เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มนโยบาย03
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3429
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 12:05pm | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มนโยบาย03

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
              ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนโปรแกรม
SMIS    สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้ น  และกรอกข้อมูลนักเรียนใน DATA CENTER  สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนถึงมัธยมศึก ษาตอนปลาย  โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน  2552  ความแจ้งแล้วนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3   ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วปรากฏว่า

                หนังสือนำส่ง  
การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2552.doc

ข้อมูล ณ วันที่  24  กรกฎาคม 2552 เวลา  14.00 น.

                  1. โรงเรียนที่จัดส่งข้อมูลและประมวลผลผ่านแล้ว จำนวน    144    โรงเรียน 2009-07-24_142412_สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ผ่าน.xls

                    2. โรงเรียนที่จัดส่งข้อมูลแล้วประมวลผลไม่ผ่าน  จำนวน   19   โรงเรียน  2009-07-24_142422_สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ผ่าน.xls

                           3. โรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูล   จำนวน  26    โรงเรียน    2009-07-24_142431_สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง.xlsแก้ใขโดย กลุ่มนโยบาย03 บน 24 ก.ค. 2009 เวลา 2:25pm
ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มนโยบาย03's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มนโยบาย03
 
ไผ่สีสุก3112
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4780
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 12:18pm | IP ล็อค อ้างอิง ไผ่สีสุก3112

ไผ่สีสุกรับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง ไผ่สีสุก3112's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ไผ่สีสุก3112
 
เสิงสาง3302
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 369
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 12:22pm | IP ล็อค อ้างอิง เสิงสาง3302

เสิงสางผ่านแล้วค่ะ

__________________
โรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 โทร./โทรสาร.044-447127
ไปข้างบน มุมมอง เสิงสาง3302's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย เสิงสาง3302
 
หนองหว้าประชา3010
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1946
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 12:32pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองหว้าประชา3010

 หนองหว้าประชาอาสาก็ผ่านแล้วค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง หนองหว้าประชา3010's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองหว้าประชา3010
 
หนองหว้าดอน3021
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Togo
Online Status: Offline
โพสต์: 406
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 12:36pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองหว้าดอน3021

 

โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 

รับทราบ

ไปข้างบน มุมมอง หนองหว้าดอน3021's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองหว้าดอน3021
 
หนองสนวน3056
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2078
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 12:56pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองสนวน3056

รับทราบ

 

ไปข้างบน มุมมอง หนองสนวน3056's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองสนวน3056
 
วัดหงษ์3127
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2167
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 12:56pm | IP ล็อค อ้างอิง วัดหงษ์3127

Cry วัดหงษ์รับทราบค่ะCry
ไปข้างบน มุมมอง วัดหงษ์3127's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วัดหงษ์3127
 
ท้าวสุรนารี3077
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2543
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 1:03pm | IP ล็อค อ้างอิง ท้าวสุรนารี3077

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ท้าวสุรนารี3077's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ท้าวสุรนารี3077
 
ขี้เหล็ก3144
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1145
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 1:09pm | IP ล็อค อ้างอิง ขี้เหล็ก3144

ทราบ
ไปข้างบน มุมมอง ขี้เหล็ก3144's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ขี้เหล็ก3144
 
บุตาโฮ3031
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 415
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 1:14pm | IP ล็อค อ้างอิง บุตาโฮ3031

ศูนย์ฯธุรการบุตาโฮทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง บุตาโฮ3031's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บุตาโฮ3031
 
ระเริง3162
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1276
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 1:28pm | IP ล็อค อ้างอิง ระเริง3162

บ้านระเริงรับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ระเริง3162's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ระเริง3162
 
ม่วงแก้ว3091
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 770
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 1:32pm | IP ล็อค อ้างอิง ม่วงแก้ว3091

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ม่วงแก้ว3091's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ม่วงแก้ว3091
 
วังวารีวน3114
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 589
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 1:44pm | IP ล็อค อ้างอิง วังวารีวน3114

วังวารีวน,วัดโพธิ์เมือง,สวนหมาก รับทราบคะ
ไปข้างบน มุมมอง วังวารีวน3114's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วังวารีวน3114 เยี่ยมชม วังวารีวน3114's หน้าโฮมเพจ
 
ตะแบกวิทยา3063
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1851
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 2:03pm | IP ล็อค อ้างอิง ตะแบกวิทยา3063

รับทราบค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง ตะแบกวิทยา3063's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ตะแบกวิทยา3063
 
พนาหนองหิน3024
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 2558
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 2:03pm | IP ล็อค อ้างอิง พนาหนองหิน3024

PANANONGHIN  SCHOOL  &  NONGRANG  CITY  !

ไปข้างบน มุมมอง พนาหนองหิน3024's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย พนาหนองหิน3024
 
ลำไซกง3062
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2434
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 2:04pm | IP ล็อค อ้างอิง ลำไซกง3062

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ลำไซกง3062's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ลำไซกง3062
 
แหลมรวก3123
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4139
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 2:07pm | IP ล็อค อ้างอิง แหลมรวก3123

 รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง แหลมรวก3123's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย แหลมรวก3123
 
ห้วยยาง3121
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 630
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 2:09pm | IP ล็อค อ้างอิง ห้วยยาง3121

 รับทราบค่ะ "ร.ร.บ้านอ่างห้วยยาง" ผ่านแล้วววววว
ไปข้างบน มุมมอง ห้วยยาง3121's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ห้วยยาง3121 เยี่ยมชม ห้วยยาง3121's หน้าโฮมเพจ
 
จอมทองวิทยา3020
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2646
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 3:59pm | IP ล็อค อ้างอิง จอมทองวิทยา3020

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง จอมทองวิทยา3020's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย จอมทองวิทยา3020
 
สุขัง3108
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 590
ส่งแล้ว: 21 ก.ค. 2009 เวลา 8:03pm | IP ล็อค อ้างอิง สุขัง3108

รับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง สุขัง3108's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สุขัง3108
 
ชุมชนเสิงสาง3076
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1830
ส่งแล้ว: 22 ก.ค. 2009 เวลา 8:48am | IP ล็อค อ้างอิง ชุมชนเสิงสาง3076

ชุมชนบ้านเสิงสางรับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ชุมชนเสิงสาง3076's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ชุมชนเสิงสาง3076
 
หนองล้างช้าง3088
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1001
ส่งแล้ว: 22 ก.ค. 2009 เวลา 11:12am | IP ล็อค อ้างอิง หนองล้างช้าง3088

รับทราบค่ะ.....
ไปข้างบน มุมมอง หนองล้างช้าง3088's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองล้างช้าง3088
 
วังน้ำเขียว3184
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 530
ส่งแล้ว: 22 ก.ค. 2009 เวลา 3:24pm | IP ล็อค อ้างอิง วังน้ำเขียว3184

บ้านซับเต่า หนองโสมง บ้านวังน้ำเขียว รับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง วังน้ำเขียว3184's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วังน้ำเขียว3184
 
อาจวิทยาคาร3113
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1336
ส่งแล้ว: 23 ก.ค. 2009 เวลา 10:07am | IP ล็อค อ้างอิง อาจวิทยาคาร3113

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง อาจวิทยาคาร3113's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย อาจวิทยาคาร3113
 
ยางกระทุง3104
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 936
ส่งแล้ว: 24 ก.ค. 2009 เวลา 8:18am | IP ล็อค อ้างอิง ยางกระทุง3104

รับทราบคะ

 

ไปข้างบน มุมมอง ยางกระทุง3104's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ยางกระทุง3104
 
วัดโพนทราย3152
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1487
ส่งแล้ว: 24 ก.ค. 2009 เวลา 12:53pm | IP ล็อค อ้างอิง วัดโพนทราย3152

วัดโพนทรายทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง วัดโพนทราย3152's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วัดโพนทราย3152
 
หนองตาด3109
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3065
ส่งแล้ว: 28 ก.ค. 2009 เวลา 10:26pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองตาด3109

ทราบ

ไปข้างบน มุมมอง หนองตาด3109's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองตาด3109
 

ต้องการรับหรือส่งหนังสือราชการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .0938 วินาที.