุคคล02 9 900 20 มี.ค. 2012 เวลา 12:18pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเงินเดือนพนักงานราชการ,ครูธุรการ,นักการภารโรงsp2และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มการเงิน09 14 2524 20 มี.ค. 2012 เวลา 12:19pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญครูศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์เข้ารับการสัมฯาเรื่อง "ก้าวสู่อาเซียน" กลุ่มบุคคล02 10 866 20 มี.ค. 2012 เวลา 2:21pm
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัทและพัฒนาผลงานทางวิชาการการเขียนตำราและหนังสือเสริมประสบการณ์ตามโครงการตำราแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบุคคล02 8 839 20 มี.ค. 2012 เวลา 12:27pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ถึงโรงเรียนบ้านบะใหญ่ กลุ่มส่งเสริม04 1 430 20 มี.ค. 2012 เวลา 12:29pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อ นร.สอบอ่าน แยกกลุ่ม (ปรับปรุง2) กลุ่มนิเทศ05 6 1054 12 มี.ค. 2012 เวลา 10:29am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.นม.3 ทั้ง 10 โรงเรียน กลุ่มนิเทศ05 3 792 12 มี.ค. 2012 เวลา 2:28pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับบัตรประกันสังคม (เพิ่มเติม) กลุ่มการเงิน09 3 715 11 มี.ค. 2012 เวลา 8:20pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กลุ่มบุคคล02 1 482 11 มี.ค. 2012 เวลา 8:21pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญรับชมการประชุมด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด กลุ่มส่งเสริม04 4 554 19 มี.ค. 2012 เวลา 5:16pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยฯ กลุ่มอำนวยการ01 4 567 19 มี.ค. 2012 เวลา 5:20pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติ กลุ่มอำนวยการ01 7 741 19 มี.ค. 2012 เวลา 5:25pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอตัวนักการภารโรงมาปฏิบัติราชการ กลุ่มอำนวยการ01 2 790 09 มี.ค. 2012 เวลา 4:18pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอแก้ไข การคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริม04 5 436 09 มี.ค. 2012 เวลา 3:37pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินวิทยฐานะ(ตกเบิก) กลุ่มการเงิน09 10 1626 19 มี.ค. 2012 เวลา 5:33pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ กลุ่มบุคคล02 8 1226 14 มี.ค. 2012 เวลา 8:18am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕ กลุ่มส่งเสริม04 6 588 12 มี.ค. 2012 เวลา 4:42pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๕ กลุ่มส่งเสริม04 5 681 12 มี.ค. 2012 เวลา 2:47pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายละเอียดระบบเงินเดือนออนไลน์ กลุ่มการเงิน09 15 3304 12 มี.ค. 2012 เวลา 4:41pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือการปฏิบัติการสุ่มตรวจยาเสพติดในสถานที่ราชการและสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 13 863 13 มี.ค. 2012 เวลา 4:44pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 547 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3418 วินาที.