เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ ด่วนที่สุด ! แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มการเงิน09 3 439 22 ก.ค. 2015 เวลา 4:12pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การสรรหาและคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริม04 2 283 22 ก.ค. 2015 เวลา 11:35am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนตะวันชัยวิทยา,โรงเรียนมิธิรุ่งนภานครราชสีมา,โรงเรียนบุณณดาวิทยา,โรงเรียนแสนวิทยาภูมิ ส่งรายชื่ออบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ ๒ กลุ่มส่งเสริม04 0 117 21 ก.ค. 2015 เวลา 2:09pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ส่งรายชื่ออบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรุ่นที่ ๒ กลุ่มส่งเสริม04 4 472 22 ก.ค. 2015 เวลา 10:41am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ01 1 777 14 ก.ค. 2015 เวลา 4:28pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๘ ict07 3 761 21 ก.ค. 2015 เวลา 2:25pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการบริการจัดการงบประมาณและการเงินระดับสถานศึกษา กลุ่มนโยบาย03 1 203 30 ก.ค. 2015 เวลา 4:07pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบุคคล02 1 327 30 ก.ค. 2015 เวลา 5:18pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 1 153 30 ก.ค. 2015 เวลา 5:23pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายละเอียดแนวทางการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 1 80 30 ก.ค. 2015 เวลา 5:35pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี เรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และอนุบาลประจำเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มบุคคล02 1 68 29 ก.ค. 2015 เวลา 3:30pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบุคคล02 0 122 29 ก.ค. 2015 เวลา 2:56pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กลุ่มอำนวยการ01 1 135 30 ก.ค. 2015 เวลา 5:29pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 85 29 ก.ค. 2015 เวลา 1:54pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประทีป เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 69 29 ก.ค. 2015 เวลา 1:47pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) กลุ่มส่งเสริม04 1 128 30 ก.ค. 2015 เวลา 5:24pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 1 79 30 ก.ค. 2015 เวลา 4:08pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 1 183 29 ก.ค. 2015 เวลา 12:10pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน กลุ่มส่งเสริม04 0 52 29 ก.ค. 2015 เวลา 10:21am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงิน ค่าตอบแทนลูกจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 58 กลุ่มการเงิน09 2 134 29 ก.ค. 2015 เวลา 11:34am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 620 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.