เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการคัดเลือก"ครูดีในดวงใจ" กลุ่มบุคคล02 10 1634 05 ม.ค. 2012 เวลา 3:35pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในงาน"ครุศาสตร์ราชภัฎวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554" กลุ่มบุคคล02 9 1153 10 ม.ค. 2012 เวลา 9:37am
โดย โคกสันติสุข3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั้งบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 7 1637 10 ม.ค. 2012 เวลา 9:10am
โดย โคกสันติสุข3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คะแนน Pre O-NET กลุ่มนิเทศ05 14 2176 10 ม.ค. 2012 เวลา 9:36am
โดย โคกสันติสุข3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มนิเทศ05 8 1466 05 ม.ค. 2012 เวลา 4:00pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจจำนวน นร. กลุ่มนิเทศ05 25 1523 05 ม.ค. 2012 เวลา 3:04pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งครูวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้นกรอกข้อมูล กลุ่มนิเทศ05 7 1943 05 ม.ค. 2012 เวลา 3:16pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 10 1591 06 ม.ค. 2012 เวลา 1:48pm
โดย บ้านใหญ่3006 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเข้าร่วมโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในโรงเรียน กลุ่มอำนวยการ01 11 1037 05 ม.ค. 2012 เวลา 3:16pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ กลุ่มอำนวยการ01 16 1133 05 ม.ค. 2012 เวลา 11:05am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง การสำรวจรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างที่ประสบอุทกภัย กลุ่มอำนวยการ01 9 1167 29 ธ.ค. 2011 เวลา 9:49am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี 2555 กลุ่มอำนวยการ01 8 1795 29 ธ.ค. 2011 เวลา 10:15am
โดย สะแกราช3149 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบุคคล02 19 1739 29 ธ.ค. 2011 เวลา 8:58am
โดย สะแกราช3149 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 5 1616 29 ธ.ค. 2011 เวลา 8:12am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนและครูสายผู้สอน กลุ่มบุคคล02 9 2092 29 ธ.ค. 2011 เวลา 8:08am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 กลุ่มส่งเสริม04 6 1078 29 ธ.ค. 2011 เวลา 8:04am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง แจ้งคืนเอกสารการขอกู้เงินช.พ.ค.และเงินสวัสดิการ กลุ่มอำนวยการ01 4 1432 27 ธ.ค. 2011 เวลา 11:42am
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันไป สพป.นม2 กลุ่มบุคคล02 4 2268 27 ธ.ค. 2011 เวลา 8:13pm
โดย วัดบ้านพร้าว3094 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียกขอใช้บัญชีสอบแข่งขันไป อบจ.นม กลุ่มบุคคล02 7 1696 27 ธ.ค. 2011 เวลา 2:35pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียกขอใช้บัญชีสอบแข่งขันไป สพม.31 กลุ่มบุคคล02 12 2259 28 ธ.ค. 2011 เวลา 1:43pm
โดย จระเข้หิน3018 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 530 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.