เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการเรียนฟรี มีรายได้ กลุ่มส่งเสริม04 12 1192 02 ก.พ. 2012 เวลา 10:43am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre Suratham 2012 Test กลุ่มส่งเสริม04 10 1285 30 ม.ค. 2012 เวลา 8:39am
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มการเงิน09 12 902 30 ม.ค. 2012 เวลา 10:19am
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเปลี่ยนแปลงการอบรมลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริม04 15 1012 27 ม.ค. 2012 เวลา 1:07pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน ดร วิมาน วรรณคำ กลุ่มส่งเสริม04 15 784 30 ม.ค. 2012 เวลา 10:32am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู สายผู้สอน กลุ่มบุคคล02 15 1300 30 ม.ค. 2012 เวลา 10:30am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ยกเลิกผลการสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555 กลุ่มนิเทศ05 15 1494 30 ม.ค. 2012 เวลา 10:17am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กลุ่มบุคคล02 1 566 25 ม.ค. 2012 เวลา 1:02pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินค่ารักษาฯ,การศึกษาบุตรประจำเดือน ม.ค 55.(งวดที่ 2) กลุ่มการเงิน09 6 753 27 ม.ค. 2012 เวลา 1:07pm
โดย บ้านน้อย3102 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 13 778 27 ม.ค. 2012 เวลา 11:28am
โดย บ้านน้อย3102 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ร.ร.กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มนโยบาย03 17 1198 30 ม.ค. 2012 เวลา 9:45am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งให้ลูกจ้างทุกคนมาทำบัตรประกันสังคม กลุ่มการเงิน09 10 773 26 ม.ค. 2012 เวลา 4:23pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ทุนการศึกษาโครงการช้างเผือก รุ่นที่ ๓ กลุ่มส่งเสริม04 13 923 30 ม.ค. 2012 เวลา 10:20am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด**ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการสนทนาเกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 กลุ่มส่งเสริม04 9 1033 26 ม.ค. 2012 เวลา 9:12am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อ นร.สอบ วิชาการนานาชาติ กลุ่มนิเทศ05 4 839 26 ม.ค. 2012 เวลา 4:31pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียกบรรจุครู3 ก.พ.55 กลุ่มบุคคล02 11 1808 26 ม.ค. 2012 เวลา 1:39pm
โดย หนองล้างช้าง3088 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบาย03 14 1333 26 ม.ค. 2012 เวลา 4:18pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานหน่วยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ กลุ่มนิเทศ05 17 791 27 ม.ค. 2012 เวลา 10:02am
โดย บ้านน้อย3102 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา "การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและสู่สากล"และการแสดงนิทรรศการภาพเขียนนักเรียนฮังการี กลุ่มนิเทศ05 13 982 26 ม.ค. 2012 เวลา 3:47pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกโรงเรียนในฝันเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลในโครงการมัธยมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มนิเทศ05 6 1314 25 ม.ค. 2012 เวลา 12:28am
โดย วังน้ำเขียว3184 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 536 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .2480 วินาที.