เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ปี 2551 ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
กลุ่มอำนวยการ01
Senior Member
Senior Member

กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2134
ส่งแล้ว: 02 ก.ย. 2008 เวลา 1:54pm | IP ล็อค อ้างอิง กลุ่มอำนวยการ01

ให้โรงเรียนดำเนินการจัดส่งเอกสารการเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรภ ายนอกประจำปีงบประมาณ  2551  ภายในวันที่  15  กันยายน   2551

2008-09-02_135311_หนังสือนำส่ง1.pdf

2008-09-02_135323_หนังสือนำส่ง2.pdf

2008-09-02_135344_แบบใบเบิกค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก.pdf

2008-09-02_135355_งบหน้าใบสำคัญ.pdf

2008-09-02_135406_แบบคำขอรับเงิน.pdfแก้ใขโดย root บน 10 ก.ย. 2008 เวลา 3:17pm
ไปข้างบน มุมมอง กลุ่มอำนวยการ01's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย กลุ่มอำนวยการ01
 
ไผ่สีสุก3112
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4780
ส่งแล้ว: 02 ก.ย. 2008 เวลา 2:37pm | IP ล็อค อ้างอิง ไผ่สีสุก3112

รับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง ไผ่สีสุก3112's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ไผ่สีสุก3112
 
แหลมรวก3123
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4139
ส่งแล้ว: 02 ก.ย. 2008 เวลา 2:57pm | IP ล็อค อ้างอิง แหลมรวก3123

 รับทราบค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง แหลมรวก3123's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย แหลมรวก3123
 
สะแกราช3149
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 6735
ส่งแล้ว: 02 ก.ย. 2008 เวลา 3:49pm | IP ล็อค อ้างอิง สะแกราช3149

รับทราบด้วยค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง สะแกราช3149's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สะแกราช3149
 
วัดพรหมราช3115
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 1504
ส่งแล้ว: 02 ก.ย. 2008 เวลา 5:05pm | IP ล็อค อ้างอิง วัดพรหมราช3115

  รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง วัดพรหมราช3115's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วัดพรหมราช3115
 
ตะแบกวิทยา3063
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1851
ส่งแล้ว: 02 ก.ย. 2008 เวลา 5:14pm | IP ล็อค อ้างอิง ตะแบกวิทยา3063

รับทราบค่ะ...

ไปข้างบน มุมมอง ตะแบกวิทยา3063's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ตะแบกวิทยา3063
 
หนองสนวน3056
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2078
ส่งแล้ว: 02 ก.ย. 2008 เวลา 6:08pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองสนวน3056

รับทราบค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง หนองสนวน3056's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองสนวน3056
 
หนองหว้าประชา3010
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1946
ส่งแล้ว: 02 ก.ย. 2008 เวลา 6:47pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองหว้าประชา3010

  รับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง หนองหว้าประชา3010's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองหว้าประชา3010
 
มาบกราด3014
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2202
ส่งแล้ว: 02 ก.ย. 2008 เวลา 7:12pm | IP ล็อค อ้างอิง มาบกราด3014

มาบกราดรับทราบ
ไปข้างบน มุมมอง มาบกราด3014's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย มาบกราด3014
 
ซับเต่า3180
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 4347
ส่งแล้ว: 02 ก.ย. 2008 เวลา 9:36pm | IP ล็อค อ้างอิง ซับเต่า3180

 ซับเต่า..รับทราบและกำลังดำเนินการ
ไปข้างบน มุมมอง ซับเต่า3180's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ซับเต่า3180
 
ชุมชนเสิงสาง3076
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Online
โพสต์: 1830
ส่งแล้ว: 03 ก.ย. 2008 เวลา 7:51am | IP ล็อค อ้างอิง ชุมชนเสิงสาง3076

รับทราบคะ
ไปข้างบน มุมมอง ชุมชนเสิงสาง3076's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ชุมชนเสิงสาง3076
 
ปางไม้3064
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3391
ส่งแล้ว: 03 ก.ย. 2008 เวลา 9:35am | IP ล็อค อ้างอิง ปางไม้3064

รับทราบค่ะ..
ไปข้างบน มุมมอง ปางไม้3064's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ปางไม้3064
 
โนนเหลื่อม3181
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 1047
ส่งแล้ว: 03 ก.ย. 2008 เวลา 3:38pm | IP ล็อค อ้างอิง โนนเหลื่อม3181

โนนเหลื่อมรับทราบค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง โนนเหลื่อม3181's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โนนเหลื่อม3181
 
หนองต้อ3004
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 1809
ส่งแล้ว: 03 ก.ย. 2008 เวลา 4:27pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองต้อ3004

หนองต้อทราบ
ไปข้างบน มุมมอง หนองต้อ3004's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองต้อ3004
 
นารากอรพิมพ์3048
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1131
ส่งแล้ว: 05 ก.ย. 2008 เวลา 8:22am | IP ล็อค อ้างอิง นารากอรพิมพ์3048

รับทราบ

ไปข้างบน มุมมอง นารากอรพิมพ์3048's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย นารากอรพิมพ์3048
 
วังตะเคียน3140
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3650
ส่งแล้ว: 07 ก.ย. 2008 เวลา 6:03am | IP ล็อค อ้างอิง วังตะเคียน3140

รับทราบครับ
ไปข้างบน มุมมอง วังตะเคียน3140's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วังตะเคียน3140
 

ต้องการรับหรือส่งหนังสือราชการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .0938 วินาที.