เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 พร้อมทั้งแบบฟอร์ม กลุ่มการเงิน09 4 795 22 ธ.ค. 2011 เวลา 1:52pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตัวอย่างแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู กลุ่มบุคคล02 5 2374 22 ธ.ค. 2011 เวลา 1:53pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555 กลุ่มบุคคล02 9 1344 27 ธ.ค. 2011 เวลา 7:57pm
โดย วัดบ้านพร้าว3094 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การการรายงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 กลุ่มส่งเสริม04 18 1261 26 ธ.ค. 2011 เวลา 1:30pm
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 กลุ่มการเงิน09 17 1953 23 ธ.ค. 2011 เวลา 8:47pm
โดย หนองหญ้าขาว3120 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด กลุ่มนิเทศ05 15 1581 21 ธ.ค. 2011 เวลา 11:47pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมถนนคนเรียน กลุ่มนิเทศ05 6 1114 21 ธ.ค. 2011 เวลา 10:18am
โดย ขี้เหล็ก3144 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ ครั้งที่ 61 กลุ่มนิเทศ05 8 1162 21 ธ.ค. 2011 เวลา 9:20am
โดย สะแกราช3149 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์เมืองสามัคคี, บ้านหนองเสือบอง, บ้านสระว่านพระยา,ม่วงแก้ววิทยาคาร และวัดม่วง กลุ่มนโยบาย03 2 730 21 ธ.ค. 2011 เวลา 8:25am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตรวจสอบจำนวนหนังสือเรียนที่ขอซื้อ กลุ่มนิเทศ05 15 1659 22 ธ.ค. 2011 เวลา 10:28pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวปฏิบัติขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ01 15 1892 26 ธ.ค. 2011 เวลา 3:19pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรับเสื้อสีเขียวตราสัญลักษณ์ กลุ่มบุคคล02 7 930 21 ธ.ค. 2011 เวลา 8:25am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านหนองโสน,บ้านหนองกก กลุ่มนิเทศ05 3 699 21 ธ.ค. 2011 เวลา 8:26am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการ Esarn Math Top Ten กลุ่มนิเทศ05 9 1620 22 ธ.ค. 2011 เวลา 4:53pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2554 กลุ่มอำนวยการ01 17 1129 21 ธ.ค. 2011 เวลา 8:18am
โดย สวนหมาก3117 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันทางวิชาการ ปี 2555 กลุ่มนิเทศ05 11 1585 22 ธ.ค. 2011 เวลา 10:38am
โดย สกุลจิตร3300 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 กลุ่มนิเทศ05 4 849 20 ธ.ค. 2011 เวลา 11:42pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี 2555 กลุ่มอำนวยการ01 11 1007 22 ธ.ค. 2011 เวลา 9:00am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง เปลี่ยนแปลงสถานที่ การประชุมเตรียมการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 กลุ่มนิเทศ05 10 925 20 ธ.ค. 2011 เวลา 2:07pm
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายการประมาณราคากลาง ปีงบประมาณ 2555 กลุ่มนโยบาย03 13 3029 22 ธ.ค. 2011 เวลา 4:07pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 528 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.