เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ สำรวจความต้องการคูปองการศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 6 481 16 ธ.ค. 2014 เวลา 10:19am
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มบุคคล02 0 266 14 ธ.ค. 2014 เวลา 8:42am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้ง ขอความอนุเคราะห์จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการคนเดิมที่มีผลกระทบจากการถูกตัดอัตรา กลุ่มส่งเสริม04 1 969 01 ธ.ค. 2014 เวลา 9:47am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้งจัดสรรงบฯจ้างพี่เลี้่ยงเด็กพิการฯ กลุ่มส่งเสริม04 8 1645 19 พ.ย. 2014 เวลา 11:16am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มอำนวยการ01 9 1977 01 ธ.ค. 2014 เวลา 9:58am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด การพัฒนาครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์ (สพฐ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) กลุ่มบุคคล02 3 1081 15 ธ.ค. 2014 เวลา 9:10am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 2 222 21 ธ.ค. 2014 เวลา 9:12am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานข้อมูลบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 1 155 21 ธ.ค. 2014 เวลา 9:04am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (โรงเรียนดีประจำตำบล) กลุ่มนโยบาย03 2 183 19 ธ.ค. 2014 เวลา 12:37pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 2 221 19 ธ.ค. 2014 เวลา 2:00pm
โดย ด่านอุดม3182 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ โรงเรียนขนาดเล็กครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบาย03 0 213 19 ธ.ค. 2014 เวลา 11:08am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุยายแลบ กลุ่มบุคคล02 0 52 19 ธ.ค. 2014 เวลา 11:07am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินเดือนครูบรรจุใหม่ พ.ย.57 และเงิน พ.ค.ก. กลุ่มการเงิน09 0 240 19 ธ.ค. 2014 เวลา 10:11am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รร.บ้านลำเพียก) กลุ่มบุคคล02 0 156 19 ธ.ค. 2014 เวลา 9:54am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร กลุ่มนิเทศ05 0 82 19 ธ.ค. 2014 เวลา 9:02am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักเกณฑ์แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ฯ กลุ่มการเงิน09 4 297 20 ธ.ค. 2014 เวลา 9:20am
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวทางปฏิบัติการแต่งกายของพนักงานราชการ กลุ่มบุคคล02 4 399 19 ธ.ค. 2014 เวลา 9:42am
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มบุคคล02 4 348 20 ธ.ค. 2014 เวลา 8:51am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเข้าร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" กลุ่มส่งเสริม04 6 203 19 ธ.ค. 2014 เวลา 10:19am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคา ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 3 จำนวน 21 ร.ร. กลุ่มนโยบาย03 2 377 18 ธ.ค. 2014 เวลา 1:40pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 553 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3589 วินาที.