เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคาในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย(บ้านวังน้ำเขียว) กลุ่มนโยบาย03 3 306 25 ก.ค. 2012 เวลา 11:25am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อครูที่ส่งผลงานเข้าแข่งขันกิจกรรมประกวดเรียงความคัดลายมือครูเพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 10 499 26 ก.ค. 2012 เวลา 10:30am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มอำนวยการ01 10 467 26 ก.ค. 2012 เวลา 2:44pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 9 402 26 ก.ค. 2012 เวลา 2:11pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม กลุ่มบุคคล02 2 343 25 ก.ค. 2012 เวลา 9:50am
โดย สะแกราช3149 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 6 566 26 ก.ค. 2012 เวลา 2:15pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมชี้แจงเรื่องการประเมินผลระดับนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศ05 8 587 26 ก.ค. 2012 เวลา 2:01pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เปลี่ยนแปลงกำหนดวันและสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ กลุ่มนโยบาย03 21 875 27 ก.ค. 2012 เวลา 9:34am
โดย โคกใบบัว3013 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 18 576 26 ก.ค. 2012 เวลา 1:49pm
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มส่งเสริม04 11 857 26 ก.ค. 2012 เวลา 1:35pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ05 17 841 27 ก.ค. 2012 เวลา 9:42am
โดย โคกใบบัว3013 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวาดภาพโครงการ ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ ๘ กลุ่มส่งเสริม04 12 509 25 ก.ค. 2012 เวลา 10:31am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา เถ้าแก่น้อย เอแม็ท ชิงแชม์ประเทศไทย โล่รางวัลพระราชทาน กลุ่มส่งเสริม04 12 495 26 ก.ค. 2012 เวลา 1:11pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนประธานกลุ่มฯ เรื่อง การประกวดโครงงาน 3 กลุ่มสาระ กลุ่มนิเทศ05 7 486 25 ก.ค. 2012 เวลา 9:21am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศ05 13 534 27 ก.ค. 2012 เวลา 9:49am
โดย โคกใบบัว3013 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อครูที่ส่งผลงานเข้าแข่งขันกิจกรรมประกวดเรียงความคัดลายมือครู กลุ่มนิเทศ05 11 630 24 ก.ค. 2012 เวลา 8:03pm
โดย คลองใบพัด3173 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ กลุ่มนิเทศ05 13 511 26 ก.ค. 2012 เวลา 11:07am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รร.วัดโพธินิมิตร รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน ict07 9 570 26 ก.ค. 2012 เวลา 11:03am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคคลสู่ประชาคมอาเซี่ยน (post ครั้งที่ 2) กลุ่มนโยบาย03 9 504 26 ก.ค. 2012 เวลา 10:54am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมมือสนับสนุนการจำหน่าย "สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์สภานายิกา ประชาร่วมใจถวายพระพร กลุ่มอำนวยการ01 17 583 27 ก.ค. 2012 เวลา 10:03am
โดย โคกใบบัว3013 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 586 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.