เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งจัดสรรงบฯ LD ปีงบประมาณ 2557 กลุ่มส่งเสริม04 12 1458 06 มิ.ย. 2014 เวลา 7:47pm
โดย หนองไผ่ผดุง3090 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมอบรมการสอนหลักภาษาและการอ่านเพื่อการเรียนรู้และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มนิเทศ05 4 532 21 พ.ค. 2014 เวลา 8:46am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับวุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ระหว่างวันที่ 22-25 เม.ย.57 กลุ่มบุคคล02 2 365 20 พ.ค. 2014 เวลา 3:58pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การรับรองบุคคลฯ กลุ่มส่งเสริม04 9 665 22 พ.ค. 2014 เวลา 10:01am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มอำนวยการ01 6 518 21 พ.ค. 2014 เวลา 11:00am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณฯ กลุ่มส่งเสริม04 3 329 21 พ.ค. 2014 เวลา 9:51am
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายงานข้อมูลการเข้าเรียนต่อ ในปีการศึกษา 2556 กลุ่มส่งเสริม04 7 1242 21 พ.ค. 2014 เวลา 3:08pm
โดย ท้าวสุรนารี3077 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วน**แจ้งวิทยากรแกนนำกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริม04 2 450 20 พ.ค. 2014 เวลา 12:36pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กลุ่มนิเทศ05 5 403 20 พ.ค. 2014 เวลา 2:59pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ปรจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 1 473 20 พ.ค. 2014 เวลา 12:33pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ค่าตอบแทน โครงการครูทั้งระบบ เงินจัดสรรมาแล้ว ประจำเดือน พ.ค. 57 ได้รับเงินค่าตอบแทนตามปกติค่ะ กลุ่มการเงิน09 1 683 20 พ.ค. 2014 เวลา 12:31pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด...การสำรวจสถานศึกษาที่ดูแลช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบาก ก้าวพลาด และเด็กด้อยโอกาส ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มส่งเสริม04 4 613 19 พ.ค. 2014 เวลา 2:29pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจการส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น กลุ่มส่งเสริม04 5 551 21 พ.ค. 2014 เวลา 12:19pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม "เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (e-news) สพป.นม.3" root 9 1222 21 พ.ค. 2014 เวลา 12:38pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา กลุ่มอำนวยการ01 0 384 19 พ.ค. 2014 เวลา 10:00am
โดย กลุ่มอำนวยการ01 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน ลูกจ้าง โครงการครูขั้นวิกฤต เดือน เม.ย. 57 (แจ้งค่าตอบแทนโครงการครูวิทย์-คณิตและครูทั้งระบบ เนื่องจากเงินจัดสรรยังไม่มา ถ้ามาจะรีบโอนให้โดยด่วนค่ะ) กลุ่มการเงิน09 1 460 19 พ.ค. 2014 เวลา 11:15am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำครูภาษาไทย “แนวทางการจัดการเรียนการสอนการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA )ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ05 1 620 16 พ.ค. 2014 เวลา 2:44pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ05 7 1231 22 พ.ค. 2014 เวลา 11:03am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เลื่อนกำหนดวันสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. กลุ่มบุคคล02 3 439 17 พ.ค. 2014 เวลา 12:13pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านสันติสุข) กลุ่มบุคคล02 0 563 16 พ.ค. 2014 เวลา 1:38pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 644 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.