เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ แจ้งเรื่องโทรศัพท์ สพป.นม.3 ขัดข้องชั่วคราว กลุ่มการเงิน09 3 144 27 พ.ค. 2015 เวลา 2:05pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้งกรอกข้อมูลนักเรียนที่จบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2557 เข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริม04 2 834 19 พ.ค. 2015 เวลา 7:54am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด กลุ่มส่งเสริม04 2 719 25 มี.ค. 2015 เวลา 9:08am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ict07 1 888 20 พ.ค. 2015 เวลา 9:59am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ict07 0 297 13 มี.ค. 2015 เวลา 3:16pm
โดย ict07 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๘ ict07 2 888 20 พ.ค. 2015 เวลา 11:02am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มนิเทศ05 3 282 27 พ.ค. 2015 เวลา 3:45pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานข้อมูลเพื่อขอรับกา รสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๘ เป็นค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการควบรวม รวม หรือยุบเลิก กลุ่มนิเทศ05 1 112 27 พ.ค. 2015 เวลา 3:08pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มนิเทศ05 5 284 27 พ.ค. 2015 เวลา 2:45pm
โดย สุขไพบูลย์3071 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศเตือนภัยไข้เลือดออก กลุ่มส่งเสริม04 3 140 27 พ.ค. 2015 เวลา 12:18pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ.2558 กลุ่มการเงิน09 5 2378 27 พ.ค. 2015 เวลา 2:27pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559 กลุ่มบุคคล02 3 169 27 พ.ค. 2015 เวลา 11:42am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด /การจัดการเรียนธรรมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 4 300 27 พ.ค. 2015 เวลา 11:32am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบุคคล02 1 401 26 พ.ค. 2015 เวลา 3:46pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มส่งเสริม04 1 54 26 พ.ค. 2015 เวลา 2:42pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงิน (ตกเบิก) เดือน เม.ย. 58 ของ นางสาวสาลินี ปกป้อง กลุ่มการเงิน09 0 120 26 พ.ค. 2015 เวลา 2:18pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 กลุ่มการเงิน09 3 241 27 พ.ค. 2015 เวลา 11:15am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 (เงินกันเหลื่อมปี) ร.ร.ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร กลุ่มนโยบาย03 0 56 26 พ.ค. 2015 เวลา 1:53pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุญาตใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารฝึกงาน ร.ร.บ้านหนองนกเขียน กลุ่มนโยบาย03 0 34 26 พ.ค. 2015 เวลา 1:47pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) กลุ่มการเงิน09 1 214 27 พ.ค. 2015 เวลา 11:28am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 598 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.