เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
หนังสือ หนังสือ: ขอให้โรงเรียนอัพโหลดหน้าเว็บไซด์โดยด่วน ตอบกลับส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
ข้อความ << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
ict07
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 27 มิ.ย. 2006
Online Status: Offline
โพสต์: 383
ส่งแล้ว: 25 ก.ค. 2008 เวลา 6:00pm | IP ล็อค อ้างอิง ict07

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพท.นม.เขต 3 ทุกโรง

         ตามที่ ศูนย์พัฒนาฯ ได้แจ้ง username ให้โรงเรียนทราบทุกโรงแล้ว บัดนี้ ศูนย์พัฒนาฯได้อัพโหลด Index ของทุกโรงขึ้นหน้าเว็บผ่านเว็บของ สพฐ. ครบหมดทุกโรง แล้ว  ดังนั้น ขอให้โรงเรียน ดำเนินการตรวจสอบเว็บของโรงเรียน โดยเข้าไปที่ http://school.obec.go.th/ชื่อ username ของโรงเรียนที่กำหนดให้  และขอให้โรงเรียนดำเนินการอัพโหลดหน้าเว็บของโรงเรียนให้แล้วเส ร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เพื่อที่ทางศูนย์พัฒนาฯ จะได้ตรวจสอบและออกใบประกาศให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไ ป
         อนึ่ง  หากโรงเรียนใดไม่สามารถดำเนินการได้และมีความประสงค์จะเข้ารับก ารอบรมการพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม Dreamwever ให้แจ้งรายชื่อผ่าน E-mail :maetha_chan@windowslive.com ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2551 เป็นอย่างช้า หากมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพียงพอ (ประมาณ 40 คน) ทางศูนย์จะเปิดการอบรมให้ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2551 ต่อไป

                                                 เมธา  ชาญเมธี 

หมายเหตุ  ได้ตรวจสอบหน้าเว็บโรงเรียนเมื่อวันที่ 25 ก.ค. เวลาประมาณ 18.05 น. แล้ว  พบว่า ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนทั้งหมด 12 กลุ่ม มีโรงเรียนอัพโหลดขึ้นเพียงกลุ่มละ 1 -2 โรงเรียนเท่านั้น ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 51 ว่ามีโรงเรียนใดบ้าง    ในการนี้ ใคร่ขอความกรุณาผู้ที่เปิด E-office ได้โปรดแจ้งให้ ผอ.ของท่าน ทราบด้วย และขอความกรุณาอย่าตอบว่า ทราบ หรือ รับทราบ  แต่เพียงอย่างเดียว หากเป็นไปได้กรุณาตอบว่าได้ดำเนินการแล้วหรือยังและจะแล้วเสร็จ เมื่อใด จะเป็นพระคุณแก่ สพท.นม.เขต 3 เป็นอย่างยิ่ง 
        ดังนั้น หากมีปัญหาที่ไม่สามารถขึ้นเว็บได้ โปรดแจ้งผ่าน E-mail ข้างต้นด้วย เพื่อที่จักได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง แก้ใขโดย root บน 31 ก.ค. 2008 เวลา 4:42pm
ไปข้างบน มุมมอง ict07's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ict07
 
ระเริง3162
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1276
ส่งแล้ว: 25 ก.ค. 2008 เวลา 8:00pm | IP ล็อค อ้างอิง ระเริง3162

พยายามแล้วค่ะ

แต่ไม่สามารถ connect ได้

ต้องทำอย่างไรคะ

ไปข้างบน มุมมอง ระเริง3162's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ระเริง3162
 
วังวารีวน3114
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 588
ส่งแล้ว: 25 ก.ค. 2008 เวลา 9:22pm | IP ล็อค อ้างอิง วังวารีวน3114

ช่วงนี้เว็บที่ฝาก สพฐ เปิดไม่ค่อยได้
ไปข้างบน มุมมอง วังวารีวน3114's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วังวารีวน3114 เยี่ยมชม วังวารีวน3114's หน้าโฮมเพจ
 
วังวารีวน3114
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 588
ส่งแล้ว: 25 ก.ค. 2008 เวลา 10:27pm | IP ล็อค อ้างอิง วังวารีวน3114

ถ้าเข้าเว้บข้างล่างได้ แสดงว่าเข้าเว็บที่ฝาก สพฐ.ได้
www.school.obec.go.th/wangvareevon

www.school.obec.go.th/w_waree

 

ไปข้างบน มุมมอง วังวารีวน3114's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วังวารีวน3114 เยี่ยมชม วังวารีวน3114's หน้าโฮมเพจ
 
ธงชัยเหนือ3118
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 1472
ส่งแล้ว: 26 ก.ค. 2008 เวลา 5:07am | IP ล็อค อ้างอิง ธงชัยเหนือ3118

กำลังดำเนินการคะท่านรอง เมธา  รับทราบนะคะ
ไปข้างบน มุมมอง ธงชัยเหนือ3118's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ธงชัยเหนือ3118
 
หลุมเงิน3134
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 857
ส่งแล้ว: 26 ก.ค. 2008 เวลา 9:35pm | IP ล็อค อ้างอิง หลุมเงิน3134

หลุมเงินรับทราบและกำลังดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง หลุมเงิน3134's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หลุมเงิน3134 เยี่ยมชม หลุมเงิน3134's หน้าโฮมเพจ
 
สังฆกิจ3202
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 2016
ส่งแล้ว: 27 ก.ค. 2008 เวลา 9:54am | IP ล็อค อ้างอิง สังฆกิจ3202

http://school.obec.go.th/sungkakit

http://school.obec.go.th/jorkaehin__________________
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทร 0-4444-4536 โทรสาร 0-4444-4536
ไปข้างบน มุมมอง สังฆกิจ3202's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สังฆกิจ3202 เยี่ยมชม สังฆกิจ3202's หน้าโฮมเพจ
 
โคกสันติสุข3177
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 453
ส่งแล้ว: 27 ก.ค. 2008 เวลา 6:20pm | IP ล็อค อ้างอิง โคกสันติสุข3177

ร.ร.บ้านโคกสันติสุขต้องการให้ท่านเปิดอบรมการการพัฒนาเว็บไซด์ ด้วยโปรแกรม Dreamwever เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง โคกสันติสุข3177's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย โคกสันติสุข3177
 
หนองตาด3109
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Online
โพสต์: 3065
ส่งแล้ว: 27 ก.ค. 2008 เวลา 10:20pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองตาด3109

กำลังพยายามค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง หนองตาด3109's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองตาด3109
 
ท่าเยี่ยม3054
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 764
ส่งแล้ว: 28 ก.ค. 2008 เวลา 8:58am | IP ล็อค อ้างอิง ท่าเยี่ยม3054

รับทราบค่ะ และกำลังดำเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากไม่มีความชำนาญ

ก็เลยช้าค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง ท่าเยี่ยม3054's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ท่าเยี่ยม3054
 
ยางกระทุง3104
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 936
ส่งแล้ว: 28 ก.ค. 2008 เวลา 9:30am | IP ล็อค อ้างอิง ยางกระทุง3104

รับทราบคะ
ไปข้างบน มุมมอง ยางกระทุง3104's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ยางกระทุง3104
 
ราษฎร์พัฒนา3061
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
ตำแหน่งที่อยู่: Thailand
Online Status: Offline
โพสต์: 4051
ส่งแล้ว: 28 ก.ค. 2008 เวลา 10:30am | IP ล็อค อ้างอิง ราษฎร์พัฒนา3061

ดำเนินการเรียนร้อยแล้วครับ

http://school.obec.go.th/b_ratput และ

http://school.obec.go.th/rajpattana

ไปข้างบน มุมมอง ราษฎร์พัฒนา3061's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ราษฎร์พัฒนา3061 เยี่ยมชม ราษฎร์พัฒนา3061's หน้าโฮมเพจ
 
ตะแบกวิทยา3063
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1851
ส่งแล้ว: 28 ก.ค. 2008 เวลา 11:24am | IP ล็อค อ้างอิง ตะแบกวิทยา3063

ตะแบกวิทยารับทราบค่ะ.....
ไปข้างบน มุมมอง ตะแบกวิทยา3063's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ตะแบกวิทยา3063
 
มาบตะโกเอน3036
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 241
ส่งแล้ว: 28 ก.ค. 2008 เวลา 1:39pm | IP ล็อค อ้างอิง มาบตะโกเอน3036

โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน ขอรหัสผ่านเพื่ออัพโหลดด้วยครับ

ฝากไว้ที่ Lumhauibang@hotmail.com

ไปข้างบน มุมมอง มาบตะโกเอน3036's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย มาบตะโกเอน3036 เยี่ยมชม มาบตะโกเอน3036's หน้าโฮมเพจ
 
หนองสนวน3056
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2078
ส่งแล้ว: 28 ก.ค. 2008 เวลา 4:51pm | IP ล็อค อ้างอิง หนองสนวน3056

 

ร.ร.บ้านหนองสนวนพยายามอับโหลดแล้วแต่ไม่สามารถ connect

ขอคำแนะนำค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง หนองสนวน3056's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองสนวน3056
 
บ้านน้อย3102
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 1768
ส่งแล้ว: 28 ก.ค. 2008 เวลา 5:32pm | IP ล็อค อ้างอิง บ้านน้อย3102

เว็ปไซต์โรงเรียนบ้านน้อยอัพโหลดแล้ว http://school.obec.go.th/ban_noi
ไปข้างบน มุมมอง บ้านน้อย3102's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย บ้านน้อย3102
 
หนองหลักศิลา3080
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 255
ส่งแล้ว: 29 ก.ค. 2008 เวลา 8:56am | IP ล็อค อ้างอิง หนองหลักศิลา3080

โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา อ.เสิงสาง ได้แจ้งไปทาง mail

maetha_chan@windowslive.com

แล้วครับ

ยังไม่ได้รับรหัสผ่านเลยครับ

http://school.obec.go.th/b_lugsila

luksila-sc@hotmail.com

ไปข้างบน มุมมอง หนองหลักศิลา3080's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หนองหลักศิลา3080
 
สะแกราช3149
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 6735
ส่งแล้ว: 29 ก.ค. 2008 เวลา 9:05am | IP ล็อค อ้างอิง สะแกราช3149

กำลังดำเนินการ
ไปข้างบน มุมมอง สะแกราช3149's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย สะแกราช3149
 
วัดมกุฎ3089
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 02 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 947
ส่งแล้ว: 29 ก.ค. 2008 เวลา 11:17am | IP ล็อค อ้างอิง วัดมกุฎ3089

     เว็บโรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม อัพโหลดแล้วค่ะ  ยังไม่สวยเท่าไรจะตกแต่งเพิ่มเติมทีหลังค่ะ http://www.school.obec.go.th/w_makut/
ไปข้างบน มุมมอง วัดมกุฎ3089's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย วัดมกุฎ3089
 
ปางไม้3064
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 31 พ.ค. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 3391
ส่งแล้ว: 29 ก.ค. 2008 เวลา 6:08pm | IP ล็อค อ้างอิง ปางไม้3064

ทราบค่ะ กำลังดำเนินการค่ะ  เนื่องจากเป็นครูที่รับผิดชอบงานทุกโปรแกรมของโรงเรียนเลยให้งา นล่าช้าไปบ้าง  ต้องขออภัยค่ะ  แต่จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ  เพราะไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ค่ะ

ไปข้างบน มุมมอง ปางไม้3064's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ปางไม้3064
 
มาบตะโกเอน3036
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 241
ส่งแล้ว: 30 ก.ค. 2008 เวลา 9:10pm | IP ล็อค อ้างอิง มาบตะโกเอน3036

มาบตะโกเอนพยายามอัพโหลดแล้วครับแต่ไม่สามารถทำได้

ทั้งที่ทำตามขั้นตอนที่ไปอบรมมาหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ครับ

ไปข้างบน มุมมอง มาบตะโกเอน3036's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย มาบตะโกเอน3036 เยี่ยมชม มาบตะโกเอน3036's หน้าโฮมเพจ
 
เก่าปอแดง3143
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 2333
ส่งแล้ว: 31 ก.ค. 2008 เวลา 10:48am | IP ล็อค อ้างอิง เก่าปอแดง3143

เก่าปอแดงรับทราบค่ะ
ไปข้างบน มุมมอง เก่าปอแดง3143's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย เก่าปอแดง3143
 
ชุมชนตะขบ3099
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 831
ส่งแล้ว: 01 ส.ค. 2008 เวลา 3:28pm | IP ล็อค อ้างอิง ชุมชนตะขบ3099

โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ  จัดทำเรียบร้อยแล้วครับ  เชิญชมได้..

http://www.school.obec.go.th/bantakob/

 

ไปข้างบน มุมมอง ชุมชนตะขบ3099's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย ชุมชนตะขบ3099
 
หลุมเงิน3134
Senior Member
Senior Member


ติดต่อ: 03 มิ.ย. 2005
Online Status: Offline
โพสต์: 857
ส่งแล้ว: 04 ส.ค. 2008 เวลา 10:52pm | IP ล็อค อ้างอิง หลุมเงิน3134

รร.บ้านหลุมเงินดำเนินการแล้ว

http://www.school.obec.go.th/b_lumge

ไปข้างบน มุมมอง หลุมเงิน3134's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย หลุมเงิน3134 เยี่ยมชม หลุมเงิน3134's หน้าโฮมเพจ
 

ต้องการรับหรือส่งหนังสือราชการต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  ตอบกลับส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .0898 วินาที.