เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมและกรอกข้อมูลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มส่งเสริม04
admin
admin


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 11563
ส่งแล้ว: 19 เม.ย. 2012 เวลา 1:06pm | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มส่งเสริม04

เรื่อง  ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม

  และขอความร่วมมือกรอกแบบข้อมูลนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

เรียน  ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนและโรงเรียนเอกชน

แนบไฟล์  2012-04-25_161637_ที่__ศธ__04064.doc

           แบบกรอกข้อมูล2012-04-25_161835_กิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ.docx

  2012-04-20_104027_แบบติดตามตัวชี้วัด__นักเรียนมีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.xls (ส่งทางเว็บไซต์หรือทางemail   fon.7184552@hotmail.com

2012-04-19_173545_แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมข องโรงเรียนที่ส่งและยังไม่ส่ง.xls

                        แก้ใขโดย กลุ่มส่งเสริม04 บน 25 เม.ย. 2012 เวลา 4:19pm
ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มส่งเสริม04's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มส่งเสริม04
 
สะแกราช3149
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 6735
ส่งแล้ว: 19 เม.ย. 2012 เวลา 1:39pm | IP ล็อค อ้างอิง สะแกราช3149

รับทราบค่ะ

----------------------------------------------------------

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม  ต.สะแกราช  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา  30150

รหัสไปรษณีย์  30150  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 0-4436-0137

E-Mail ; sakaerat@gmail.com  , pu.gun@hotmail.com

Website ; www.sakaerat.ac.th

 

ไปข้างบน มุมมอง สะแกราช3149's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สะแกราช3149
 
ไผ่สีสุก3112
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4780
ส่งแล้ว: 19 เม.ย. 2012 เวลา 1:48pm | IP ล็อค อ้างอิง ไผ่สีสุก3112

ไผ่สีสุกรับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง ไผ่สีสุก3112's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ไผ่สีสุก3112
 
แหลมรวก3123
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4139
ส่งแล้ว: 19 เม.ย. 2012 เวลา 1:50pm | IP ล็อค อ้างอิง แหลมรวก3123

...รับทราบค่ะ...
ธุรการแหลมรวกบำรุง /บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง /บ้านพันธ์สงวน

__________________
โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0-4496-9524
ไปข้างบน มุมมอง แหลมรวก3123's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย แหลมรวก3123
 
หนองโสมง3186
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 629
ส่งแล้ว: 19 เม.ย. 2012 เวลา 2:02pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองโสมง3186

รับทราบค่ะ
--------------------------------
โรงเรียนบ้านซับเต่า โรงเรียนบ้านหนองโสมง  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)
ตำบลอุดมทรัพย์  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  30370

ไปข้างบน มุมมอง หนองโสมง3186's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองโสมง3186
 
คลองใบพัด3173
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1013
ส่งแล้ว: 19 เม.ย. 2012 เวลา 2:12pm | IP ล็อค อ้างอิง คลองใบพัด3173

รับทราบค่ะ
---------------------------------------
โรงเรียนบ้านคลองใบพัด
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2
ไปข้างบน มุมมอง คลองใบพัด3173's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย คลองใบพัด3173
 
ปางไม้3064
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3391
ส่งแล้ว: 19 เม.ย. 2012 เวลา 4:07pm | IP ล็อค อ้างอิง ปางไม้3064

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ปางไม้3064's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ปางไม้3064
 
โนนสาวเอ้3177
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Online
โพสต์: 2668
ส่งแล้ว: 19 เม.ย. 2012 เวลา 7:33pm | IP ล็อค อ้างอิง โนนสาวเอ้3177

ทราบครับ__________________
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทร 04-4430-414,08-7871-0099
website:http//www.nsaschool.net
e-mail:poraphol_por@hotmail.com
ไปข้างบน มุมมอง โนนสาวเอ้3177's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โนนสาวเอ้3177
 
หนองใหญ่3005
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 450
ส่งแล้ว: 19 เม.ย. 2012 เวลา 9:55pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองใหญ่3005

ธุรการ   ...รับทราบค่ะ...

ไปข้างบน มุมมอง หนองใหญ่3005's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองใหญ่3005
 
หนองตาด3109
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3065
ส่งแล้ว: 19 เม.ย. 2012 เวลา 11:16pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองตาด3109

ทราบ
ไปข้างบน มุมมอง หนองตาด3109's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองตาด3109
 
เก่าปอแดง3143
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2333
ส่งแล้ว: 20 เม.ย. 2012 เวลา 10:01am | IP ล็อค อ้างอิง เก่าปอแดง3143

รับทราบค่ะ

********************************

โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง  หมู่ที่ 12  ต. สะแกราช  อ. ปักธงชัย  จ. นครราชสีมา

โทร  044-360276 // 081-7900538

E–Mail:Saifon_jomjam@hotmail.com

 

ไปข้างบน มุมมอง เก่าปอแดง3143's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย เก่าปอแดง3143
 
โคกสำราญ3106
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 2710
ส่งแล้ว: 20 เม.ย. 2012 เวลา 10:18am | IP ล็อค อ้างอิง โคกสำราญ3106

ทราบ

__________________
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ต.ตะขบอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
www.koksomran.com
thaigerthaiger@gmail.com
ไปข้างบน มุมมอง โคกสำราญ3106's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โคกสำราญ3106
 
ห้วยน้ำเค็ม3187
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2235
ส่งแล้ว: 24 เม.ย. 2012 เวลา 11:21am | IP ล็อค อ้างอิง ห้วยน้ำเค็ม3187

ห้วยน้ำเค็ม  รับทราบคะ....

__________________
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม
หมู่ที่ 11 ต. อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-430211
ไปข้างบน มุมมอง ห้วยน้ำเค็ม3187's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ห้วยน้ำเค็ม3187
 
สันติสุข3068
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1284
ส่งแล้ว: 24 เม.ย. 2012 เวลา 10:07pm | IP ล็อค อ้างอิง สันติสุข3068

รับทราบค่ะ.....

ธุรการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา, โรงเรียนบ้านสันติสุข

ต.สระตะเคียน  อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา 30330

ไปข้างบน มุมมอง สันติสุข3068's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สันติสุข3068
 

ต้องการรับหรือส่งหนังสือราชการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .0938 วินาที.