เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคอีสาน กลุ่มนิเทศ05 7 1377 01 ก.ค. 2012 เวลา 3:03pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร.ร.แกนนำด้านการจัดการความรู้(ด่วน) กลุ่มนิเทศ05 4 512 03 ก.ค. 2012 เวลา 12:37pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555 กลุ่มส่งเสริม04 8 587 30 มิ.ย. 2012 เวลา 3:02pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ05 9 785 04 ก.ค. 2012 เวลา 10:07am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2555 กลุ่มนิเทศ05 12 826 04 ก.ค. 2012 เวลา 10:30am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติประมาณราคาในการปรับปรุงซ่อมแซมฯ (งบแปรญัตติ) ครั้งที่ 7 ร.ร.สวนหมากสงเคราะห์และบ้านหนองแวง กลุ่มนโยบาย03 1 279 30 มิ.ย. 2012 เวลา 3:08pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งย้ายครู รร.บ้านไทยสามัคคี กลุ่มบุคคล02 3 491 30 มิ.ย. 2012 เวลา 3:09pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังครูฯ กลุ่มบุคคล02 14 692 30 มิ.ย. 2012 เวลา 3:10pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน กลุ่มนิเทศ05 1 310 30 มิ.ย. 2012 เวลา 3:11pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอแสดงความยินดี กลุ่มส่งเสริม04 8 935 30 มิ.ย. 2012 เวลา 3:13pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน ! ทวงงาน ความต้องการอัตรากำลังครู 2555 กลุ่มบุคคล02 10 768 30 มิ.ย. 2012 เวลา 9:12am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด**สำรวจข้อมูลรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป กลุ่มบุคคล02 15 908 30 มิ.ย. 2012 เวลา 3:15pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งย้ายครู รร.ธงชัยเหนือวิทยา กลุ่มบุคคล02 3 672 28 มิ.ย. 2012 เวลา 1:13pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ตรวจสอบภายใน06 12 820 30 มิ.ย. 2012 เวลา 3:16pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แก้ไข กลุ่มนิเทศ05 11 809 30 มิ.ย. 2012 เวลา 8:59am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผอ.รร.ตะแบกวิทยา กลุ่มบุคคล02 3 343 28 มิ.ย. 2012 เวลา 1:16pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ** ด่วน**ขอเชิญวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรเครือข่าย ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ O -Net กลุ่มนิเทศ05 6 522 30 มิ.ย. 2012 เวลา 3:18pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) กลุ่มบุคคล02 15 645 09 ก.ค. 2012 เวลา 11:19am
โดย หนองล้างช้าง3088 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ข้อมูลพนักงานราชการ อัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างเงินงบประมาณหรือรายได้ของสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 9 696 30 มิ.ย. 2012 เวลา 3:19pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง การเปิดให้กู้เงิน ช.พ.ค.โครงการขยายวงเงินกู้ กลุ่มอำนวยการ01 10 1001 30 มิ.ย. 2012 เวลา 3:19pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 575 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.