เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: การจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.บ้านปางไม้, บ้านทรัพย์เจริญ และบ้านสระว่านพระยา) ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มนโยบาย03
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3427
ส่งแล้ว: 23 พ.ค. 2012 เวลา 1:57pm | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มนโยบาย03

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้, บ้านทรัพย์เจริญ และสระว่านพระยา

            ตามที่ได้แจ้งว่า สพฐ.ได้แจ้งอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม ให้โรงเรียนละ 5,000,000 บาท โดยให้ใช้กรอบแนวทางการบริหารงบประมาณปี 2555 (งบแปรญัตติ)

                      เพื่อให้การพิจาราณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อ ง ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

                     ๑.   ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ (งบแปรญัตติ)

                 ๒.    จัดส่งแบบคำขอตั้งงบประมาณตามแบบข้อมูลความขาดแคลน และรับผิดชอบแบบแปลน ประมาณราคาวัสดุ และรายละเอียดที่ใช้ในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ทุกฉบับ

หนังสือนำส่ง 2012-05-23_135555_หนังสือแจ้งร.ร.3_โรง_ๆ_ละ_5ล้าน.pdf

แนวทางการบริหารงบแปรญัตติ 2012-05-23_135630_แนวทางการบริหารงบประมาณปี2555.pdf

ตัวอย่างประมาณการ 2012-05-23_135650_ตัวอย่างแบบประมาณการขึ้นเว็บไซต์1.xls

เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ http://www.price.moc.go.th/content1.aspx?cid=18

ราคากลางสำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?option=content&dsc=% C3%D2%A4%D2%C1%D2%B5%C3%B0%D2%B9&folddsc=32004

ราคากลางสำนักคลังและสินทรัพย์ สพฐ. http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obe c/main.php?filename=indexแก้ใขโดย กลุ่มนโยบาย03 บน 14 มิ.ย. 2012 เวลา 1:03pm
ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มนโยบาย03's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มนโยบาย03
 
โนนสาวเอ้3177
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2668
ส่งแล้ว: 23 พ.ค. 2012 เวลา 3:14pm | IP ล็อค อ้างอิง โนนสาวเอ้3177

...ทราบด้วยครับ ยินดีด้วยครับ__________________
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทร 04-4430-414,08-7871-0099
website:http//www.nsaschool.net
e-mail:poraphol_por@hotmail.com
ไปข้างบน มุมมอง โนนสาวเอ้3177's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โนนสาวเอ้3177
 
ราษฎร์พัฒนา3061
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 4051
ส่งแล้ว: 23 พ.ค. 2012 เวลา 5:10pm | IP ล็อค อ้างอิง ราษฎร์พัฒนา3061

ทราบ
ไปข้างบน มุมมอง ราษฎร์พัฒนา3061's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ราษฎร์พัฒนา3061 เยี่ยมชม ราษฎร์พัฒนา3061's หน้าโฮมเพจ
 
ปางไม้3064
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3391
ส่งแล้ว: 23 พ.ค. 2012 เวลา 8:11pm | IP ล็อค อ้างอิง ปางไม้3064

..
ไปข้างบน มุมมอง ปางไม้3064's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ปางไม้3064
 
ห้วยน้ำเค็ม3187
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2234
ส่งแล้ว: 26 พ.ค. 2012 เวลา 10:33am | IP ล็อค อ้างอิง ห้วยน้ำเค็ม3187

รับทราบค่ะ........

__________________
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม
หมู่ที่ 11 ต. อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-430211
ไปข้างบน มุมมอง ห้วยน้ำเค็ม3187's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ห้วยน้ำเค็ม3187
 

ต้องการรับหรือส่งหนังสือราชการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .0938 วินาที.