เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ ***ด่วนที่สุด***โรงเรียนขยายโอกาสที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับเข้าอบรมตามโครงการขับเคลื่อนลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มส่งเสริม04 2 140 28 มี.ค. 2015 เวลา 1:16pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ คำสั่งคณะกรรมการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มส่งเสริม04 1 125 27 มี.ค. 2015 เวลา 2:57pm
โดย หนองตะเข้3073 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มส่งเสริม04 1 188 27 มี.ค. 2015 เวลา 10:44am
โดย โคกสะอาด3049 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ด่วน แจ้ง ร.ร.จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา (DMC) กลุ่มนโยบาย03 6 657 27 มี.ค. 2015 เวลา 3:52pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้งระงับการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา กลุ่มส่งเสริม04 3 330 23 มี.ค. 2015 เวลา 4:35pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ด่วนที่สุดแจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน เรื่่องโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มส่งเสริม04 2 328 23 มี.ค. 2015 เวลา 3:25pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ด่วนมาก แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มการเงิน09 1 425 23 มี.ค. 2015 เวลา 10:40am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การรายงานผลการอบรมพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training (UTQ online) ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มบุคคล02 2 567 20 มี.ค. 2015 เวลา 2:48pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ มาตราการภาครัฐ เพิ่มเติม (ว 46) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มการเงิน09 0 677 12 มี.ค. 2015 เวลา 1:07pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ประกาศนโยบายรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริม04 7 1336 17 ก.พ. 2015 เวลา 2:23pm
โดย วังตะเคียน3140 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด ด่วนที่สุด เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2558 กลุ่มนโยบาย03 1 380 24 มี.ค. 2015 เวลา 2:12pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด ด่วนที่สุด เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2558 งบลงทุน/ประธานกลุ่ม กลุ่มนโยบาย03 0 338 20 มี.ค. 2015 เวลา 1:37pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด ด่วนที่สุด เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2558 งบลงทุน / ผอ.ร.ร. กลุ่มนโยบาย03 1 576 23 มี.ค. 2015 เวลา 3:32pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด โครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ ประจำปี 2558 (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา) ict07 0 405 20 มี.ค. 2015 เวลา 10:01am
โดย ict07 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มบุคคล02 2 904 13 มี.ค. 2015 เวลา 10:10am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด** ขอความร่วมมือประเมินผลการใช้งาน DLTV ผ่านระบบประเมิน DLTV EVAL กลุ่มนิเทศ05 1 91 28 มี.ค. 2015 เวลา 12:11pm
โดย น้ำซับ3169 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเรื่องการนำส่งเงินทุกประเภท กลุ่มการเงิน09 0 93 27 มี.ค. 2015 เวลา 4:05pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมอบรม วิธีสอนภาษาไทยฯ กลุ่มนิเทศ05 0 120 27 มี.ค. 2015 เวลา 1:16pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ “นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕ กลุ่มนิเทศ05 0 50 27 มี.ค. 2015 เวลา 11:40am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบุคคล02 0 74 27 มี.ค. 2015 เวลา 11:25am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 585 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3730 วินาที.