เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ ประกาศจัดห้องสอบธุรการโรงเรียน กรณีปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 0 98 21 เม.ย. 2014 เวลา 10:16am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต สอบธุรการโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 2 430 12 เม.ย. 2014 เวลา 11:51am
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ มาตรการในการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน กรณีปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 2 288 12 เม.ย. 2014 เวลา 11:52am
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียน กรณีปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 1 1550 03 เม.ย. 2014 เวลา 9:09pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สพป.นม.4) กลุ่มบุคคล02 0 1116 28 มี.ค. 2014 เวลา 4:20pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ01 1 428 27 มี.ค. 2014 เวลา 12:01pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ขอใช้บัญชีผู้สอบได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบุคคล02 0 1105 26 มี.ค. 2014 เวลา 3:00pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ติดตามเด็กถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริม04 7 1204 09 เม.ย. 2014 เวลา 11:14am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มส่งเสริม04 9 1338 04 เม.ย. 2014 เวลา 9:55pm
โดย เขาพญาปราบ3100 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ด่วน การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 DMC 2013 (OBEC56 ระยะ2) กลุ่มนโยบาย03 11 2274 04 เม.ย. 2014 เวลา 9:57pm
โดย เขาพญาปราบ3100 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 กลุ่มบุคคล02 3 618 22 มี.ค. 2014 เวลา 1:36pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียน (B-OBEC) กลุ่มนโยบาย03 8 1913 01 เม.ย. 2014 เวลา 11:41am
โดย สมบัติเจริญ3055 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เพิ่มเติม) ict07 7 2158 27 ก.พ. 2014 เวลา 11:13am
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ict07 7 1594 27 ก.พ. 2014 เวลา 10:51am
โดย ขี้เหล็ก3144 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
หนังสือ [ตัวเดิม] โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 1 14 21 เม.ย. 2014 เวลา 6:37pm
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
หนังสือ [ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริม04 1 21 21 เม.ย. 2014 เวลา 6:37pm
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
หนังสือ [ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานเกษตรในหัวข้อ "การอนุรักษ์ดิน" กลุ่มส่งเสริม04 1 11 21 เม.ย. 2014 เวลา 6:38pm
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
หนังสือ [ตัวเดิม] ขอเลื่อนการอบรมลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มส่งเสริม04 1 23 21 เม.ย. 2014 เวลา 6:38pm
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบแปรญัตติ) กลุ่มนโยบาย03 2 60 21 เม.ย. 2014 เวลา 3:58pm
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "จัดโครงการสรรหาครูสังคมศึกษาที่มีผลงานดีเด่น " กลุ่มบุคคล02 2 35 21 เม.ย. 2014 เวลา 2:16pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 485 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3281 วินาที.