เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับเอกสารการประเมินประวัติและผลงานของผู้สมัครสอบผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มประสบการณ์คืน กลุ่มบุคคล02 5 394 23 ส.ค. 2012 เวลา 9:06pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th East Asia Regional Conference on Mathematics Education กลุ่มบุคคล02 7 525 24 ส.ค. 2012 เวลา 11:52am
โดย นางเหริญ3084 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555 (3) กลุ่มบุคคล02 18 1558 28 ส.ค. 2012 เวลา 5:19pm
โดย หนองไผ่ผดุง3090 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไข (ด่วนที่สุด) การเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (Data Management Center) กลุ่มนโยบาย03 26 1627 28 ส.ค. 2012 เวลา 11:11am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรแนะแนว ครั้งที่ 1 กลุ่มบุคคล02 9 762 28 ส.ค. 2012 เวลา 10:36am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มบุคคล02 11 512 28 ส.ค. 2012 เวลา 10:38am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มนิเทศ05 15 719 28 ส.ค. 2012 เวลา 10:39am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดงานมุทิตาจิต ปีงบประมาณ 2555 กลุ่มบุคคล02 15 879 28 ส.ค. 2012 เวลา 10:40am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ งบดำเนินงาน (ร.ร.บ้านหนองสองห้อง) กลุ่มนโยบาย03 2 317 22 ส.ค. 2012 เวลา 3:40pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ โครงการ"อบรมเศรษฐศาสาตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสัมคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 26 " กลุ่มบุคคล02 5 427 28 ส.ค. 2012 เวลา 7:34am
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ05 10 805 28 ส.ค. 2012 เวลา 10:43am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555 (2) กลุ่มบุคคล02 11 676 28 ส.ค. 2012 เวลา 10:44am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายครูคืนถิ่น รร.บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ กลุ่มบุคคล02 2 430 22 ส.ค. 2012 เวลา 9:22am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคาในการปรับปรุงซ่อมแซมฯ สำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย กลุ่มนโยบาย03 4 310 22 ส.ค. 2012 เวลา 9:47am
โดย สะแกราช3149 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน กลุ่มบุคคล02 2 331 22 ส.ค. 2012 เวลา 9:25am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555 กลุ่มบุคคล02 11 699 22 ส.ค. 2012 เวลา 9:48am
โดย สะแกราช3149 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอรหัสผ่านนับตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 16 876 22 ส.ค. 2012 เวลา 9:34pm
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกหว้า กลุ่มบุคคล02 2 385 21 ส.ค. 2012 เวลา 10:11pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี 2555 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2555 (30%) กลุ่มนโยบาย03 17 1312 22 ส.ค. 2012 เวลา 9:43pm
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร.ร.ที่ยังไม่ส่งข้อมูล นร.สอบ O-NET กลุ่มนิเทศ05 11 795 23 ส.ค. 2012 เวลา 3:14pm
โดย จตุคาม3092 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 597 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .6523 วินาที.