เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: แจ้งกฎกระทรวงศึกษาธิการและประกาศฯ ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มส่งเสริม04
admin
admin


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 11395
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 11:09am | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มส่งเสริม04

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการและกฎกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ฉบับ 1.กฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 2548 2006-03-08_110114_ราชกิจจานุเบกษาหน้า17.pdf 2006-03-08_110203_ราชกิจจานุเบกษาหน้า18.pdf  2006-03-08_110222_ราชกิจจานุเบกษาหน้า19.pdf  2.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดระบบงานและกิจกรรม 2006-03-08_110329_ราชกิจจานุเบกษาหน้า14.pdf  2006-03-08_110345_ราชกิจจานุเบกษาหน้า15.pdf  2006-03-08_110359_ราชกิจจานุเบกษาหน้า16.pdf  3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้ าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 2006-03-08_110620_ประกาศกระทรวง01.pdf  2006-03-08_110638_ประกาศกระทรวง02.pdf 4.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าทีพนักงานเจ้าหน ้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  2006-03-08_110736_ประกาศกระทรวง1.pdf 2006-03-08_110754_ประกาศกระทรวง2.pdf 2006-03-08_110810_ประกาศกระทรวง3.pdf 2006-03-08_110825_ประกาศกระทรวง4.pdf  2006-03-08_110843_ประกาศกระทรวง5.pdf 2006-03-08_110856_ประกาศกระทรวง6.pdf 2006-03-08_110921_ประกาศกระทรวง7.pdf 2006-03-08_110934_ประกาศกระทรวง8.pdf

 

ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มส่งเสริม04's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มส่งเสริม04
 
บ้านกลาง3128
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 598
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 11:14am | IP ล็อค อ้างอิง บ้านกลาง3128

บ้านกลางทราบ
ไปข้างบน มุมมอง บ้านกลาง3128's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บ้านกลาง3128
 
วัดบ้านพร้าว3094
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 06 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 894
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 11:24am | IP ล็อค อ้างอิง วัดบ้านพร้าว3094

รับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง วัดบ้านพร้าว3094's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วัดบ้านพร้าว3094
 
วังตะเคียน3140
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3637
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 11:27am | IP ล็อค อ้างอิง วังตะเคียน3140

  วังตะเคียน  ทราบ
ไปข้างบน มุมมอง วังตะเคียน3140's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วังตะเคียน3140
 
ลำไซกง3062
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2429
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 11:29am | IP ล็อค อ้างอิง ลำไซกง3062

ลำไซกงทราบค่ะ 
ไปข้างบน มุมมอง ลำไซกง3062's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ลำไซกง3062
 
บุตาโฮ3031
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 415
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 11:45am | IP ล็อค อ้างอิง บุตาโฮ3031

ทราบครับ

ไปข้างบน มุมมอง บุตาโฮ3031's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บุตาโฮ3031
 
ลำพระเพลิง3404
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 438
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 11:52am | IP ล็อค อ้างอิง ลำพระเพลิง3404

รับทราบแล้วนะค๊ะ
ไปข้างบน มุมมอง ลำพระเพลิง3404's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ลำพระเพลิง3404
 
บ้านดอน3098
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1979
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 12:56pm | IP ล็อค อ้างอิง บ้านดอน3098

รับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง บ้านดอน3098's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บ้านดอน3098
 
ดอนกรูด3027
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 663
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 1:01pm | IP ล็อค อ้างอิง ดอนกรูด3027

รับทราบค่ะ..
ไปข้างบน มุมมอง ดอนกรูด3027's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ดอนกรูด3027
 
สังฆกิจ3202
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 2016
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 1:01pm | IP ล็อค อ้างอิง สังฆกิจ3202

  โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยารับทราบครับ 
ไปข้างบน มุมมอง สังฆกิจ3202's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สังฆกิจ3202 เยี่ยมชม สังฆกิจ3202's หน้าโฮมเพจ
 
ราษฎร์สามัคคี3060
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 2137
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 1:37pm | IP ล็อค อ้างอิง ราษฎร์สามัคคี3060

  ราษฎร์สามัคคีรับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง ราษฎร์สามัคคี3060's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ราษฎร์สามัคคี3060
 
ชุมชนตะขบ3099
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 822
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 1:46pm | IP ล็อค อ้างอิง ชุมชนตะขบ3099

ทราบครับ

ไปข้างบน มุมมอง ชุมชนตะขบ3099's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ชุมชนตะขบ3099
 
ธวัชศึกษา3403
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 738
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 2:05pm | IP ล็อค อ้างอิง ธวัชศึกษา3403

สะแกราชธวัชศึกษา รับทราบคะ
ไปข้างบน มุมมอง ธวัชศึกษา3403's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ธวัชศึกษา3403
 
โกรกหว้า3093
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 2377
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 2:28pm | IP ล็อค อ้างอิง โกรกหว้า3093

รับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง โกรกหว้า3093's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โกรกหว้า3093 เยี่ยมชม โกรกหว้า3093's หน้าโฮมเพจ
 
สุขไพบูลย์วิริยะ3303
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 445
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 2:55pm | IP ล็อค อ้างอิง สุขไพบูลย์วิริยะ3303

Embarrassed...
ไปข้างบน มุมมอง สุขไพบูลย์วิริยะ3303's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สุขไพบูลย์วิริยะ3303
 
หนองหิน3083
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1225
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 3:04pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองหิน3083

ทราบ
ไปข้างบน มุมมอง หนองหิน3083's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองหิน3083
 
ท้าวสุรนารี3077
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2538
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 3:57pm | IP ล็อค อ้างอิง ท้าวสุรนารี3077

 ท้าวสุรนารี...รับทราบคะ
ไปข้างบน มุมมอง ท้าวสุรนารี3077's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ท้าวสุรนารี3077
 
จอมทองวิทยา3020
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2632
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 4:13pm | IP ล็อค อ้างอิง จอมทองวิทยา3020

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง จอมทองวิทยา3020's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย จอมทองวิทยา3020
 
มาบกราด3014
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2197
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 4:41pm | IP ล็อค อ้างอิง มาบกราด3014

รับทราบค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง มาบกราด3014's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย มาบกราด3014
 
หนองไทร3038
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 265
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 5:17pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองไทร3038

รับทราบค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง หนองไทร3038's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองไทร3038
 
อาจวิทยาคาร3113
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1329
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 7:11pm | IP ล็อค อ้างอิง อาจวิทยาคาร3113

ทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง อาจวิทยาคาร3113's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย อาจวิทยาคาร3113
 
ไผ่สีสุก3112
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4776
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 7:20pm | IP ล็อค อ้างอิง ไผ่สีสุก3112

ไผ่สีสุก รับทราบครับผม
ไปข้างบน มุมมอง ไผ่สีสุก3112's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ไผ่สีสุก3112
 
มาบตะโกพิท3204
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 422
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 8:42pm | IP ล็อค อ้างอิง มาบตะโกพิท3204

มาบตะโกพิทรับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง มาบตะโกพิท3204's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย มาบตะโกพิท3204
 
เขาพญาปราบ3100
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1034
ส่งแล้ว: 08 มี.ค. 2006 เวลา 11:55pm | IP ล็อค อ้างอิง เขาพญาปราบ3100

บ้านเขาพญาปราบ  ทราบ
ไปข้างบน มุมมอง เขาพญาปราบ3100's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย เขาพญาปราบ3100
 
บ้านดู่3138
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 985
ส่งแล้ว: 09 มี.ค. 2006 เวลา 6:40am | IP ล็อค อ้างอิง บ้านดู่3138

รับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง บ้านดู่3138's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บ้านดู่3138
 
วัดไม้เสี่ยว3096
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 07 ก.ค. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 681
ส่งแล้ว: 09 มี.ค. 2006 เวลา 9:02am | IP ล็อค อ้างอิง วัดไม้เสี่ยว3096

รับทราบครับผม
ไปข้างบน มุมมอง วัดไม้เสี่ยว3096's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วัดไม้เสี่ยว3096
 
ครบุรีนครธรรม3011
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 791
ส่งแล้ว: 09 มี.ค. 2006 เวลา 9:13am | IP ล็อค อ้างอิง ครบุรีนครธรรม3011

 ทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ครบุรีนครธรรม3011's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ครบุรีนครธรรม3011
 
บ้านใหญ่3006
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1237
ส่งแล้ว: 09 มี.ค. 2006 เวลา 9:41am | IP ล็อค อ้างอิง บ้านใหญ่3006

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง บ้านใหญ่3006's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บ้านใหญ่3006
 
บุมะค่า3034
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 693
ส่งแล้ว: 09 มี.ค. 2006 เวลา 10:41am | IP ล็อค อ้างอิง บุมะค่า3034

รับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง บุมะค่า3034's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บุมะค่า3034
 
หนองหว้าประชา3010
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1946
ส่งแล้ว: 09 มี.ค. 2006 เวลา 11:31am | IP ล็อค อ้างอิง หนองหว้าประชา3010

 หนองหว้าทราบแล้วค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง หนองหว้าประชา3010's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองหว้าประชา3010
 

หน้า ของ 2 ต่อไป >>
  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .0898 วินาที.