เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2555 กลุ่มนิเทศ05 10 572 28 พ.ค. 2012 เวลา 9:24pm
โดย คลองใบพัด3173 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวทางการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนสาขา) กลุ่มนิเทศ05 8 440 29 พ.ค. 2012 เวลา 5:19pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนเงินพนักงานราชการ กลุ่มการเงิน09 6 636 28 พ.ค. 2012 เวลา 4:59pm
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียน (ดังแนบ) นำส่ง ปพ.3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มส่งเสริม04 10 1030 29 พ.ค. 2012 เวลา 5:02pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของสพฐ.ประจำปี 2555 กลุ่มส่งเสริม04 11 910 29 พ.ค. 2012 เวลา 10:58pm
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทั้งประเทศ กลุ่มบุคคล02 18 624 30 พ.ค. 2012 เวลา 11:09am
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สลิปพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ค่ะ กลุ่มการเงิน09 9 710 30 พ.ค. 2012 เวลา 3:35pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนค่ารักษาพยาบาลฯ การศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2555(งวดที่ 1) กลุ่มการเงิน09 4 501 28 พ.ค. 2012 เวลา 12:58pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2555 กลุ่มส่งเสริม04 12 538 28 พ.ค. 2012 เวลา 9:45pm
โดย คลองใบพัด3173 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจข้อมูลพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 23 2178 31 พ.ค. 2012 เวลา 7:20pm
โดย คลองใบพัด3173 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 11 507 28 พ.ค. 2012 เวลา 9:51pm
โดย คลองใบพัด3173 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อลูกจ้างที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูลของการขึ้นทะเบียนตนประกันสังคม กลุ่มการเงิน09 4 488 28 พ.ค. 2012 เวลา 9:53pm
โดย คลองใบพัด3173 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริม04 11 731 28 พ.ค. 2012 เวลา 9:55pm
โดย คลองใบพัด3173 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญอบรมการสอนอ่านและสอนวรรณคดีตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 กลุ่มนิเทศ05 11 724 29 พ.ค. 2012 เวลา 11:14pm
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กลุ่มนิเทศ05 13 424 29 พ.ค. 2012 เวลา 11:17pm
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด**เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง กลุ่มบุคคล02 2 498 28 พ.ค. 2012 เวลา 8:00am
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ กลุ่มส่งเสริม04 10 514 28 พ.ค. 2012 เวลา 4:29pm
โดย สะแกราช3149 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๑ กลุ่มส่งเสริม04 12 529 28 พ.ค. 2012 เวลา 2:16pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขยายเวลาการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555 กลุ่มส่งเสริม04 8 473 28 พ.ค. 2012 เวลา 2:48pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) กลุ่มบุคคล02 8 1041 28 พ.ค. 2012 เวลา 11:50am
โดย สะแกราช3149 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 565 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.