เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มนิเทศ05
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 6793
ส่งแล้ว: 12 ม.ค. 2011 เวลา 11:47am | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มนิเทศ05

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2554           ให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  ทดแทนชุดเดิมที่ชำรุด         ไม่เกิน 30% (ตามความจำเป็น)  จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  เตรียมการสำรวจสภาพหนังสือเรียนที่จัดซื้อแล้วตามนโยบายเรียนฟร ีฯ ในปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา   เพื่อประมาณจำนวนที่ต้องจัดซื้อทดแทนหนังสือเรียนเดิมที่ชำรุดส ำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 และเตรียมกรอกข้อมูลในแบบสำรวจด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbooksurvey  ซึ่ง สพฐ. จะแจ้งให้ทราบพร้อมด้วยคู่มือการใช้โปรแกรมในเร็ววันนี้  2011-01-12_125509_book22_0003.pdf

2011-01-12_122943_book54.pdfแก้ใขโดย กลุ่มนิเทศ05 บน 12 ม.ค. 2011 เวลา 12:55pm
ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มนิเทศ05's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มนิเทศ05
 
อาจวิทยาคาร3113
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1336
ส่งแล้ว: 12 ม.ค. 2011 เวลา 1:06pm | IP ล็อค อ้างอิง อาจวิทยาคาร3113

 ทราบคะ
ไปข้างบน มุมมอง อาจวิทยาคาร3113's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย อาจวิทยาคาร3113
 
เมืองปัก3136
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 5703
ส่งแล้ว: 12 ม.ค. 2011 เวลา 2:04pm | IP ล็อค อ้างอิง เมืองปัก3136

รับทราบค่ะ 

__________________
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทร./แฟกซ์ 044-441120   E-mail : paksamakee@hotmail.com
ไปข้างบน มุมมอง เมืองปัก3136's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย เมืองปัก3136
 
ห้วยน้ำเค็ม3187
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2237
ส่งแล้ว: 12 ม.ค. 2011 เวลา 3:31pm | IP ล็อค อ้างอิง ห้วยน้ำเค็ม3187

ห้วยน้ำเค็ม  รับทราบค่ะ

__________________
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม
หมู่ที่ 11 ต. อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทร 044-430211
ไปข้างบน มุมมอง ห้วยน้ำเค็ม3187's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ห้วยน้ำเค็ม3187
 
สะแกราช3149
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 6735
ส่งแล้ว: 12 ม.ค. 2011 เวลา 3:38pm | IP ล็อค อ้างอิง สะแกราช3149

รับทราบค่ะ

------------------------------------------------------

โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์/โทรสาร  0-4436-0137   Website : sakaerat.ac.th

E-Mail: sakaerat@gmail.com , nut.45@hotmail.com , pu.gun@hotmail.com

ไปข้างบน มุมมอง สะแกราช3149's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สะแกราช3149
 
หนองรัง3025
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1785
ส่งแล้ว: 12 ม.ค. 2011 เวลา 3:46pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองรัง3025

รับทราบ

ไปข้างบน มุมมอง หนองรัง3025's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองรัง3025
 
พัดทะเล3141
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1145
ส่งแล้ว: 12 ม.ค. 2011 เวลา 3:55pm | IP ล็อค อ้างอิง พัดทะเล3141

 พัดทะเลรับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง พัดทะเล3141's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย พัดทะเล3141
 
จอมทองวิทยา3020
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2646
ส่งแล้ว: 13 ม.ค. 2011 เวลา 9:02am | IP ล็อค อ้างอิง จอมทองวิทยา3020

โรงเรียนจอมทองวิทยารับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง จอมทองวิทยา3020's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย จอมทองวิทยา3020
 
แหลมรวก3123
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4139
ส่งแล้ว: 13 ม.ค. 2011 เวลา 10:02am | IP ล็อค อ้างอิง แหลมรวก3123

รับทราบค่ะ

__________________
โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0-4496-9524
ไปข้างบน มุมมอง แหลมรวก3123's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย แหลมรวก3123
 
ดอนกรูด3027
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 663
ส่งแล้ว: 13 ม.ค. 2011 เวลา 2:18pm | IP ล็อค อ้างอิง ดอนกรูด3027

บ้านแชะ  ดอนกรูด ทราบ
ไปข้างบน มุมมอง ดอนกรูด3027's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ดอนกรูด3027
 
โนนแดง3131
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 970
ส่งแล้ว: 17 ม.ค. 2011 เวลา 11:37am | IP ล็อค อ้างอิง โนนแดง3131

โนนแดง  หนองกก  หนองกระทุ่ม หลุมเิงน รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง โนนแดง3131's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โนนแดง3131
 
สระผักโพด3007
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 834
ส่งแล้ว: 22 ม.ค. 2011 เวลา 9:29pm | IP ล็อค อ้างอิง สระผักโพด3007

สระผักโพดและหนองโสน รับทราบคะ ตอนนี้ททั้งสองโรงเรียนกำลังมีปัญหาการให้บริการ

อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถรับ-ส่งหนังสือราชการได้ตามกำหนด

ไปข้างบน มุมมอง สระผักโพด3007's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สระผักโพด3007
 
หนองตาด3109
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3065
ส่งแล้ว: 25 ม.ค. 2011 เวลา 5:35pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองตาด3109

ทราบครับ

ไปข้างบน มุมมอง หนองตาด3109's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองตาด3109
 

ต้องการรับหรือส่งหนังสือราชการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .0938 วินาที.