เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: รายงานผลการพัฒนาครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-Training (UTQ Online) ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มบุคคล02
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 5873
ส่งแล้ว: 11 พ.ค. 2012 เวลา 7:26am | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มบุคคล02

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

ด้วย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. จะมาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สพป.นม.3 ตามกลยุทธ์ สพฐ. รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2555

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการ สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

ประเด็น ร้อยละ 80 ของความสำเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพ ัฒนาตามศักยภาพ

การติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์ที่ 4  ครั้งนี้ เป็นการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วยระบบ e-Training (UTQ Online) ซึ่ง สพป.นม.3 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ทราบผ่า นทาง e-office ของ สพป.นม.3 http://eoffice.korat3.go.th/forum_posts.asp?TID=43580&PN =5 

ตามรายละเอียด   1. หนังสือ สพฐ.ที่ 2606.pdf   2. คู่มือ e-training UTQ ออนไลน์.pdf    

โดยแจ้งให้ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้ารับการอบรม โดยศึกษาระเบียบการฝึกอบรมและลงทะเบียนเรียนผ่านทางเว็บไซต์  http://www.utqonline.com,  http://www.utqonline.net,  http://www.utqonline.in.th

และ สพป.นม.3 ได้แจ้งให้ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ทุกคน เข้ารับการพัฒนา ด้วยระบบ e-Training (UTQ Online) อย่างน้อยคนละ 1 วิชา และให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ให้ สพป.นม.3 ทราบ ตามแบบรายงานการอบรมผ่านระบบ UTQ ออนไลน์ พร้อมทั้งสรุปปัจจัย/วิธีการ และปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาฯ ตามแบบที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย. - ก.ย.2555  ผ่านทาง e-office ของ สพป.นม.3  http://eoffice.korat3.go.th/forum_posts.asp?TID=44025&PN =3

ตามรายละเอียด   1. หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf   2. แบบรายงานการอบรม.xls   3. แบบสรุปปัจจัย วิธีการ และปัญหาอุปสรรค ในการพัฒนาฯ.doc

          สพป.นม.3 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการจัดส่งแบบรายงานการอบรมผ่านระบบ UTQ ออนไลน์ พร้อมทั้งสรุปปัจจัย/วิธีการ และปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาฯ ประจำเดือนเมษายน 2555 ซึ่งกำหนดให้จัดส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2555  สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวข ้างต้น ขอให้ดำเนินการจัดส่งให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เพื่อจะได้สรุปข้อมูลนำเสนอต่อ คณะกรรมการจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐา น สพฐ. ต่อไปแก้ใขโดย กลุ่มบุคคล02 บน 11 พ.ค. 2012 เวลา 9:27am
ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มบุคคล02's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มบุคคล02
 
ห้วยน้ำเค็ม3187
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2234
ส่งแล้ว: 11 พ.ค. 2012 เวลา 7:34am | IP ล็อค อ้างอิง ห้วยน้ำเค็ม3187

ห้วยน้ำเค็ม รับทราบค่ะ__________________
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม
หมู่ที่ 11 ต. อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-430211
ไปข้างบน มุมมอง ห้วยน้ำเค็ม3187's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ห้วยน้ำเค็ม3187
 
เมืองปัก3136
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 5684
ส่งแล้ว: 11 พ.ค. 2012 เวลา 11:02am | IP ล็อค อ้างอิง เมืองปัก3136

รับทราบคะ

__________________
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทร./แฟกซ์ 044-441120   E-mail : paksamakee@hotmail.com
ไปข้างบน มุมมอง เมืองปัก3136's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย เมืองปัก3136
 
เก่าปอแดง3143
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2333
ส่งแล้ว: 11 พ.ค. 2012 เวลา 11:44am | IP ล็อค อ้างอิง เก่าปอแดง3143

รับทราบค่ะ

********************************

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง  หมู่ที่ 12  ต. สะแกราช  อ. ปักธงชัย  จ. นครราชสีมา

โทร  044-360276 // 081-7900538

E–Mail:Saifon_jomjam@hotmail.com

ไปข้างบน มุมมอง เก่าปอแดง3143's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย เก่าปอแดง3143
 
ไผ่สีสุก3112
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4780
ส่งแล้ว: 11 พ.ค. 2012 เวลา 12:15pm | IP ล็อค อ้างอิง ไผ่สีสุก3112

ไผ่สีสุกรับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง ไผ่สีสุก3112's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ไผ่สีสุก3112
 
ปางไม้3064
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3391
ส่งแล้ว: 11 พ.ค. 2012 เวลา 4:37pm | IP ล็อค อ้างอิง ปางไม้3064

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ปางไม้3064's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ปางไม้3064
 
โนนเหลื่อม3181
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 1047
ส่งแล้ว: 12 พ.ค. 2012 เวลา 11:08am | IP ล็อค อ้างอิง โนนเหลื่อม3181

โนนเหลื่อมทราบ
ไปข้างบน มุมมอง โนนเหลื่อม3181's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โนนเหลื่อม3181
 
คลองใบพัด3173
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1013
ส่งแล้ว: 12 พ.ค. 2012 เวลา 9:46pm | IP ล็อค อ้างอิง คลองใบพัด3173

รับทราบค่ะ
_____________________

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2
โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
ไปข้างบน มุมมอง คลองใบพัด3173's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย คลองใบพัด3173
 
ธงชัยเหนือ3118
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 1472
ส่งแล้ว: 13 พ.ค. 2012 เวลา 5:05am | IP ล็อค อ้างอิง ธงชัยเหนือ3118

 

    รายงานครั้งที่ 1 (เขต กำหนดส่ง  30  เมษายน 2555) โรงเรียนได้รายงานแล้วคะ

ไปข้างบน มุมมอง ธงชัยเหนือ3118's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ธงชัยเหนือ3118
 
พนาหนองหิน3024
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 2558
ส่งแล้ว: 14 พ.ค. 2012 เวลา 10:46am | IP ล็อค อ้างอิง พนาหนองหิน3024

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง พนาหนองหิน3024's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย พนาหนองหิน3024
 
สันติสุข3068
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1284
ส่งแล้ว: 14 พ.ค. 2012 เวลา 4:28pm | IP ล็อค อ้างอิง สันติสุข3068

รับทราบค่ะ....

ธุรการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา, โรงเรียนบ้านสันติสุข

ต.สระตะเคียน  อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา  30330

ไปข้างบน มุมมอง สันติสุข3068's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สันติสุข3068
 
ด่านอุดม3182
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 709
ส่งแล้ว: 15 พ.ค. 2012 เวลา 5:33pm | IP ล็อค อ้างอิง ด่านอุดม3182

ด่านอุดมวิทยา รายงานข้อมูลแล้วค่ะสำหรับเดือนเมษายนค่ะ

 

ไปข้างบน มุมมอง ด่านอุดม3182's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ด่านอุดม3182
 
วัดโพนทราย3152
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1487
ส่งแล้ว: 21 พ.ค. 2012 เวลา 10:41am | IP ล็อค อ้างอิง วัดโพนทราย3152

วัดโพนทรายรับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง วัดโพนทราย3152's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วัดโพนทราย3152
 

ต้องการรับหรือส่งหนังสือราชการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .0938 วินาที.