เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: เกณฑ์มาตรฐาน สมศ. ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มนิเทศ05
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 6923
ส่งแล้ว: 17 ม.ค. 2006 เวลา 4:42pm | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มนิเทศ05

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง จาก สมศ. ปฐมวัย.pdf ประถมและมัธยม.pdf วิธีการประเมินระดับคุณภาพของสถานศึกษา.pdf

 

ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มนิเทศ05's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มนิเทศ05
 
หน้ากลอง3074
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1310
ส่งแล้ว: 17 ม.ค. 2006 เวลา 5:01pm | IP ล็อค อ้างอิง หน้ากลอง3074

 หน้ากลองวิทยา..รับทราบ..
ไปข้างบน มุมมอง หน้ากลอง3074's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หน้ากลอง3074
 
หนองหิน3083
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1242
ส่งแล้ว: 17 ม.ค. 2006 เวลา 5:05pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองหิน3083

ทราบ
ไปข้างบน มุมมอง หนองหิน3083's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองหิน3083
 
หนองหว้าประชา3010
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1948
ส่งแล้ว: 17 ม.ค. 2006 เวลา 7:12pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองหว้าประชา3010

  รับทราบค่ะ 
ไปข้างบน มุมมอง หนองหว้าประชา3010's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองหว้าประชา3010
 
โป่งสามัคคี3146
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1107
ส่งแล้ว: 17 ม.ค. 2006 เวลา 9:54pm | IP ล็อค อ้างอิง โป่งสามัคคี3146

โป่งสามัคคีทราบ
ไปข้างบน มุมมอง โป่งสามัคคี3146's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โป่งสามัคคี3146
 
บ้านดู่3138
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 996
ส่งแล้ว: 17 ม.ค. 2006 เวลา 10:40pm | IP ล็อค อ้างอิง บ้านดู่3138

รับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง บ้านดู่3138's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บ้านดู่3138
 
ยางกระทุง3104
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 944
ส่งแล้ว: 17 ม.ค. 2006 เวลา 10:40pm | IP ล็อค อ้างอิง ยางกระทุง3104

ทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง ยางกระทุง3104's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ยางกระทุง3104
 
พัดทะเล3141
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1155
ส่งแล้ว: 17 ม.ค. 2006 เวลา 11:13pm | IP ล็อค อ้างอิง พัดทะเล3141

พัดทะเลรับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง พัดทะเล3141's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย พัดทะเล3141
 
บุมะค่า3034
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 701
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 6:13am | IP ล็อค อ้างอิง บุมะค่า3034

บุมะค่า รับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง บุมะค่า3034's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บุมะค่า3034
 
ระเริง3162
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1282
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 8:42am | IP ล็อค อ้างอิง ระเริง3162

บ้านระเริงรับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง ระเริง3162's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ระเริง3162
 
โนนสมบูรณ์3058
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1136
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 9:06am | IP ล็อค อ้างอิง โนนสมบูรณ์3058

ทราบ

ไปข้างบน มุมมอง โนนสมบูรณ์3058's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โนนสมบูรณ์3058
 
บุไผ่3158
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 660
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 9:55am | IP ล็อค อ้างอิง บุไผ่3158

รับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง บุไผ่3158's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บุไผ่3158
 
หนองสนวน3056
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2096
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 9:57am | IP ล็อค อ้างอิง หนองสนวน3056

หนองสนวน...รับทราบ...
ไปข้างบน มุมมอง หนองสนวน3056's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองสนวน3056
 
หนองต้อ3004
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 1813
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 10:09am | IP ล็อค อ้างอิง หนองต้อ3004

หนองต้อรับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง หนองต้อ3004's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองต้อ3004
 
หนองตาด3109
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3070
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 10:19am | IP ล็อค อ้างอิง หนองตาด3109

หนองตาดรับทราบ

ไปข้างบน มุมมอง หนองตาด3109's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองตาด3109
 
บ้านดอน3098
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1987
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 10:24am | IP ล็อค อ้างอิง บ้านดอน3098

บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)รับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง บ้านดอน3098's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บ้านดอน3098
 
บ้านใหญ่พิท3203
Groupie
Groupie


ติดต่อ: 06 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 157
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 10:34am | IP ล็อค อ้างอิง บ้านใหญ่พิท3203

ทราบขอรับ
ไปข้างบน มุมมอง บ้านใหญ่พิท3203's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บ้านใหญ่พิท3203
 
หนองชุมแสง3153
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 484
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 10:53am | IP ล็อค อ้างอิง หนองชุมแสง3153

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง หนองชุมแสง3153's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองชุมแสง3153
 
ดอนแสนสุข3003
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 406
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 11:23am | IP ล็อค อ้างอิง ดอนแสนสุข3003

รับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง ดอนแสนสุข3003's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ดอนแสนสุข3003
 
บ้านใหม่พิท3205
Groupie
Groupie


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 156
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 11:37am | IP ล็อค อ้างอิง บ้านใหม่พิท3205

ไปข้างบน มุมมอง บ้านใหม่พิท3205's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บ้านใหม่พิท3205
 
วังหิน3107
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 601
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 11:39am | IP ล็อค อ้างอิง วังหิน3107

ทราบค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง วังหิน3107's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วังหิน3107
 
สมเด็จ3402
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 2353
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 11:44am | IP ล็อค อ้างอิง สมเด็จ3402

ทราบครับ

ไปข้างบน มุมมอง สมเด็จ3402's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สมเด็จ3402
 
หนองหญ้าขาว3120
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2449
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 11:44am | IP ล็อค อ้างอิง หนองหญ้าขาว3120

รับทราบค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง หนองหญ้าขาว3120's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองหญ้าขาว3120
 
สังฆกิจ3202
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 2016
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 12:33pm | IP ล็อค อ้างอิง สังฆกิจ3202

  โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยารับทราบครับ 
ไปข้างบน มุมมอง สังฆกิจ3202's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สังฆกิจ3202 เยี่ยมชม สังฆกิจ3202's หน้าโฮมเพจ
 
ท่าเยี่ยม3054
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 772
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 1:06pm | IP ล็อค อ้างอิง ท่าเยี่ยม3054

      ท่าเยี่ยมรับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง ท่าเยี่ยม3054's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ท่าเยี่ยม3054
 
ซับเต่า3180
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4350
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 1:38pm | IP ล็อค อ้างอิง ซับเต่า3180

  ซับเต่า  รับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง ซับเต่า3180's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ซับเต่า3180
 
ชุณหะวัณ3135
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1139
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 2:58pm | IP ล็อค อ้างอิง ชุณหะวัณ3135

รับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง ชุณหะวัณ3135's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ชุณหะวัณ3135
 
อาจวิทยาคาร3113
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1342
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 3:03pm | IP ล็อค อ้างอิง อาจวิทยาคาร3113

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง อาจวิทยาคาร3113's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย อาจวิทยาคาร3113
 
เขาพญาปราบ3100
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1041
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 3:04pm | IP ล็อค อ้างอิง เขาพญาปราบ3100

บ้านเขาพญาปราบ  รับทราบ

ไปข้างบน มุมมอง เขาพญาปราบ3100's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย เขาพญาปราบ3100
 
ตะกุดโนนระเวียง3015
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 828
ส่งแล้ว: 18 ม.ค. 2006 เวลา 3:05pm | IP ล็อค อ้างอิง ตะกุดโนนระเวียง3015

  ตะกุดโนนระเวียงรับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง ตะกุดโนนระเวียง3015's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ตะกุดโนนระเวียง3015
 

หน้า ของ 2 ต่อไป >>
  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .0938 วินาที.