เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานผลการคัดกรองการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มนิเทศ05 22 1247 09 มี.ค. 2012 เวลา 8:47am
โดย ชุมชนเสิงสาง3076 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่มอำนวยการ01 14 626 08 มี.ค. 2012 เวลา 3:15pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญรับใบประกาศการแข่งขันคิดเลขเร็ว กลุ่มนิเทศ05 6 884 06 มี.ค. 2012 เวลา 2:46pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบกรอกคะแนนการสอบ ป.3 กลุ่มนิเทศ05 8 1322 06 มี.ค. 2012 เวลา 2:47pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การตรวจสอบข้อมูล กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 14 1656 06 มี.ค. 2012 เวลา 2:53pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรม"การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน" กลุ่มนิเทศ05 12 1066 06 มี.ค. 2012 เวลา 11:10am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2554 กลุ่มนิเทศ05 14 1725 05 มี.ค. 2012 เวลา 3:47pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้าง"กองทุนเกษียณอายุ" กลุ่มอำนวยการ01 11 816 12 มี.ค. 2012 เวลา 6:32pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตฯ กลุ่มอำนวยการ01 3 647 05 มี.ค. 2012 เวลา 3:50pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2555 กลุ่มการเงิน09 15 1389 12 มี.ค. 2012 เวลา 6:21pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็ก ประจำปี 2555 กลุ่มนิเทศ05 7 792 05 มี.ค. 2012 เวลา 3:53pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันไป อบจ.นม. กลุ่มบุคคล02 2 1301 05 มี.ค. 2012 เวลา 3:56pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 9 860 05 มี.ค. 2012 เวลา 4:00pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม กลุ่มบุคคล02 3 723 05 มี.ค. 2012 เวลา 4:05pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับสมัครนักเรียนชายยากจนและด้อยโอกาสเรียนต่อ ม ๑ และ ม ๔ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มส่งเสริม04 11 525 05 มี.ค. 2012 เวลา 4:07pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจความต้องการครุูรายหมวดวิชาของสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 14 852 05 มี.ค. 2012 เวลา 4:09pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันไป สพม.25 กลุ่มบุคคล02 3 934 06 มี.ค. 2012 เวลา 12:39pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรรงบประมาณปี 2555 งบดำเนินงาน ค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียน กลุ่มนโยบาย03 15 1108 02 มี.ค. 2012 เวลา 2:33pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์รายงานระบบป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 9 869 03 มี.ค. 2012 เวลา 10:15am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติดตามเอกสารนักเรียนทุนเก่า EDF ปึการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่มส่งเสริม04 5 509 03 มี.ค. 2012 เวลา 10:37am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 545 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3574 วินาที.