เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานฯ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่าง สพท.ในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริม04 0 207 18 ก.ย. 2014 เวลา 3:11pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ โครงการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ root 5 289 19 ก.ย. 2014 เวลา 9:50am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มบุคคล02 4 367 19 ก.ย. 2014 เวลา 9:07am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการติดตามฯทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-mes กลุ่มนโยบาย03 0 320 15 ก.ย. 2014 เวลา 1:22pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แจ้งนโยบายและกรอบการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 8 2416 06 ก.ย. 2014 เวลา 11:26pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training (UTQ online) กลุ่มบุคคล02 5 970 16 ก.ย. 2014 เวลา 2:19pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มบุคคล02 7 1800 06 ก.ย. 2014 เวลา 11:27pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
หนังสือ [ตัวเดิม] เชิญชมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Pratices) กลุ่มนิเทศ05 0 1 19 ก.ย. 2014 เวลา 6:21pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
หนังสือ [ตัวเดิม] แจ้ง..โรงเรียนขนาดเล็ก เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมขยายผลทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครู กลุ่มนิเทศ05 0 4 19 ก.ย. 2014 เวลา 6:07pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 1 128 19 ก.ย. 2014 เวลา 3:35pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคทราย และโรงเรียนบ้านวังหมี กลุ่มบุคคล02 0 93 18 ก.ย. 2014 เวลา 2:40pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปรับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ict07 3 248 19 ก.ย. 2014 เวลา 10:26am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งเลื่อนขั้นเกษียณ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบุคคล02 1 349 19 ก.ย. 2014 เวลา 7:46am
โดย ท้าวสุรนารี3077 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญเข้าอบรมสัมมนา กลุ่มบุคคล02 0 315 18 ก.ย. 2014 เวลา 11:44am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เสนอชื่อบุคคลมีผลงานดีเด่นรับรางวัล กลุ่มบุคคล02 0 208 18 ก.ย. 2014 เวลา 11:43am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ ict07 2 280 19 ก.ย. 2014 เวลา 9:23am
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "โครงการทุนการศึกษาชีฟนิ่ง กลุ่มบุคคล02 0 86 18 ก.ย. 2014 เวลา 11:38am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขออนุญาตใข้ห้องประชุม (ร.ร.บ้านแชะ, ปักธงชัยชุณหะวัณฯ) root 0 85 18 ก.ย. 2014 เวลา 10:27am
โดย root ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร โครงการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ root 0 181 18 ก.ย. 2014 เวลา 10:17am
โดย root ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือกลุ่มพัฒนาคุณภาพทุกกลุ่ม ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินงานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับเขตฯ กลุ่มนิเทศ05 0 109 18 ก.ย. 2014 เวลา 10:13am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 528 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3906 วินาที.