เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 2 914 30 ม.ค. 2012 เวลา 5:19pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2554 เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริม04 8 845 30 ม.ค. 2012 เวลา 5:14pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2555 กลุ่มนิเทศ05 13 1572 01 ก.พ. 2012 เวลา 8:49am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2555 กลุ่มนิเทศ05 7 903 31 ม.ค. 2012 เวลา 3:06pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 10 1152 28 ม.ค. 2012 เวลา 5:50am
โดย ธงชัยเหนือ3118 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบ สสวท. กลุ่มนิเทศ05 9 722 30 ม.ค. 2012 เวลา 9:56am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (แนบใบสมัคร) กลุ่มบุคคล02 10 802 30 ม.ค. 2012 เวลา 3:07pm
โดย หนองล้างช้าง3088 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2555 กลุ่มนิเทศ05 7 1014 30 ม.ค. 2012 เวลา 11:32am
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการเรียนฟรี มีรายได้ กลุ่มส่งเสริม04 12 1192 02 ก.พ. 2012 เวลา 10:43am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre Suratham 2012 Test กลุ่มส่งเสริม04 10 1286 30 ม.ค. 2012 เวลา 8:39am
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มการเงิน09 12 902 30 ม.ค. 2012 เวลา 10:19am
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเปลี่ยนแปลงการอบรมลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริม04 15 1012 27 ม.ค. 2012 เวลา 1:07pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน ดร วิมาน วรรณคำ กลุ่มส่งเสริม04 15 784 30 ม.ค. 2012 เวลา 10:32am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู สายผู้สอน กลุ่มบุคคล02 15 1300 30 ม.ค. 2012 เวลา 10:30am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ยกเลิกผลการสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555 กลุ่มนิเทศ05 15 1494 30 ม.ค. 2012 เวลา 10:17am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กลุ่มบุคคล02 1 566 25 ม.ค. 2012 เวลา 1:02pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินค่ารักษาฯ,การศึกษาบุตรประจำเดือน ม.ค 55.(งวดที่ 2) กลุ่มการเงิน09 6 753 27 ม.ค. 2012 เวลา 1:07pm
โดย บ้านน้อย3102 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 13 778 27 ม.ค. 2012 เวลา 11:28am
โดย บ้านน้อย3102 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ร.ร.กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มนโยบาย03 17 1198 30 ม.ค. 2012 เวลา 9:45am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งให้ลูกจ้างทุกคนมาทำบัตรประกันสังคม กลุ่มการเงิน09 10 774 26 ม.ค. 2012 เวลา 4:23pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 536 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.