เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2558 กลุ่มบุคคล02 0 240 28 ส.ค. 2014 เวลา 5:01pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ กลุ่มส่งเสริม04 1 372 25 ส.ค. 2014 เวลา 2:51pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ขอเชิญประชุมโครงการดีเจเพื่อสายใยรักฯ กลุ่มส่งเสริม04 7 594 27 ส.ค. 2014 เวลา 9:00am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การเบิกเงินค่าพาหนะ (เพิ่มเติม) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดผล กลุ่มบุคคล02 4 688 25 ส.ค. 2014 เวลา 3:52pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การรายข้อมูล นร.พิการรายบุคคล(เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริม04 5 659 13 ส.ค. 2014 เวลา 5:06pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปีงบประมาณ 2557 กลุ่มนโยบาย03 7 2064 07 ส.ค. 2014 เวลา 11:25am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การจัดทำแบบรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มอำนวยการ01 8 1931 17 ก.ค. 2014 เวลา 10:51am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้งนโยบายและกรอบการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 7 1907 06 ส.ค. 2014 เวลา 2:17pm
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มบุคคล02 6 1068 21 ส.ค. 2014 เวลา 3:29pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 127 29 ส.ค. 2014 เวลา 5:12pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 95 29 ส.ค. 2014 เวลา 3:32pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ปี ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ05 3 146 29 ส.ค. 2014 เวลา 1:26pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน และการสื่อสารได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ05 3 268 29 ส.ค. 2014 เวลา 3:29pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการติดตามฯทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-mes กลุ่มนโยบาย03 3 284 29 ส.ค. 2014 เวลา 2:45pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายดาบ กลุ่มบุคคล02 0 71 29 ส.ค. 2014 เวลา 10:24am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน (พนักงานราชการ) ประจำเดือน ส.ค. 2557 กลุ่มการเงิน09 2 131 29 ส.ค. 2014 เวลา 2:23pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน (ลูกจ้าง) ประจำเดือน ส.ค. 2557 กลุ่มการเงิน09 5 159 29 ส.ค. 2014 เวลา 2:48pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานการกรอกข้อมูล ก.ค.ศ.16 กลุ่มบุคคล02 3 322 29 ส.ค. 2014 เวลา 10:48am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง...คณะวิทยากรแกนนำการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) กลุ่มนิเทศ05 2 259 29 ส.ค. 2014 เวลา 10:14am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรมใหม่! กลุ่มนิเทศ05 2 249 29 ส.ค. 2014 เวลา 1:09pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 522 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.