เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดนวัตกรรม กลุ่มนิเทศ05 6 482 07 ส.ค. 2012 เวลา 9:52am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์ หรือสัปดาห์อาเซียน กลุ่มนิเทศ05 11 740 07 ส.ค. 2012 เวลา 11:08am
โดย บุไผ่3158 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเเปิดกิจกรรมวันอาเซียน(ASEAN DAY) กลุ่มนิเทศ05 9 574 07 ส.ค. 2012 เวลา 10:45am
โดย บุไผ่3158 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษนักเรียน ปี 2555 ระดับประเทศ กลุ่มนิเทศ05 5 459 07 ส.ค. 2012 เวลา 10:12am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบุคคล02 5 1060 07 ส.ค. 2012 เวลา 10:17am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 25 ปีแอมเวย์ไทย กลุ่มนิเทศ05 10 606 07 ส.ค. 2012 เวลา 10:30am
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมกิจกรรมวันอาเซียน(ASEAN DAY) กลุ่มนิเทศ05 14 566 08 ส.ค. 2012 เวลา 6:43pm
โดย สระผักโพด3007 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ บ้านหนองตะเข้-หนองตูม บ้านหนองแดง และบ้านกุดโบสถ์ กลุ่มส่งเสริม04 3 375 06 ส.ค. 2012 เวลา 4:57pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ บ้านปางไม้ ตะแบกวิทยา บ้านราษฎร์พัฒนา และบ้านสระตะเคียน กลุ่มส่งเสริม04 1 378 06 ส.ค. 2012 เวลา 1:37pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธินิมิตร โรงเรียนบ้านหนองหนองสนวน และโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี กลุ่มบุคคล02 3 385 06 ส.ค. 2012 เวลา 1:38pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง กลุ่มบุคคล02 2 313 06 ส.ค. 2012 เวลา 1:40pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินเดือนตกเบิก(ปรับวิทยฐานะ) กลุ่มการเงิน09 9 1376 06 ส.ค. 2012 เวลา 5:03pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร.ร.แกนนำยกระดับวิทย์-คณิตฯ กลุ่มนิเทศ05 8 605 06 ส.ค. 2012 เวลา 10:05am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งข้อมูล นร.สอบ O-NET กลุ่มนิเทศ05 11 789 08 ส.ค. 2012 เวลา 1:46am
โดย ห้วยยาง3121 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเลคทรอนิกส์ กลุ่มการเงิน09 5 731 06 ส.ค. 2012 เวลา 11:32am
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ครั้งที่ ๒ กลุ่มส่งเสริม04 9 692 07 ส.ค. 2012 เวลา 10:52am
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด รายงานผล การได้รับการโอนเงิน 5 ฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2555 กลุ่มนโยบาย03 19 1136 16 ส.ค. 2012 เวลา 9:40am
โดย หนองล้างช้าง3088 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเยี่ยมชมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์อาเซียน Art for All>>ASEAN กลุ่มส่งเสริม04 10 692 06 ส.ค. 2012 เวลา 10:17am
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ05 10 1028 05 ส.ค. 2012 เวลา 10:58am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพรหมราช กลุ่มบุคคล02 5 617 06 ส.ค. 2012 เวลา 10:33am
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 591 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.