เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
เวลา 25 เม.ย. 2014 เวลา 1:32pm.
คุณเข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ 25 เม.ย. 2014 เวลา 1:32pm.

Quick Login
  ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง โพสต์ ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียน รับหนังสือราชการ สพป.นม.3/โรงเรียน
เปิดทะเบียนหนังสือ [ตัวเดิม] ทะเบียนรับหนังสือราชการ
โรงเรียนรับไฟล์หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้ตรวจสอบ: root กลุ่มอำนวยการ01 กลุ่มบุคคล02 กลุ่มนโยบาย03 กลุ่มส่งเสริม04 กลุ่มนิเทศ05 ตรวจสอบภายใน06 ict07 เอกชน08 กลุ่มการเงิน09
9703 139957 25 เม.ย. 2014 เวลา 12:56pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะบียนส่งหนังสือราชการ กลุ่ม/งาน
เข้าไม่ได้ กลุ่มอำนวยการ
(group01)
ผู้ตรวจสอบ: root กลุ่มอำนวยการ01
3555 3874 08 เม.ย. 2014 เวลา 5:49pm
โดย คลองสะท้อน3174 ดูข้อความส่งหลังสุด
เข้าไม่ได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล
(group02)
ผู้ตรวจสอบ: root กลุ่มบุคคล02
8324 10152 24 เม.ย. 2014 เวลา 12:26pm
โดย หนองไผ่ผดุง3090 ดูข้อความส่งหลังสุด
เข้าไม่ได้ กลุ่มนโยบายและแผน
(group03)
ผู้ตรวจสอบ: root กลุ่มนโยบาย03
6023 8042 11 เม.ย. 2014 เวลา 1:23am
โดย พันธ์สงวน3119 ดูข้อความส่งหลังสุด
เข้าไม่ได้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(group04)
ผู้ตรวจสอบ: root กลุ่มส่งเสริม04
13369 19932 24 เม.ย. 2014 เวลา 4:00pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เข้าไม่ได้ กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
(group05)
ผู้ตรวจสอบ: root กลุ่มนิเทศ05 เอกชน08
9353 11720 25 เม.ย. 2014 เวลา 12:19pm
โดย วังตะเคียน3140 ดูข้อความส่งหลังสุด
เข้าไม่ได้ หน่วยตรวจสอบภายใน
(group06)
ผู้ตรวจสอบ: root ตรวจสอบภายใน06
534 1019 26 ส.ค. 2012 เวลา 7:55pm
โดย ศรีษะกระบือ3087 ดูข้อความส่งหลังสุด
เข้าไม่ได้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(group07)
ผู้ตรวจสอบ: ict07 root
444 600 06 มี.ค. 2014 เวลา 11:16am
โดย ปลายดาบ3156 ดูข้อความส่งหลังสุด
เข้าไม่ได้ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
(group08)
ผู้ตรวจสอบ: เอกชน08 root
41 44 04 ต.ค. 2012 เวลา 12:43pm
โดย ยางกระทุง3104 ดูข้อความส่งหลังสุด
เข้าไม่ได้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
(group09)
ผู้ตรวจสอบ: กลุ่มการเงิน09 root
241 242 11 เม.ย. 2014 เวลา 1:34pm
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เปิดทะเบียนหนังสือ [ตัวเดิม] กลุ่มฯลำพระเพลิง
e-office กลุ่มลำพระเพลิง
326 420 26 มี.ค. 2014 เวลา 11:47am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เปิดทะเบียนหนังสือ [ตัวเดิม] กลุ่มฯเสิงสาง
e-office กล่มฯเสิงสาง
30 33 31 ส.ค. 2012 เวลา 2:52pm
โดย ประชาสันต์3082 ดูข้อความส่งหลังสุด
เปิดทะเบียนหนังสือ [ตัวเดิม] กลุ่มฯเมืองปักไหมงาม
e-office กลุ่มเมืองปักไหมงาม
2 2 28 ก.พ. 2012 เวลา 1:34pm
โดย ดอนแสนสุข3003 ดูข้อความส่งหลังสุด
เปิดทะเบียนหนังสือ [ตัวเดิม] กลุ่มฯเบญจมิตรธงชัย
e-officeกลุ่มเบญจมิตรธงชัย
69 129 03 มี.ค. 2014 เวลา 2:03pm
โดย ขี้เหล็ก3144 ดูข้อความส่งหลังสุด
เปิดทะเบียนหนังสือ [ตัวเดิม] กลุ่มฯพระยาตะแบก
e-officกลุ่มฯพระยาตะแบก
84 114 03 ก.พ. 2014 เวลา 10:59am
โดย คลองบง3166 ดูข้อความส่งหลังสุด
เปิดทะเบียนหนังสือ [ตัวเดิม] กลุ่มฯลำมูลบน
e-offic กลุ่มฯลำมูลบน
12 14 20 มี.ค. 2014 เวลา 10:53am
โดย หนองโสน3009 ดูข้อความส่งหลังสุด
โรงเรียนขนาดเล็ก
เปิดทะเบียนหนังสือ [ตัวเดิม] e-officeโรงเรียนขนาดเล็ก
e-office โรงเรียนขนาดเล็ก
11 11 03 ก.พ. 2014 เวลา 10:24am
โดย คลองบง3166 ดูข้อความส่งหลังสุด

สถิติทะเบียนหนังสือ
ที่เคยส่ง 196305 ส่งเข้า 52121 เรื่องเข้า 17 ทะเบียนหนังสือ
ส่งหลังสุด 25 เม.ย. 2014 เวลา 12:56pm โดย ราษฎร์พัฒนา3061
มี 221 สมาชิก
สมาชิกใหม่ คือ ภูหลวงพัฒนา131
ในทั้งหมด  64 สมาชิกที่ดูอยู่ ออนไลน์, 60 ทั่วไป และ 4 สมาชิก
สมาชิก ออนไลน์: ราษฎร์พัฒนา3061, ทรัพย์เจริญ3039, เก่าปอแดง3143, วัดบ้านพร้าว3094

เปิดทะเบียนหนังสือ [ตัวเดิม] เปิดทะเบียนหนังสือ [ตัวเดิม] อ่านอย่างเดียว [ตัวเดิม] อ่านอย่างเดียว [ตัวเดิม] ต้องการรหัสผ่าน ต้องการรหัสผ่าน
เปิดทะเบียนหนังสือ [โพสต์ใหม่] เปิดทะเบียนหนังสือ [โพสต์ใหม่] อ่านอย่างเดียว [โพสต์ใหม่] อ่านอย่างเดียว [โพสต์ใหม่] เข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้

ปรับเป็นอ่านแล้วทั้งหมด :: ลบคุ๊กกี้ที่สร้างโดยทะเบียนหนังสือนี้ทั้งหมด

Cookies และ JavaScript ของบราวเซอร์ต้องได้รับการเปิดใช้งาน

�Ѳ���� ����ҹ�Ѳ���к� ICT ʾ�.����Ҫ���� ࢵ 3


หน้านี้ 1.6836 วินาที.