เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: การจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.บ้านปางไม้, บ้านทรัพย์เจริญ และบ้านสระว่านพระยา) ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มนโยบาย03
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3113
ส่งแล้ว: 23 พ.ค. 2012 เวลา 1:57pm | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มนโยบาย03

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้, บ้านทรัพย์เจริญ และสระว่านพระยา

            ตามที่ได้แจ้งว่า สพฐ.ได้แจ้งอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม ให้โรงเรียนละ 5,000,000 บาท โดยให้ใช้กรอบแนวทางการบริหารงบประมาณปี 2555 (งบแปรญัตติ)

                      เพื่อให้การพิจาราณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อ ง ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

                     ๑.   ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ (งบแปรญัตติ)

                 ๒.    จัดส่งแบบคำขอตั้งงบประมาณตามแบบข้อมูลความขาดแคลน และรับผิดชอบแบบแปลน ประมาณราคาวัสดุ และรายละเอียดที่ใช้ในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ทุกฉบับ

หนังสือนำส่ง 2012-05-23_135555_หนังสือแจ้งร.ร.3_โรง_ๆ_ละ_5ล้าน.pdf

แนวทางการบริหารงบแปรญัตติ 2012-05-23_135630_แนวทางการบริหารงบประมาณปี2555.pdf

ตัวอย่างประมาณการ 2012-05-23_135650_ตัวอย่างแบบประมาณการขึ้นเว็บไซต์1.xls

เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ http://www.price.moc.go.th/content1.aspx?cid=18

ราคากลางสำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/bbhome/page.asp?option=content&dsc=% C3%D2%A4%D2%C1%D2%B5%C3%B0%D2%B9&folddsc=32004

ราคากลางสำนักคลังและสินทรัพย์ สพฐ. http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obe c/main.php?filename=indexแก้ใขโดย กลุ่มนโยบาย03 บน 14 มิ.ย. 2012 เวลา 1:03pm
ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มนโยบาย03's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มนโยบาย03
 
โนนสาวเอ้3177
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2623
ส่งแล้ว: 23 พ.ค. 2012 เวลา 3:14pm | IP ล็อค อ้างอิง โนนสาวเอ้3177

...ทราบด้วยครับ ยินดีด้วยครับ__________________
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทร 04-4430-414,08-7871-0099
website:http//www.nsaschool.net
e-mail:poraphol_por@hotmail.com
ไปข้างบน มุมมอง โนนสาวเอ้3177's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โนนสาวเอ้3177
 
ราษฎร์พัฒนา3061
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 3962
ส่งแล้ว: 23 พ.ค. 2012 เวลา 5:10pm | IP ล็อค อ้างอิง ราษฎร์พัฒนา3061

ทราบ
ไปข้างบน มุมมอง ราษฎร์พัฒนา3061's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ราษฎร์พัฒนา3061 เยี่ยมชม ราษฎร์พัฒนา3061's หน้าโฮมเพจ
 
ปางไม้3064
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3356
ส่งแล้ว: 23 พ.ค. 2012 เวลา 8:11pm | IP ล็อค อ้างอิง ปางไม้3064

..
ไปข้างบน มุมมอง ปางไม้3064's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ปางไม้3064
 
ห้วยน้ำเค็ม3187
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2185
ส่งแล้ว: 26 พ.ค. 2012 เวลา 10:33am | IP ล็อค อ้างอิง ห้วยน้ำเค็ม3187

รับทราบค่ะ........

__________________
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม
หมู่ที่ 11 ต. อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-430211
ไปข้างบน มุมมอง ห้วยน้ำเค็ม3187's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ห้วยน้ำเค็ม3187