เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มบุคคล02
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 6026
ส่งแล้ว: 17 ก.ย. 2008 เวลา 1:50pm | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มบุคคล02

   ด้วย  สพท.นครราชสีมา  เขต  3  มีข้าราชการครูได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะสูง  ตามคำสั่ง  ที่  504/2551  เมื่อวันที่  10  กันยายน  2551  มีผลทำให้คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่  1  เมษายน 2551  มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  จึงแก้ไขให้ถูกต้องเป็นการเฉพาะราย  (อนึ่งจะมีผลต่อการใช้เงินในการเลื่อนขั้นครั้งนี้  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อตามคำสั่ง  หากได้กันเงินไว้แล้ว เงินที่กันไว้ให้นำมาใช้ได้สำหรับคนที่ได้ตามคำสั่งนี้  กรณีรอง ผอ.ร.ร.  ส่วน ผอ.ร.ร.  เขตจะปรับฐานให้)

ดังรายละเอียด  ดังนี้

2008-09-17_134602_หน้าคำสั่งแก้ไข__516_และ_517_เม.ย.51.doc

2008-09-17_134757_แก้ไขคำสั่ง_1_เม.ย._ผลจาก_ค.วิทยฐานะ_504_ป ี_51_____27___ราย.xls

2008-09-17_134932_ที่_ศธส่งคำสั่งแก้ไขแจ้งโรงเรียน.doc



แก้ใขโดย root บน 22 ก.ย. 2008 เวลา 12:25pm
ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มบุคคล02's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มบุคคล02
 
หนองหิน3083
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1242
ส่งแล้ว: 17 ก.ย. 2008 เวลา 2:16pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองหิน3083

โรงเรียนบ้านหนองหิน

ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง

ทราบครับ

ไปข้างบน มุมมอง หนองหิน3083's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองหิน3083
 
ลำไซกง3062
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2443
ส่งแล้ว: 17 ก.ย. 2008 เวลา 2:28pm | IP ล็อค อ้างอิง ลำไซกง3062

ลำไซกงทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง ลำไซกง3062's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ลำไซกง3062
 
ไผ่สีสุก3112
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4782
ส่งแล้ว: 17 ก.ย. 2008 เวลา 3:37pm | IP ล็อค อ้างอิง ไผ่สีสุก3112

ไผ่สีสุกรับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง ไผ่สีสุก3112's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ไผ่สีสุก3112
 
ตะแบกวิทยา3063
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1854
ส่งแล้ว: 17 ก.ย. 2008 เวลา 4:50pm | IP ล็อค อ้างอิง ตะแบกวิทยา3063

ทราบค่ะ ... 
ไปข้างบน มุมมอง ตะแบกวิทยา3063's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ตะแบกวิทยา3063
 
วัดพรหมราช3115
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 1511
ส่งแล้ว: 17 ก.ย. 2008 เวลา 5:31pm | IP ล็อค อ้างอิง วัดพรหมราช3115

  รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง วัดพรหมราช3115's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วัดพรหมราช3115
 
หนองหญ้าขาว3120
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2449
ส่งแล้ว: 17 ก.ย. 2008 เวลา 5:37pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองหญ้าขาว3120

รับทราบ...

ไปข้างบน มุมมอง หนองหญ้าขาว3120's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองหญ้าขาว3120
 
หนองตาด3109
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3070
ส่งแล้ว: 17 ก.ย. 2008 เวลา 10:04pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองตาด3109

ทราบ
ไปข้างบน มุมมอง หนองตาด3109's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองตาด3109
 
นารากอรพิมพ์3048
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1138
ส่งแล้ว: 18 ก.ย. 2008 เวลา 8:22am | IP ล็อค อ้างอิง นารากอรพิมพ์3048

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง นารากอรพิมพ์3048's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย นารากอรพิมพ์3048
 
ลำนางแก้ว3142
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 966
ส่งแล้ว: 18 ก.ย. 2008 เวลา 8:40am | IP ล็อค อ้างอิง ลำนางแก้ว3142

รับทราบและยินดีด้วยคะ
ไปข้างบน มุมมอง ลำนางแก้ว3142's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ลำนางแก้ว3142
 
ซับเต่า3180
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4350
ส่งแล้ว: 18 ก.ย. 2008 เวลา 8:48am | IP ล็อค อ้างอิง ซับเต่า3180

ไปข้างบน มุมมอง ซับเต่า3180's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ซับเต่า3180
 
วังตะเคียน3140
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3660
ส่งแล้ว: 18 ก.ย. 2008 เวลา 11:18am | IP ล็อค อ้างอิง วังตะเคียน3140

ครับ
ไปข้างบน มุมมอง วังตะเคียน3140's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วังตะเคียน3140
 
โนนเหลื่อม3181
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 1053
ส่งแล้ว: 18 ก.ย. 2008 เวลา 3:33pm | IP ล็อค อ้างอิง โนนเหลื่อม3181

โนนเหลื่อมรับทราบค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง โนนเหลื่อม3181's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โนนเหลื่อม3181
 
หนองต้อ3004
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 1813
ส่งแล้ว: 18 ก.ย. 2008 เวลา 4:21pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองต้อ3004

รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง หนองต้อ3004's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองต้อ3004
 
สุขัง3108
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 601
ส่งแล้ว: 18 ก.ย. 2008 เวลา 11:30pm | IP ล็อค อ้างอิง สุขัง3108

ทราบครับ

ไปข้างบน มุมมอง สุขัง3108's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สุขัง3108
 
ซับเต่า3180
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4350
ส่งแล้ว: 19 ก.ย. 2008 เวลา 7:47am | IP ล็อค อ้างอิง ซับเต่า3180

 
ไปข้างบน มุมมอง ซับเต่า3180's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ซับเต่า3180
 
ท่าเยี่ยม3054
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 772
ส่งแล้ว: 19 ก.ย. 2008 เวลา 7:40pm | IP ล็อค อ้างอิง ท่าเยี่ยม3054

 รับทราบแล้วครับ
ไปข้างบน มุมมอง ท่าเยี่ยม3054's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ท่าเยี่ยม3054
 
ธงชัยเหนือ3118
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 1479
ส่งแล้ว: 20 ก.ย. 2008 เวลา 3:45am | IP ล็อค อ้างอิง ธงชัยเหนือ3118

รับทราบขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้บริหารทุกท่านคะ
ไปข้างบน มุมมอง ธงชัยเหนือ3118's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ธงชัยเหนือ3118
 
โกรกหว้า3093
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 2392
ส่งแล้ว: 02 ต.ค. 2008 เวลา 7:53am | IP ล็อค อ้างอิง โกรกหว้า3093

ทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง โกรกหว้า3093's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โกรกหว้า3093 เยี่ยมชม โกรกหว้า3093's หน้าโฮมเพจ
 

ต้องการรับหรือส่งหนังสือราชการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .1094 วินาที.