เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ เรียน ประธานกลุ่มพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาทุกกลุ่ม กลุ่มส่งเสริม04 1 740 02 ต.ค. 2015 เวลา 9:03pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบุคคล02 0 4586 25 ก.ย. 2015 เวลา 3:45pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การคัดเลือกเด็กดีเด่ยเข้าเยี่ยมคารวะและเด็กดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริม04 2 327 24 ก.ย. 2015 เวลา 8:36am
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 กลุ่มบุคคล02 2 2352 16 ก.ย. 2015 เวลา 1:49pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด การขอเบิกเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มบุคคล02 3 857 01 ต.ค. 2015 เวลา 1:29pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งขยายเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ01 1 33 09 ต.ค. 2015 เวลา 2:16pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดส่งรายงานการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ01 1 59 09 ต.ค. 2015 เวลา 2:16pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ลูกจ้าง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาขอรับบัตรประกันสังคม ที กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กลุ่มการเงิน09 0 149 08 ต.ค. 2015 เวลา 4:10pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจ่ายเงินค่าบำรุงลูกเสือของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริม04 8 253 09 ต.ค. 2015 เวลา 1:20pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบุคคล02 1 287 08 ต.ค. 2015 เวลา 8:39am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันน้ำดื่มสิงห์แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริม04 1 90 08 ต.ค. 2015 เวลา 12:39pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่จะได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะ กลุ่มบุคคล02 2 1022 08 ต.ค. 2015 เวลา 2:12pm
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 2 324 06 ต.ค. 2015 เวลา 8:55pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งสนามแข่งขัน รร.บ้านเมืองปักสามัคคี กลุ่มนิเทศ05 0 219 06 ต.ค. 2015 เวลา 4:15pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งสนามแข่งขันรร.ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร กลุ่มนิเทศ05 2 301 06 ต.ค. 2015 เวลา 9:11pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แข กลุ่มนิเทศ05 0 193 06 ต.ค. 2015 เวลา 4:13pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน กลุ่มนโยบาย03 0 357 06 ต.ค. 2015 เวลา 3:50pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กลุ่มนโยบาย03 1 517 06 ต.ค. 2015 เวลา 9:15pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขเวลา และห้อง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ กลุ่มนิเทศ05 1 129 06 ต.ค. 2015 เวลา 2:46pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป นม.เขต 3 ให้ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้มาขอรับเอกสาร (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) สพป.นม.เขต 3 เรื่อง ขอยืนยันสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์และรหัสเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ (Product Activ กลุ่มการเงิน09 1 464 08 ต.ค. 2015 เวลา 11:06am
โดย สวนหมาก3117 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 644 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.