เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558 กลุ่มนโยบาย03 6 2154 07 เม.ย. 2016 เวลา 4:49pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 กลุ่มบุคคล02 1 750 15 ก.พ. 2016 เวลา 11:12am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง กลุ่มบุคคล02 1 368 21 เม.ย. 2016 เวลา 8:55am
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ***ด่วนที่สุด เรื่อง การรายงานผลการจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทินแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มนโยบาย03 3 907 08 เม.ย. 2016 เวลา 9:25am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มส่งเสริม04 2 1926 25 ธ.ค. 2015 เวลา 3:04pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มบุคคล02 2 1004 08 เม.ย. 2016 เวลา 11:12am
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
หนังสือ [ตัวเดิม] ร.ร.เจียรวนนท์อุทิศ 2 แจ้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา กลุ่มอำนวยการ01 1 10 29 เม.ย. 2016 เวลา 10:45am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
หนังสือ [ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ : งดการให้สิ่งของหรือค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้สื่อข่าว เพื่อตอบแทนการทำหน้าที่ผู้สื่อข่าว root 1 11 29 เม.ย. 2016 เวลา 10:32am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเติม 6 เดือน (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559) คือ โครงการธุรการโรงเรียน , นักการ SP2 ,ครูวิทย์-คณิต และพนง.ทำความสะอาดและยาม กลุ่มการเงิน09 1 170 29 เม.ย. 2016 เวลา 10:03am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศ05 1 89 28 เม.ย. 2016 เวลา 3:08pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กลุ่มนิเทศ05 0 57 28 เม.ย. 2016 เวลา 2:09pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผลการประเมินซ้ำสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม กลุ่มนิเทศ05 0 178 28 เม.ย. 2016 เวลา 2:06pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอริ กลุ่มนิเทศ05 0 152 28 เม.ย. 2016 เวลา 10:07am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีตำแหน่งพนักงานราชการเดือน เมษายน 2559 กลุ่มการเงิน09 1 103 28 เม.ย. 2016 เวลา 10:05am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มนโยบาย03 2 271 27 เม.ย. 2016 เวลา 9:47am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มนโยบาย03 1 414 26 เม.ย. 2016 เวลา 6:55pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีน กลุ่มนิเทศ05 0 69 26 เม.ย. 2016 เวลา 2:02pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอริ กลุ่มนิเทศ05 0 247 26 เม.ย. 2016 เวลา 10:19am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มนิเทศ05 0 153 26 เม.ย. 2016 เวลา 9:44am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการเรียนการสอนอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มนิเทศ05 0 166 26 เม.ย. 2016 เวลา 9:41am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 693 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .4063 วินาที.