เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] งบจ้างครูวิทย์-คณิตฯ ร.ร.แกนนำยกระดับฯ กลุ่มนิเทศ05 2 1198 18 ต.ค. 2011 เวลา 10:13am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินการกรอกข้อมูลการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มบุคคล02 16 2073 19 ต.ค. 2011 เวลา 10:12am
โดย แหลมรวก3123 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อมารับบัตรรับรองสิทธิ์ (บัตรประกันสังคม) กลุ่มการเงิน09 9 1277 25 ต.ค. 2011 เวลา 3:33pm
โดย ศรีษะกระบือ3087 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาวันปิยมหาราชอำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริม04 11 1023 19 ต.ค. 2011 เวลา 3:40pm
โดย แหลมรวก3123 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์รับสมัครธุรการโรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 กลุ่มบุคคล02 7 1276 18 ต.ค. 2011 เวลา 10:04am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2554 กลุ่มบุคคล02 7 1835 19 ต.ค. 2011 เวลา 2:24pm
โดย บ้านแชะ3026 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งให้มารับเช็ค (รายการค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น) กลุ่มการเงิน09 3 1315 18 ต.ค. 2011 เวลา 10:25am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมเข้าโครงการฝึกอบรม "หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่" กลุ่มบุคคล02 12 1481 18 ต.ค. 2011 เวลา 10:27am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเรื่องลูกเสือ (แก้ไขรายละเอียดการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) กลุ่มส่งเสริม04 10 1721 18 ต.ค. 2011 เวลา 10:07am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียน(ครั้งที่ 2) ที่ยังไม่รายงานผลการจัดสรรเงินค่าอาหารกลางวันให้รายงานด่วน ภายใน 11 ต.ค. 54 กลุ่มส่งเสริม04 9 1438 18 ต.ค. 2011 เวลา 10:33am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงานของสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2554 เอกชน08 8 1054 18 ต.ค. 2011 เวลา 10:34am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รูปแบบข้อสอบ O-NET กลุ่มนิเทศ05 18 1367 18 ต.ค. 2011 เวลา 10:36am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินเดือนเต็มขั้นพื้นที่พิเศษและตกเิบิกเงินเดือน 1 วัน กลุ่มการเงิน09 12 1798 25 ต.ค. 2011 เวลา 4:11pm
โดย ศรีษะกระบือ3087 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประชุมกรรมการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา กลุ่มนิเทศ05 9 1278 17 ต.ค. 2011 เวลา 2:59pm
โดย สระผักโพด3007 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กรุณากรอกข้อมูล ดนตรี นาฏศิลไทย กีฬาไทย/กีฬาพื้นบ้าน กลุ่มส่งเสริม04 14 1654 09 ต.ค. 2011 เวลา 3:12pm
โดย จระเข้หิน3018 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปี 2554 เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริม04 3 935 13 ต.ค. 2011 เวลา 11:29am
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ(แนะแนว,ภาษาอังกฤษ ,ศิลปะฯ, สุขศึกษาฯ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี) กลุ่มนิเทศ05 8 1496 08 ต.ค. 2011 เวลา 8:50pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รายชื่อดังแนบ) ร่วมกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ05 5 1301 08 ต.ค. 2011 เวลา 8:52pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง โรงเรียนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก กลุ่มนิเทศ05 8 1025 08 ต.ค. 2011 เวลา 8:54pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปีของ สกสค.ประจำปีงบประมาณ 2555 กลุ่มอำนวยการ01 18 2354 11 ต.ค. 2011 เวลา 2:44pm
โดย สระประทีป3078 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 514 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.