เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การขยายเวลาการลงระบบข้อมูลหนึ่งแสนครูดีในเว็บไซต์ของคุรุสภา กลุ่มบุคคล02 10 1171 22 พ.ย. 2011 เวลา 8:15am
โดย คลองใบพัด3173 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ กลุ่มบุคคล02 11 1482 15 พ.ย. 2011 เวลา 4:58pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด** การจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2555 กลุ่มส่งเสริม04 17 2072 15 พ.ย. 2011 เวลา 5:00pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือส่งรายชื่อครูกิจกรรมงานชุมนุม 100 ปีลูกเสือไทย และคณะกรรมการค่ายย่อย กลุ่มส่งเสริม04 6 1072 15 พ.ย. 2011 เวลา 5:02pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 4 กลุ่มส่งเสริม04 12 1010 21 พ.ย. 2011 เวลา 8:52pm
โดย สะแกราช3149 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า กลุ่มส่งเสริม04 13 989 15 พ.ย. 2011 เวลา 5:12pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง การสำรวจข้อมูลความต้องการใช้รถรับ – ส่ง กลุ่มนิเทศ05 7 1187 15 พ.ย. 2011 เวลา 5:13pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง การสำรวจข้อมูลความต้องการใช้รถรับ – ส่ง กลุ่มนิเทศ05 4 739 15 พ.ย. 2011 เวลา 5:15pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง การสำรวจข้อมูลความต้องการใช้รถรับ - ส่งนักเรียน กลุ่มนิเทศ05 7 1069 15 พ.ย. 2011 เวลา 5:16pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2555 กลุ่มนิเทศ05 9 2143 15 พ.ย. 2011 เวลา 5:41pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การช่วยเหลือข้าราชการครูผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูที่ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มอำนวยการ01 11 1003 15 พ.ย. 2011 เวลา 5:43pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง แจ้งคืนเอกสารการขอกู้เงินช.พ.ค.โครงการขยายวงเงินกู้ กลุ่มอำนวยการ01 3 1126 12 พ.ย. 2011 เวลา 1:19pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔" กลุ่มส่งเสริม04 9 1236 14 พ.ย. 2011 เวลา 8:42pm
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งจัดสรรงบประมาณชุดอุปกรณ์ศุนย์การเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนิเทศ05 6 1073 14 พ.ย. 2011 เวลา 8:14am
โดย ขี้เหล็ก3144 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก...แจ้งเชิญกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ร.ร.ปักธงชัยชุณหะวัณ กลุ่มนิเทศ05 11 2229 14 พ.ย. 2011 เวลา 4:17pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เลื่อนการสอบ สสวท. กลุ่มนิเทศ05 5 833 15 พ.ย. 2011 เวลา 9:09am
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด ขอรายชื่อครูกิจกรรมงานชุมนุม 100 ปีลูกเสือไทย, กลุ่มส่งเสริม04 5 1120 15 พ.ย. 2011 เวลา 10:06am
โดย วัดบ้านพร้าว3094 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนอำเภอครบุรี ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน "ครบุรีเกมส์" กลุ่มส่งเสริม04 4 1029 14 พ.ย. 2011 เวลา 9:22am
โดย บ้านใหญ่3006 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 กลุ่มส่งเสริม04 6 976 12 พ.ย. 2011 เวลา 6:44am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง คณะกรรมการชมรมห้องสมุด,คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มสาระภาษาไทย กรอกข้อมูล กลุ่มนิเทศ05 6 958 14 พ.ย. 2011 เวลา 10:03am
โดย จระเข้หิน3018 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 520 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3430 วินาที.