เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มบุคคล02
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 6026
ส่งแล้ว: 25 เม.ย. 2012 เวลา 4:24pm | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มบุคคล02

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด


     ตามที่ สพฐ. ได้จัดพัฒนาครูด้วยระบบ e-
training (UTQ ออนไลน์) และ สพป.นม.3 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์
การดำเนินการตามโครงการให้ทราบแล้วนั้น ผ่านทางเว็บไซต์

TID=43580&PN=5">size=3">http://eoffice.korat3.go.th/forum_posts.asp?
TID=43580&PN =5[/COLOR">
 ตามราย
ละเอียด   1.

25_161050_หนังสือ_สพฐ._ที่_2606.pdf">size=3">หนังสือ_สพฐ._ที่_2606.pdf[/COLOR">
     2.
25_161151_คู่มือ_e-training_UTQ_ออนไลน์.pdf">
[COLOR=#0000ff size=3">คู่มือ_e-
training_UTQ_ออนไลน์.pdf[/COLOR">

<FONT size=4 face="Courier New, Courier, mono">ซึ่งแจ้ง
ให้ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
เข้ารับการอบรม โดยศึกษาระเบียบการฝึกอบรมและลงทะเบียน
เรียนทางเว็บไซต์

[COLOR=#0000ff size=4 face="Courier New, Courier,
mono">http://www.utqonline.com[/COLOR">

<FONT size=4 face="Courier New, Courier, mono">,

[COLOR=#0000ff size=4 face="Courier New, Courier,
mono">http://www.utqonline.net[/COLOR">

<FONT size=4 face="Courier New, Courier, mono">,

[COLOR=#0000ff size=4 face="Courier New, Courier,
mono">http://www.utqonline.in.th[/COLOR">


     สพป.นม.3 จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรายงานผลการดำเนิน
งานตามโครงการดังกล่าว ให้ สพป.นม.3 ทราบ ตามแบบรายงาน
การอบรมผ่านระบบ UTQ ออนไลน์ พร้อมทั้งสรุปปัจจัย/วิธีการ
และปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา ตามแบบที่แนบเรียนมาพร้อมนี้
ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย. -
ก.ย.25552-04-25_170758_1หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf">
[COLOR=#0000ff size=4">1หนังสือแจ้ง
โรงเรียน.pdf[/COLOR">

25_161952_2แบบรายงานอบรม_UTQ.pdf">[COLOR=#0000ff
size=3">2แบบรายงานอบรม_UTQ.pdf[/COLOR">

25_162928_3สรุปวิธิการและปัญหา_อุปสรรค.pdf">
[COLOR=#0000ff size=3">3สรุปวิธิการและ
ปัญหา_อุปสรรค.pdf[/COLOR">


 แก้ใขโดย กลุ่มบุคคล02 บน 25 ต.ค. 2012 เวลา 11:22pm
ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มบุคคล02's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มบุคคล02
 
สะแกราช3149
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 6743
ส่งแล้ว: 25 เม.ย. 2012 เวลา 4:36pm | IP ล็อค อ้างอิง สะแกราช3149

รับทราบค่ะ

----------------------------------------------------------

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม  ต.สะแกราช  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา  30150

รหัสไปรษณีย์  30150  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 0-4436-0137

E-Mail ; sakaerat@gmail.com  , pu.gun@hotmail.com

Website ; www.sakaerat.ac.th

 

ไปข้างบน มุมมอง สะแกราช3149's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สะแกราช3149
 
หนองโสมง3186
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 635
ส่งแล้ว: 25 เม.ย. 2012 เวลา 4:50pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองโสมง3186

รับทราบค่ะ
----------------------------------
ธุรการโรงเรียนบ้านซับเต่า  โรงเรียนบ้านหนองโสมง   โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)
ตำบลอุดมทรพย์  อำเภอวังนำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  30370

ไปข้างบน มุมมอง หนองโสมง3186's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองโสมง3186
 
โคกสำราญ3106
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 2715
ส่งแล้ว: 25 เม.ย. 2012 เวลา 5:38pm | IP ล็อค อ้างอิง โคกสำราญ3106

ทราบ

__________________
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ต.ตะขบอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
www.koksomran.com
thaigerthaiger@gmail.com
ไปข้างบน มุมมอง โคกสำราญ3106's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โคกสำราญ3106
 
ไผ่สีสุก3112
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4782
ส่งแล้ว: 25 เม.ย. 2012 เวลา 5:46pm | IP ล็อค อ้างอิง ไผ่สีสุก3112

ไผ่สีสุกรับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง ไผ่สีสุก3112's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ไผ่สีสุก3112
 
คลองใบพัด3173
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1018
ส่งแล้ว: 25 เม.ย. 2012 เวลา 9:06pm | IP ล็อค อ้างอิง คลองใบพัด3173

รับทราบค่ะ
__________________________________
โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2
ไปข้างบน มุมมอง คลองใบพัด3173's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย คลองใบพัด3173
 
เก่าปอแดง3143
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2338
ส่งแล้ว: 26 เม.ย. 2012 เวลา 9:51am | IP ล็อค อ้างอิง เก่าปอแดง3143

รับทราบค่ะ

********************************

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง  หมู่ที่ 12  ต. สะแกราช  อ. ปักธงชัย  จ. นครราชสีมา

โทร  044-360276 // 081-7900538

E–Mail:Saifon_jomjam@hotmail.com

 

ไปข้างบน มุมมอง เก่าปอแดง3143's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย เก่าปอแดง3143
 
หนองโสน3009
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 1238
ส่งแล้ว: 26 เม.ย. 2012 เวลา 5:09pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองโสน3009

ทราบ
ไปข้างบน มุมมอง หนองโสน3009's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองโสน3009
 
หนองรัง3025
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1786
ส่งแล้ว: 26 เม.ย. 2012 เวลา 8:08pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองรัง3025

รับทราบ.....
ไปข้างบน มุมมอง หนองรัง3025's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองรัง3025
 
ปางไม้3064
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3399
ส่งแล้ว: 01 พ.ค. 2012 เวลา 11:43pm | IP ล็อค อ้างอิง ปางไม้3064

รับทราบค่ะ.
ไปข้างบน มุมมอง ปางไม้3064's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ปางไม้3064
 
ราษฎร์พัฒนา3061
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 4068
ส่งแล้ว: 02 พ.ค. 2012 เวลา 9:40am | IP ล็อค อ้างอิง ราษฎร์พัฒนา3061

ราษฎร์พัฒนารับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ราษฎร์พัฒนา3061's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ราษฎร์พัฒนา3061 เยี่ยมชม ราษฎร์พัฒนา3061's หน้าโฮมเพจ
 
คลองใบพัด3173
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1018
ส่งแล้ว: 02 พ.ค. 2012 เวลา 10:20am | IP ล็อค อ้างอิง คลองใบพัด3173

รับทราบค่ะ
____________________________
โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2
ไปข้างบน มุมมอง คลองใบพัด3173's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย คลองใบพัด3173
 
ด่านอุดม3182
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 713
ส่งแล้ว: 02 พ.ค. 2012 เวลา 10:32am | IP ล็อค อ้างอิง ด่านอุดม3182

ด่านอุดมรับทราบ แจ้งคณะครูทราบทุกท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ด่านอุดม3182's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ด่านอุดม3182
 
ป่าไม้อุทิศ3105
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 906
ส่งแล้ว: 03 พ.ค. 2012 เวลา 3:31pm | IP ล็อค อ้างอิง ป่าไม้อุทิศ3105

ป่าไม้อุทิศ 2 รับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง ป่าไม้อุทิศ3105's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ป่าไม้อุทิศ3105
 

ต้องการรับหรือส่งหนังสือราชการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .0938 วินาที.