เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 กลุ่มบุคคล02 3 774 29 ก.ย. 2014 เวลา 11:29am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ด่วน การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนโยบาย03 1 513 21 ต.ค. 2014 เวลา 6:29am
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตาราง 2.2.1 และ 2.2.3 กลุ่มส่งเสริม04 2 899 11 ต.ค. 2014 เวลา 5:07pm
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การจัดส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มอำนวยการ01 7 911 09 ต.ค. 2014 เวลา 11:38am
โดย บ้านไผ่3017 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้งงดต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการปี58 กลุ่มส่งเสริม04 6 1528 29 ก.ย. 2014 เวลา 12:35pm
โดย เขาพญาปราบ3100 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training (UTQ online) กลุ่มบุคคล02 5 3326 16 ก.ย. 2014 เวลา 2:19pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภคปี2557เพิ่มเติม กลุ่มนโยบาย03 2 118 24 ต.ค. 2014 เวลา 11:39am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ถอนเงินประกันสัญญา กลุ่มการเงิน09 0 137 24 ต.ค. 2014 เวลา 9:43am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 2 130 24 ต.ค. 2014 เวลา 12:15pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎระเบียน การเงิน การคลัง และการบริหารงานวัสดุ สำหรับผู้บริหาร กลุ่มบุคคล02 2 319 22 ต.ค. 2014 เวลา 8:03pm
โดย วัดหงษ์3127 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งเลื่อนขั้นพนักงานราชการ 1 ต.ค. 2557 กลุ่มบุคคล02 7 496 24 ต.ค. 2014 เวลา 10:11am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ งบประมาณ 2558 กลุ่มนโยบาย03 3 263 24 ต.ค. 2014 เวลา 10:03am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายครูผู้สอน สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มบุคคล02 3 437 23 ต.ค. 2014 เวลา 6:57am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี2558 เงินอุดหนุน (70% กลุ่มนโยบาย03 4 346 24 ต.ค. 2014 เวลา 9:25am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน แจ้งลูกจ้าง ทุกโครงการ ของ สพป นม 3 เรื่องค่าตอบแทนประจำเดือน ตุลาคม 2557 กลุ่มการเงิน09 0 510 22 ต.ค. 2014 เวลา 11:18am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี กลุ่มนิเทศ05 1 110 22 ต.ค. 2014 เวลา 11:30am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนวน โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง กลุ่มนิเทศ05 0 134 22 ต.ค. 2014 เวลา 9:53am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง กลุ่มนิเทศ05 2 391 22 ต.ค. 2014 เวลา 1:27pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน*****การกรอกข้อมูลตามตารางที่ 2.1.7(ครั้งที่ 2) กลุ่มนิเทศ05 0 270 22 ต.ค. 2014 เวลา 6:46am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางยกระดับฯ กลุ่มนิเทศ05 0 229 21 ต.ค. 2014 เวลา 8:40pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 536 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3555 วินาที.