เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 กลุ่มบุคคล02 3 643 29 ก.ย. 2014 เวลา 11:29am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตาราง 2.2.1 และ 2.2.3 กลุ่มส่งเสริม04 2 796 11 ต.ค. 2014 เวลา 5:07pm
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ตัวอย่างหน้าคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มบุคคล02 7 1330 09 ต.ค. 2014 เวลา 11:46am
โดย บ้านไผ่3017 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มอำนวยการ01 7 834 09 ต.ค. 2014 เวลา 11:38am
โดย บ้านไผ่3017 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้งงดต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการปี58 กลุ่มส่งเสริม04 6 1415 29 ก.ย. 2014 เวลา 12:35pm
โดย เขาพญาปราบ3100 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training (UTQ online) กลุ่มบุคคล02 5 3103 16 ก.ย. 2014 เวลา 2:19pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม กลุ่มบุคคล02 0 111 20 ต.ค. 2014 เวลา 4:29pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ กลุ่มบุคคล02 0 50 20 ต.ค. 2014 เวลา 4:27pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง กลุ่มบุคคล02 0 42 20 ต.ค. 2014 เวลา 4:26pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง*****การสำเนาสื่อระบบ eDLTV ตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศ05 1 109 20 ต.ค. 2014 เวลา 6:27pm
โดย คลองบง3166 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน **** การกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศ05 0 125 20 ต.ค. 2014 เวลา 2:57pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินค่ารักษาฯ+การศึกษาบุตร กลุ่มการเงิน09 0 89 20 ต.ค. 2014 เวลา 2:42pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนโยบาย03 0 184 20 ต.ค. 2014 เวลา 2:39pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา กลุ่มบุคคล02 0 73 20 ต.ค. 2014 เวลา 2:26pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน กลุ่มบุคคล02 0 55 20 ต.ค. 2014 เวลา 2:20pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เร่งรัด 84 ร.ร.กรอกข้อมูลปริมาณงานภายใต้การกำกับของ สพป.นม.3 กลุ่มนโยบาย03 1 299 20 ต.ค. 2014 เวลา 12:21pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด**** การกรอกข้อมูล ตารางที่ 2.1.7 กลุ่มนิเทศ05 2 322 20 ต.ค. 2014 เวลา 3:25pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง เลขประจำตัวสอบและห้องสอบนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศ05 0 117 16 ต.ค. 2014 เวลา 3:42pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก***ถึงโรงเรียน ๕๑ โรง ตามรายชื่อที่แนบ กลุ่มส่งเสริม04 1 841 20 ต.ค. 2014 เวลา 12:54pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัย กลุ่มนิเทศ05 0 263 15 ต.ค. 2014 เวลา 1:47pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 535 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3584 วินาที.