เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปี 57 กลุ่มส่งเสริม04 11 787 24 ก.ค. 2014 เวลา 10:11am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ อบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มนโยบาย03 10 1129 22 ก.ค. 2014 เวลา 12:05pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ เรียน ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลาง เรื่องขอให้ส่งรายชื่อครูผู้รับผิดชอบงานวัดผลเพื่อเข้ารับการอบรมฯ กลุ่มบุคคล02 8 1170 21 ก.ค. 2014 เวลา 9:25am
โดย คลองทุเรียน3165 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การจัดทำแบบรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มอำนวยการ01 8 1236 17 ก.ค. 2014 เวลา 10:51am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคลพระยอดธงหลวงพ่อคูณ รุ่น "ชัยชนะ" กลุ่มอำนวยการ01 3 342 07 ก.ค. 2014 เวลา 3:13pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การจำหน่ายเสื้อยืดประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ01 6 552 07 ก.ค. 2014 เวลา 3:25pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้งนโยบายและกรอบการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 6 1025 03 ก.ค. 2014 เวลา 11:14am
โดย ศาลเจ้าพ่อ3167 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ตรวจสอบภายใน06 3 1514 15 ก.ค. 2014 เวลา 9:27am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 กลุ่มบุคคล02 8 824 21 ก.ค. 2014 เวลา 3:50pm
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **แก้ไข**การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบุคคล02 2 173 28 ก.ค. 2014 เวลา 3:42pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนอาเซียน กลุ่มนิเทศ05 2 194 28 ก.ค. 2014 เวลา 2:49pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ05 0 127 28 ก.ค. 2014 เวลา 11:42am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ (เกษียณ) กลุ่มบุคคล02 0 130 28 ก.ค. 2014 เวลา 11:41am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นม.3 ครั้งที่ 4/2557 กลุ่มอำนวยการ01 5 211 28 ก.ค. 2014 เวลา 4:21pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 3 201 28 ก.ค. 2014 เวลา 3:53pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 2 170 28 ก.ค. 2014 เวลา 12:53pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า กลุ่มนโยบาย03 5 582 28 ก.ค. 2014 เวลา 10:46am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุม กลุ่มอำนวยการ01 4 301 28 ก.ค. 2014 เวลา 10:49am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ " กลุ่มบุคคล02 1 234 28 ก.ค. 2014 เวลา 3:56pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์" กลุ่มบุคคล02 0 122 25 ก.ค. 2014 เวลา 2:44pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 512 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.