เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล Email ของโรงเรียน กลุ่มส่งเสริม04 20 1041 23 เม.ย. 2012 เวลา 2:50pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ กลุ่มอำนวยการ01 11 812 23 เม.ย. 2012 เวลา 1:58pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และศึกษานิเทศก์ กลุ่มบุคคล02 19 1476 21 พ.ค. 2012 เวลา 10:56am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่มอำนวยการ01 11 1108 06 เม.ย. 2012 เวลา 10:07am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ01 12 537 06 เม.ย. 2012 เวลา 10:09am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญ สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวข้าราชการผู้สูงวัย เอกชน08 13 899 06 เม.ย. 2012 เวลา 10:11am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เข้าขอรหัสผ่านทุกโรงเรียน ด่วน กลุ่มบุคคล02 13 1053 09 เม.ย. 2012 เวลา 1:04pm
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์ม งบหน้าค่าการศึกษาบุตร กลุ่มการเงิน09 12 1502 06 เม.ย. 2012 เวลา 10:16am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์ม หนังสือตอบรับการใช้สิทธิการศึกษาบุตร แบบ 7220 กลุ่มการเงิน09 11 1063 06 เม.ย. 2012 เวลา 10:18am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งการใช้สิทธิการศึกษาบุตร แบบ 7219 กลุ่มการเงิน09 11 1338 06 เม.ย. 2012 เวลา 10:20am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์ม ใบคำขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร แบบ 7223 กลุ่มการเงิน09 11 985 06 เม.ย. 2012 เวลา 10:22am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์ม งบหน้าค่ารักษาฯ(ไข้ใน) กลุ่มการเงิน09 13 701 06 เม.ย. 2012 เวลา 11:05am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์ม งบหน้าค่ารักษาฯ(ไข้นอก) กลุ่มการเงิน09 12 691 06 เม.ย. 2012 เวลา 11:09am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล กลุ่มการเงิน09 15 840 09 เม.ย. 2012 เวลา 12:54pm
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มบุคคล02 10 597 06 เม.ย. 2012 เวลา 11:19am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านบุตะโก กลุ่มบุคคล02 1 361 04 เม.ย. 2012 เวลา 11:10am
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555) กลุ่มบุคคล02 15 2996 06 เม.ย. 2012 เวลา 11:26am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2555 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มการเงิน09 20 1577 06 เม.ย. 2012 เวลา 11:34am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร.ร.แกนนำยกระดับวิทย์-คณิตฯ กลุ่มนิเทศ05 8 512 09 เม.ย. 2012 เวลา 12:32pm
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ (สภาสังคมสงเคราะห์ฯ) กลุ่มส่งเสริม04 11 916 06 เม.ย. 2012 เวลา 11:42am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 553 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.