เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ แจ้ง รร.จัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีการศึกษา 2558 (O-bec) กลุ่มนโยบาย03 8 16547 25 พ.ย. 2015 เวลา 3:39pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ประกาศ ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศีกษา ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริม04 0 117 27 พ.ย. 2015 เวลา 10:28am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ **ด่วนมาก** ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและมอบเงินสร้างบ้านให้นักเรียน กลุ่มส่งเสริม04 0 141 26 พ.ย. 2015 เวลา 3:08pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ขอความอนุเคราะห์จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการคนเดิมที่มีผลกระทบจากการถูกตัดอัตรา กลุ่มส่งเสริม04 0 353 26 พ.ย. 2015 เวลา 9:55am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" กลุ่มส่งเสริม04 1 398 24 พ.ย. 2015 เวลา 12:32pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ****แจ้งโรงเรียน เรื่อง การประเมินการอ่าน กลุ่มนิเทศ05 3 1293 25 พ.ย. 2015 เวลา 3:40pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.นม.เขต 3 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกันตน (ลูกจ้างและพนักงานราชการ) กลุ่มการเงิน09 1 629 16 พ.ย. 2015 เวลา 12:58pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ช่วยฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ + มาตรการ + ระเบียบผู้เข้าสอบ กลุ่มบุคคล02 0 1107 13 พ.ย. 2015 เวลา 4:32pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ขอเชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไทยตามโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น " จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มอำนวยการ01 4 1367 05 พ.ย. 2015 เวลา 2:45pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด การจัดทำเนื้อหาหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ root 4 398 18 พ.ย. 2015 เวลา 8:53am
โดย ท้าวสุรนารี3077 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด การกู้เงินตาม "โครงการ ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" กลุ่มอำนวยการ01 1 1800 29 ก.ย. 2015 เวลา 11:41am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางสอบ Pre O-Net กลุ่มนิเทศ05 1 115 28 พ.ย. 2015 เวลา 1:53pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์, บ้านดอนแสนสุข กลุ่มบุคคล02 0 101 27 พ.ย. 2015 เวลา 4:05pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มบุคคล02 0 115 27 พ.ย. 2015 เวลา 4:04pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 2 887 28 พ.ย. 2015 เวลา 2:04pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัดทะเล กลุ่มบุคคล02 0 105 26 พ.ย. 2015 เวลา 5:36pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อ รับภาพถ่ายการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) กลุ่มบุคคล02 1 188 26 พ.ย. 2015 เวลา 5:40pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] (แก้ไขเพิ่มเติม)การต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม (1 ธันวาคม 2558–30 กันยายน 2559) กลุ่มบุคคล02 1 435 26 พ.ย. 2015 เวลา 3:54pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเอกสารเพิ่มเติม ประชุมตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปี 58 กลุ่มนิเทศ05 2 288 26 พ.ย. 2015 เวลา 10:51am
โดย ศาลเจ้าพ่อ3167 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบุคคล02 0 715 25 พ.ย. 2015 เวลา 3:16pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 657 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .4365 วินาที.