เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบุคคล02 1 350 09 ก.พ. 2016 เวลา 11:13am
โดย ทุ่งแขวน3023 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การอบรมพัฒนาด้วยระบบTEPE online กลุ่มบุคคล02 1 1658 20 ม.ค. 2016 เวลา 3:57pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ***ด่วนที่สุด*** แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มนโยบาย03 1 1123 20 ม.ค. 2016 เวลา 3:58pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มส่งเสริม04 2 964 25 ธ.ค. 2015 เวลา 3:04pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด ขอความอนุเคราะห์ ประธานกลุ่มทั้ง 13 กลุ่ม สนับสนุนบันทึก สพฐ. ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ01 0 352 19 ม.ค. 2016 เวลา 3:53pm
โดย กลุ่มอำนวยการ01 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เฉพาะ รร.ที่ยังไม่ส่งแบบรายงาน) กลุ่มอำนวยการ01 2 1526 04 ม.ค. 2016 เวลา 1:37pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย กลุ่มอำนวยการ01 3 712 21 ธ.ค. 2015 เวลา 11:37am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มบุคคล02 1 36 09 ก.พ. 2016 เวลา 5:20pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด!! แจ้งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา กลุ่มบุคคล02 1 34 09 ก.พ. 2016 เวลา 4:52pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เร่งรัดการดำเนินการโครงการยกระดับฯ กลุ่มนิเทศ05 0 46 09 ก.พ. 2016 เวลา 4:00pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยะรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" กลุ่มนิเทศ05 1 149 09 ก.พ. 2016 เวลา 2:14pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อ นร.สอบ NT กลุ่มนิเทศ05 2 189 09 ก.พ. 2016 เวลา 4:01pm
โดย ทุ่งแขวน3023 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มนิเทศ05 0 111 09 ก.พ. 2016 เวลา 11:29am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริม04 0 93 09 ก.พ. 2016 เวลา 11:06am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 80 09 ก.พ. 2016 เวลา 10:52am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง เรื่อง ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มบุคคล02 0 121 09 ก.พ. 2016 เวลา 10:34am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] *ด่วนที่สุด!! (ภายใน ๑๐ ก.พ. 59) การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มบุคคล02 3 410 09 ก.พ. 2016 เวลา 2:30pm
โดย บ้านน้อย3102 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มระสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2559 กลุ่มการเงิน09 3 227 09 ก.พ. 2016 เวลา 1:58pm
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดสรรงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบาย03 0 224 08 ก.พ. 2016 เวลา 4:29pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง เรียกคืนเงิน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลุ่มการเงิน09 0 364 08 ก.พ. 2016 เวลา 3:36pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 675 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3906 วินาที.