เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และ คำสั่งเกษียณอายก่อนกำหนด งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มบุคคล02
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 6026
ส่งแล้ว: 13 ก.ย. 2012 เวลา 11:14am | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มบุคคล02

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่งแนบท้าย

              ตามหนังสือ สพฐ ที่ ศธ 04009/ ว 3823  ลงวันที่  23  สิงหาคม  2555 ให้ สพป.นครราชสีมา  เขต  3  ได้ดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูแล ะบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ และผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556 ตามรายละเอียดหนังสือ ข้อ 6 ก่อน เนื่องจาก

กรมบัญชีกลางแจ้งให้รีบดำเนินการส่งเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือ(ข วัญถุง) และขอรับบำเหน็จบำนาญฯโดยด่วน ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ าราชการดังกล่าว

             ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3 ได้อนุมัติเป็นหลักการให้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้ าราชการดังกล่าวตามโควตา และวงเงินโรงเรียนก่อนเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขอรับเงิน

แก่ข้าราชการที่เกษียณและเกษียณก่อนกำหนด โดยใช้วงเงินและโควตาเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

           สพป.นครราชสีมา เขต 3 จึงขอแจ้งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมินของผู้บริหา รโรงเรียนตามโควตาและวงเงินโรงเรียนตามคำสั่ง ดังนี้ และจะแจ้งส่วราชการและส่งคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

1. 2012-09-13_111038_หน้าคำสั่งเกษียณ_ตค_55_อายุ__60_ปี_บริบูรณ ์_ตุลาคม_2555_และเกษียณอายุก่อนกำหนด.doc

ขอแก้ไขเลขคำสั่ง แนบท้ายคำสั่งเกษียณก่อนกำหนด จาก 853  เป็นคำสั่งที่  385 ตามหน้าคำสั่งค่ะ (เนื่องจากพิมพืกลับกันค่ะ สำหรับข้าราชการที่ปริ้นคำสั่งไปแล้วค่ะ)

2. 2012-09-13_145806_สำเนาของ_2012-09-13_111108_แนบท้ายคำสั่งเก ษียณ__เออรี่__1__ตุลาคม__2555_งบประมาณ_พ.ศ.2556.xlsx

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อสำเนาคำสั่งเก็บไว้เป็นหลักฐานกั บเจ้าตัวดัวยค่ะเพื่อไว้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และเก็บไว้เป็นหลักฐานที่โรงเรียนต่อไป  อนึ่ง การดำเนินการเลื่อนขั้นของโรงเรียนผู้เกษียณคิดในวงเงินโควตาเด ียวกัน นำไปใส่รวมมาพร้อมกับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ เพื่อประชุมวันที่ 1 ตุลาคม 2555

 

 แก้ใขโดย กลุ่มบุคคล02 บน 13 ก.ย. 2012 เวลา 3:01pm
ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มบุคคล02's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มบุคคล02
 
โนนสาวเอ้3177
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2673
ส่งแล้ว: 13 ก.ย. 2012 เวลา 11:29am | IP ล็อค อ้างอิง โนนสาวเอ้3177

รับทราบ__________________
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทร 04-4430-414,08-7871-0099
website:http//www.nsaschool.net
e-mail:poraphol_por@hotmail.com
ไปข้างบน มุมมอง โนนสาวเอ้3177's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โนนสาวเอ้3177
 
จอมทองวิทยา3020
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2682
ส่งแล้ว: 13 ก.ย. 2012 เวลา 11:52am | IP ล็อค อ้างอิง จอมทองวิทยา3020

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง จอมทองวิทยา3020's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย จอมทองวิทยา3020
 
หนองล้างช้าง3088
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1005
ส่งแล้ว: 13 ก.ย. 2012 เวลา 11:58am | IP ล็อค อ้างอิง หนองล้างช้าง3088

รับทราบ__________________
โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง หมุ่ที่ 7 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทร 081-9767129
facebook : http://www.facebook.com/nonglangchang
e-mail : nonglangchang@gmail.com
ไปข้างบน มุมมอง หนองล้างช้าง3088's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองล้างช้าง3088
 
ห้วยน้ำเค็ม3187
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2241
ส่งแล้ว: 13 ก.ย. 2012 เวลา 12:25pm | IP ล็อค อ้างอิง ห้วยน้ำเค็ม3187

ห้วยน้ำเค็ม  รับทราบค่ะ.......

__________________
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม
หมู่ที่ 11 ต. อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-430211
ไปข้างบน มุมมอง ห้วยน้ำเค็ม3187's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ห้วยน้ำเค็ม3187
 
ราษฎร์พัฒนา3061
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 4068
ส่งแล้ว: 13 ก.ย. 2012 เวลา 1:29pm | IP ล็อค อ้างอิง ราษฎร์พัฒนา3061

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ราษฎร์พัฒนา3061's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ราษฎร์พัฒนา3061 เยี่ยมชม ราษฎร์พัฒนา3061's หน้าโฮมเพจ
 
หนองรัง3025
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1786
ส่งแล้ว: 13 ก.ย. 2012 เวลา 1:50pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองรัง3025

รับทราบค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง หนองรัง3025's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองรัง3025
 
เมืองปัก3136
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 5890
ส่งแล้ว: 13 ก.ย. 2012 เวลา 2:00pm | IP ล็อค อ้างอิง เมืองปัก3136

รับทราบคะ

__________________
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทร./แฟกซ์ 044-441120   E-mail : paksamakee@hotmail.com
ไปข้างบน มุมมอง เมืองปัก3136's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย เมืองปัก3136
 

ต้องการรับหรือส่งหนังสือราชการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .0938 วินาที.