เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญส่งแผนการจัดการเรียนรู้ประกวด กลุ่มนิเทศ05 6 941 29 ก.ย. 2011 เวลา 9:09am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 9 978 29 ก.ย. 2011 เวลา 4:37pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตรวจสอบสนามสอบ O-NET กลุ่มนิเทศ05 9 992 29 ก.ย. 2011 เวลา 3:48pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินเดือนครูบรรจุใหม่และเงินเดือนปรับระดับ กลุ่มอำนวยการ01 11 1477 29 ก.ย. 2011 เวลา 3:59pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ทวงงานวางแผนอัตรากำลังครู 3 กลุ่มบุคคล02 9 1697 28 ก.ย. 2011 เวลา 9:30am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบง,บ้านโคกสันติสุข,บ้านวังน้ำเขียว,บ้านห้วยน้ำเค็ม,บ้านไทยสามัคคี,บ้านศาลเจ้าพ่อ.บ้านบุตะโก,บ้านบุเจ้าคุณ,บ้านโนนเหลื่อม กลุ่มส่งเสริม04 1 787 27 ก.ย. 2011 เวลา 9:03am
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี กลุ่มบุคคล02 2 632 26 ก.ย. 2011 เวลา 12:42pm
โดย สะแกราช3149 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง เรื่อง การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่มนิเทศ05 8 946 28 ก.ย. 2011 เวลา 9:01am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์,บ้านลำไซกง,บ้านหนองใหญ่พัฒนา,บ้านหน้ากลองวิทยา,บ้านกุดโบสถ์,ตะแบกวิทยา,บ้านปางไม้ กลุ่มส่งเสริม04 1 701 26 ก.ย. 2011 เวลา 1:40pm
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชะ,บ้านพนาหนองหิน,บ้านหนองเสือบอง,บ้านโคกสะอาด,ชุมชนนารากอรพิมพ์,บ้านไผ่,ชุมชนจระเข้หิน,บ้านครบุรีนครธรรม,บ้านสระผักโพด,บ้านหนองหว้าประชาอาสา,บ้านหนองโสน กลุ่มส่งเสริม04 2 785 27 ก.ย. 2011 เวลา 11:44am
โดย สระผักโพด3007 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน,บ้านหนองสองห้อง,บ้านบุยายแลบ,บ้านหนองหินโคน,บ้านหนองเมา,บ้านบุหว้าสามัคคี,บ้านทรัพย์เจริญ,บ้านลำเพียก,บ้านไร่แหลมทอง,บ้านเทพนิมิตร,บ้านหนองไทร,บ้านอังโกน-ห้วยทราย,บ้านหนองโบสถ์ กลุ่มส่งเสริม04 2 585 27 ก.ย. 2011 เวลา 1:32pm
โดย หนองไทร3038 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคลองสาริกา,ป่าไม้อุทิศ 2 ,หนองนกเขียนสามัคคี,บ้านเมืองปักฯ,บ้านดู่,โคกเกษม,หนองล้างช้าง,บ้านสุขัง,พันธ์สงวน,อ่างเก็บน้ำฯ,บ้านหนองประดู่,วัดม่วง กลุ่มส่งเสริม04 1 767 27 ก.ย. 2011 เวลา 10:36am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผลการสอบแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 กลุ่มนิเทศ05 6 1093 29 ก.ย. 2011 เวลา 4:48pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อ นร.สมัครสอบ สสวท. กลุ่มนิเทศ05 3 980 26 ก.ย. 2011 เวลา 10:14am
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กำหนดวัน เวลา และสถานที่อบรมครูสอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก สาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 6 1243 26 ก.ย. 2011 เวลา 2:53pm
โดย หนองตาด3109 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประธาน เลขานุการ และศึกษานิเทศก์ ศูนย์เครือข่ายฯ ประชุม กลุ่มบุคคล02 3 1015 27 ก.ย. 2011 เวลา 10:56am
โดย จระเข้หิน3018 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขององค์คณะบุคคลฯ กลุ่มบุคคล02 0 684 25 ก.ย. 2011 เวลา 6:19pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสำรวจความต้องการครูต่างชาติ กลุ่มนิเทศ05 12 1242 30 ก.ย. 2011 เวลา 7:45am
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น กลุ่มส่งเสริม04 9 735 26 ก.ย. 2011 เวลา 9:42am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือลูกเสือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย กลุ่มส่งเสริม04 11 887 28 ก.ย. 2011 เวลา 9:41am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 511 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .8594 วินาที.