เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ แจ้งเลื่อนการอบรมรู้เท่าทันฯ เด็ก LD กลุ่มส่งเสริม04 2 279 27 เม.ย. 2015 เวลา 10:46am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้งรายชื่อผู้อบรม E-IEP กลุ่มส่งเสริม04 6 1191 27 เม.ย. 2015 เวลา 10:58am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ***ด่วนมาก***เรียน ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกกลุ่ม กลุ่มส่งเสริม04 0 741 17 เม.ย. 2015 เวลา 3:47pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การจัดทำหนังสือกษิณานุสรณ์แก่ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มบุคคล02 3 505 09 เม.ย. 2015 เวลา 4:55pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.3 กลุ่มอำนวยการ01 5 1675 15 เม.ย. 2015 เวลา 11:10am
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ด่วน แจ้ง ร.ร.จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา (DMC) กลุ่มนโยบาย03 9 2406 21 เม.ย. 2015 เวลา 4:14pm
โดย ศรีษะกระบือ3087 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด กลุ่มส่งเสริม04 2 508 25 มี.ค. 2015 เวลา 9:08am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๘ ict07 0 403 03 เม.ย. 2015 เวลา 5:30pm
โดย ict07 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ict07 0 430 03 เม.ย. 2015 เวลา 5:20pm
โดย ict07 ดูข้อความส่งหลังสุด
หนังสือ [ตัวเดิม] การรายงานผลการดำเนินงาน (ด่วนที่สุด) กลุ่มนิเทศ05 0 1 28 เม.ย. 2015 เวลา 1:44pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเตือนสถานการณ์การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด กลุ่มส่งเสริม04 1 31 28 เม.ย. 2015 เวลา 1:06pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอแจ้งคำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริม04 0 34 28 เม.ย. 2015 เวลา 9:42am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง สพฐ.ขอจัดส่งสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กลุ่มการเงิน09 0 54 28 เม.ย. 2015 เวลา 9:41am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
หนังสือ [ตัวเดิม] แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ เรื่อง จัดประชุมสัมมนาบุคลากรหลักของโรงเรียนที่ชนะเลิศการคัดเลือกการจัดหาประโยชน์จากที่ดินโดยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กลุ่มการเงิน09 0 17 28 เม.ย. 2015 เวลา 9:28am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมวิชาการนานาชาติ กลุ่มบุคคล02 1 79 27 เม.ย. 2015 เวลา 4:04pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลสอบ NT ( ปรับปรุง) กลุ่มนิเทศ05 2 267 28 เม.ย. 2015 เวลา 1:02pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ลูกจ้างในสังกัด เรื่อง ค่าตอบแทน ที่ทางสพฐ. ยังไม่ได้โอนเงินจัดสรรงบประมาณมา มีโครงการดังต่อไปนี้ กลุ่มการเงิน09 1 182 27 เม.ย. 2015 เวลา 4:06pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือก รางวัล "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์" กลุ่มบุคคล02 0 41 27 เม.ย. 2015 เวลา 2:53pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) กลุ่มบุคคล02 0 102 27 เม.ย. 2015 เวลา 1:59pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเพาะกล้า คุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 0 52 27 เม.ย. 2015 เวลา 11:07am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 591 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.