เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มนิเทศ05
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 6750
ส่งแล้ว: 06 ก.พ. 2009 เวลา 1:54pm | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มนิเทศ05

ด้วยกลุ่มนิเทศฯ จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  โดยรับสมัครนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ระหว่างวันที่  18 - 25  ก.พ. 2552 เพื่อสอบแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯในวันที่  15  มีนาคม  2552 ซึ่งโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่  www.inno.obec.go.th ทั้งนี้นักเรียน  1  คน  สมัครสอบได้เพียง  1  วิชา ( ช่วงชั้น  2 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  3 วิชาคณิตศาสตร์) อนึ่งสถานที่สอบจะพิจารณาจากจำนวนผู้สมัครสอบในแต่ละอำเภอ
ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มนิเทศ05's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มนิเทศ05
 
หนองโดน3155
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2004
ส่งแล้ว: 06 ก.พ. 2009 เวลา 2:05pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองโดน3155

รับทราบค่า 

ไปข้างบน มุมมอง หนองโดน3155's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองโดน3155
 
โกรกหว้า3093
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 2385
ส่งแล้ว: 06 ก.พ. 2009 เวลา 2:14pm | IP ล็อค อ้างอิง โกรกหว้า3093

รับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง โกรกหว้า3093's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โกรกหว้า3093 เยี่ยมชม โกรกหว้า3093's หน้าโฮมเพจ
 
ไผ่สีสุก3112
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4780
ส่งแล้ว: 06 ก.พ. 2009 เวลา 2:22pm | IP ล็อค อ้างอิง ไผ่สีสุก3112

ไผ่สีสุกรับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง ไผ่สีสุก3112's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ไผ่สีสุก3112
 
บ้านดอน3098
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1981
ส่งแล้ว: 06 ก.พ. 2009 เวลา 2:37pm | IP ล็อค อ้างอิง บ้านดอน3098

รับทราบครับ

ไปข้างบน มุมมอง บ้านดอน3098's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บ้านดอน3098
 
โนนสมบูรณ์วิท3301
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 715
ส่งแล้ว: 06 ก.พ. 2009 เวลา 3:35pm | IP ล็อค อ้างอิง โนนสมบูรณ์วิท3301

รับทราบคะ
ไปข้างบน มุมมอง โนนสมบูรณ์วิท3301's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โนนสมบูรณ์วิท3301
 
สะแกราช3149
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 6735
ส่งแล้ว: 06 ก.พ. 2009 เวลา 3:50pm | IP ล็อค อ้างอิง สะแกราช3149

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง สะแกราช3149's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สะแกราช3149
 
หนองสนวน3056
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2078
ส่งแล้ว: 06 ก.พ. 2009 เวลา 4:26pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองสนวน3056

รับทราบ

 

ไปข้างบน มุมมอง หนองสนวน3056's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองสนวน3056
 
ตะแบกวิทยา3063
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1851
ส่งแล้ว: 06 ก.พ. 2009 เวลา 4:45pm | IP ล็อค อ้างอิง ตะแบกวิทยา3063

รับทราบค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง ตะแบกวิทยา3063's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ตะแบกวิทยา3063
 
หนองหญ้าขาว3120
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2443
ส่งแล้ว: 06 ก.พ. 2009 เวลา 8:27pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองหญ้าขาว3120

รับทราบ....
ไปข้างบน มุมมอง หนองหญ้าขาว3120's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองหญ้าขาว3120
 
ลำไซกง3062
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2434
ส่งแล้ว: 07 ก.พ. 2009 เวลา 5:49pm | IP ล็อค อ้างอิง ลำไซกง3062

รับทราบคะ
ไปข้างบน มุมมอง ลำไซกง3062's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ลำไซกง3062
 
ราษฎร์พัฒนา3061
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 4051
ส่งแล้ว: 10 ก.พ. 2009 เวลา 8:17am | IP ล็อค อ้างอิง ราษฎร์พัฒนา3061

รับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง ราษฎร์พัฒนา3061's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ราษฎร์พัฒนา3061 เยี่ยมชม ราษฎร์พัฒนา3061's หน้าโฮมเพจ
 
สวนหมาก3117
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 876
ส่งแล้ว: 10 ก.พ. 2009 เวลา 8:44am | IP ล็อค อ้างอิง สวนหมาก3117

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง สวนหมาก3117's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สวนหมาก3117
 
หนองตาด3109
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3065
ส่งแล้ว: 10 ก.พ. 2009 เวลา 12:57pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองตาด3109

ทราบ
ไปข้างบน มุมมอง หนองตาด3109's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองตาด3109
 
วังตะเคียน3140
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3649
ส่งแล้ว: 10 ก.พ. 2009 เวลา 1:05pm | IP ล็อค อ้างอิง วังตะเคียน3140

 รับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง วังตะเคียน3140's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วังตะเคียน3140
 
วัดหงษ์3127
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2167
ส่งแล้ว: 10 ก.พ. 2009 เวลา 2:27pm | IP ล็อค อ้างอิง วัดหงษ์3127

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง วัดหงษ์3127's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วัดหงษ์3127
 
ซับเต่า3180
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4347
ส่งแล้ว: 10 ก.พ. 2009 เวลา 3:51pm | IP ล็อค อ้างอิง ซับเต่า3180

 ซับเต่า รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ซับเต่า3180's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ซับเต่า3180
 
เมืองปัก3136
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 5684
ส่งแล้ว: 11 ก.พ. 2009 เวลา 9:10am | IP ล็อค อ้างอิง เมืองปัก3136

ปักสามัคคี..รับทราบค่ะ 
ไปข้างบน มุมมอง เมืองปัก3136's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย เมืองปัก3136
 

ต้องการรับหรือส่งหนังสือราชการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .1094 วินาที.